Μου ζητείται επανειλημμένως να εγκαταστήσω το Silverlight.

Αν εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα που σας ζητούν να εγκαταστήσετε το Silverlight ενώ παρακολουθείτε περιεχόμενο του Netflix, αυτό συνήθως υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα με τα δικαιώματα στον υπολογιστή σας ή ότι χρησιμοποιείτε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης. Ακολουθήστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων παρακάτω για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Βήματα για Windows
Βήματα για Mac

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα με το πρόγραμμα περιήγησης

 1. Εκκαθαρίστε τα cookie του προγράμματος περιήγησης
  Το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να αναφέρει ότι υπάρχει μια μη ενημερωμένη ή ελαττωματική ρύθμιση στο αρχείο cookie.

  1. Μεταβείτε στην τοποθεσία netflix.com/clearcookies, για να εκκαθαρίσετε το cookie του Netflix. Θα αποσυνδεθείτε από την τοποθεσία Netflix.com και θα ανακατευθυνθείτε στην αρχική σελίδα του Netflix.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση για να επανασυνδεθείτε και να προβάλετε ξανά την τηλεοπτική εκπομπή ή την ταινία σας.

 2. Επανεκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης
  Ορισμένες φορές, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί, αν επανεκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

  • Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης, επανεκκινήστε το και προβάλετε ξανά την τηλεοπτική εκπομπή ή την ταινία σας.

 3. Δοκιμάστε ένα άλλο πρόγραμμα περιήγησης
  Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης που υποστηρίζει HTML5, ώστε να είστε βέβαιοι ότι ο υπολογιστής σας έχει τις βέλτιστες ρυθμίσεις για το πρόγραμμα αναπαραγωγής στο web. Κατεβάστε την πιο πρόσφατη έκδοση του Google Chrome, του Mozilla Firefox ή του Opera και προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μας στο web λειτουργεί καλύτερα στα εξής:

  • Google Chrome στα Windows XP Service Pack 2 ή νεότερες εκδόσεις.

  • Mozilla Firefox στα Windows Vista ή νεότερες εκδόσεις.

  • Opera στα Windows Vista Service Pack 2 ή νεότερες εκδόσεις.

Βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο Silverlight είναι ενεργοποιημένο

Είναι πιθανό το πρόσθετο Silverlight για το πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο χρησιμοποιείται για την προβολή περιεχόμενου του Netflix, να έχει απενεργοποιηθεί. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο είναι ενεργοποιημένο στο πρόγραμμα περιήγησης web της προτίμησής σας.

Internet Explorer:

 1. Πατήστε το πλήκτρο Alt στο πληκτρολόγιο.

 2. Επιλέξτε το μενού Εργαλεία στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης.

 3. Επιλέξτε Διαχείριση προσθέτων.

 4. Στην περιοχή Τύποι πρόσθετων, επιλέξτε Γραμμές εργαλείων και επεκτάσεις.

 5. Επιλέξτε Όλα τα πρόσθετα από το αναπτυσσόμενο μενού.

 6. Επιλέξτε το Microsoft Silverlight.

 7. Αν είναι απενεργοποιημένο, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου.

 8. Κλείστε και ανοίξτε ξανά τον Internet Explorer και δοκιμάστε να ανοίξετε το Netflix.

Google Chrome:

 1. Στη γραμμή διευθύνσεων, πληκτρολογήστε chrome://plugins για να μεταβείτε στο μενού προσθηκών του Chrome.

 2. Για το Silverlight, επιλέξτε Ενεργοποίηση.

 3. Κλείστε και ανοίξτε ξανά το Chrome και δοκιμάστε να ανοίξετε το Netflix.

Mozilla Firefox:

 1. Επιλέξτε το εικονίδιο Μενού που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης.

 2. Επιλέξτε Πρόσθετα.

 3. Επιλέξτε Πρόσθετες λειτουργίες από το παράθυρο στα αριστερά.

 4. Βρείτε το Πρόσθετο Silverlight και επιλέξτε Πάντα ενεργοποιημένο από το αναπτυσσόμενο μενού.

 5. Κλείστε και ανοίξτε ξανά το Firefox και δοκιμάστε να ανοίξετε το Netflix.

Απενεργοποιήστε το φιλτράρισμα ActiveX στον Internet Explorer

 1. Επιλέξτε το εικονίδιο γραναζιού () ή τα Εργαλεία στην επάνω δεξιά πλευρά του προγράμματος περιήγησης.

 2. Επιλέξτε Ασφάλεια.

 3. Καταργήστε την επιλογή Φιλτράρισμα ActiveX.

Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε την προσθήκη Silverlight

Ενδέχεται να εκτελείτε μια μη ενημερωμένη έκδοση της προσθήκης Silverlight ή η προσθήκη μπορεί να έχει καταστραφεί.

Για να απεγκαταστήσετε την προσθήκη Silverlight:

Windows 8

 1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα περιήγησης - συμπεριλαμβανομένου αυτού του παραθύρου! Σας προτείνουμε να εκτυπώσετε τα επόμενα βήματα.

 2. Σαρώστε από τη δεξιά πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε Ρυθμίσεις. (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και κατόπιν κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις.)

 3. Επιλέξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.

 4. Στην περιοχή Προγράμματα, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος.

 5. Βρείτε και επιλέξτε το Microsoft Silverlight.

 6. Επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.

Windows 7/Vista

 1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα περιήγησης - συμπεριλαμβανομένου αυτού του παραθύρου! Σας προτείνουμε να εκτυπώσετε τα επόμενα βήματα.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

 3. Επιλέξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.

 4. Ρυθμίστε το στοιχείο Προβολή κατά στο επάνω δεξιό μέρος στην επιλογή Κατηγορία.

 5. Στην περιοχή Προγράμματα, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος.

 6. Βρείτε και επιλέξτε το Microsoft Silverlight.

 7. Επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.

Windows XP

 1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα περιήγησης - συμπεριλαμβανομένου αυτού του παραθύρου! Σας προτείνουμε να εκτυπώσετε τα επόμενα βήματα.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

 3. Επιλέξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.

 4. Επιλέξτε Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

 5. Βρείτε και επιλέξτε το Microsoft Silverlight.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση της προσθήκης Silverlight:

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία Netflix.com και προβάλετε τον τίτλο.

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λήψη και την εγκατάσταση του Silverlight σε υπολογιστή Windows.

Το Silverlight δεν υποστηρίζεται σε Safari 12. Εάν έχετε κάνει ενημέρωση σε Safari 12, επισκεφθείτε τις απαιτήσεις συστήματος για να βρείτε ένα εναλλακτικό συμβατό πρόγραμμα περιήγησης. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Safari 12, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα με το πρόγραμμα περιήγησης

 1. Εκκαθαρίστε τα cookie του προγράμματος περιήγησης
  Το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να αναφέρει ότι υπάρχει μια μη ενημερωμένη ή ελαττωματική ρύθμιση στο αρχείο cookie.

  1. Μεταβείτε στην τοποθεσία netflix.com/clearcookies, για να εκκαθαρίσετε το cookie του Netflix. Θα αποσυνδεθείτε από την τοποθεσία Netflix.com και θα ανακατευθυνθείτε στην αρχική σελίδα του Netflix.

  2. Επιλέξτε Σύνδεση για να επανασυνδεθείτε και να προβάλετε ξανά την τηλεοπτική εκπομπή ή την ταινία σας.

 2. Επανεκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης
  Ορισμένες φορές, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί, αν επανεκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

  • Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης, επανεκκινήστε το και προβάλετε ξανά την τηλεοπτική εκπομπή ή την ταινία σας.

 3. Δοκιμάστε ένα άλλο πρόγραμμα περιήγησης
  Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης που υποστηρίζει HTML5, ώστε να είστε βέβαιοι ότι ο υπολογιστής σας έχει τις βέλτιστες ρυθμίσεις για το πρόγραμμα αναπαραγωγής στο web. Κατεβάστε την πιο πρόσφατη έκδοση του Google Chrome, του Mozilla Firefox, του Opera ή του Safari και προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μας στο web λειτουργεί καλύτερα στα εξής:

  • Google Chrome σε Mac OS X 10.9 ή νεότερες εκδόσεις (Snow Leopard).

  • Mozilla Firefox σε Mac OS X 10.7 ή νεότερες εκδόσεις.

  • Opera σε Mac OS X 10.9 ή νεότερες εκδόσεις.

  • Safari σε Mac OS X 10.10 ή νεότερες εκδόσεις.

Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε την προσθήκη Silverlight

Ενδέχεται να εκτελείτε μια μη ενημερωμένη έκδοση της προσθήκης Silverlight ή η προσθήκη μπορεί να έχει καταστραφεί.

Για να απεγκαταστήσετε την προσθήκη Silverlight:

 1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα περιήγησης - συμπεριλαμβανομένου αυτού του παραθύρου! Σας προτείνουμε να εκτυπώσετε τα επόμενα βήματα.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Finder στο Dock στο κάτω μέρος της οθόνης.

 3. Στη γραμμή μενού στο πάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Μετάβαση και, στη συνέχεια, Υπολογιστής.

 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Macintosh HD.

 5. Επιλέξτε Βιβλιοθήκη.

 6. Επιλέξτε Προσθήκες Internet.

 7. Σύρετε το Silverlight.plugin στον Κάδο.

 8. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Κάδου και επιλέξτε Άδειασμα.

 9. Αφού αδειάσετε τον Κάδο, η απεγκατάσταση του Microsoft Silverlight θα έχει ολοκληρωθεί.

Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση της προσθήκης Silverlight:

 1. Συνδεθείτε στην τοποθεσία Netflix.com και πατήστε το κουμπί προβολής σε οποιονδήποτε τίτλο.

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λήψη και την Εγκατάσταση του Silverlight σε υπολογιστή Mac.

Ορισμένα μέλη ενδέχεται να δουν το μήνυμα Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της εφαρμογής Silverlight επειδή προέρχεται από μη αναγνωρισμένο προγραμματιστή κατά την προσπάθεια εγκατάστασης του Silverlight. Αυτό συμβαίνει συχνά στην περίπτωση των εφαρμογών που δεν λαμβάνονται από το Mac App Store. Αν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, προχωρήστε στα επόμενα βήματα για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Silverlight.

 1. Κάντε δεξιό κλικ ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Control στο πληκτρολόγιο και κάντε κλικ στο Silverlight.pkg.

 2. Επιλέξτε Άνοιγμα στο αναδυόμενο μενού.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα στο μήνυμα όπου αναφέρεται ότι Το "Silverlight.pkg" δεν λήφθηκε από το Mac App Store. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να το ανοίξετε; Το άνοιγμα της εφαρμογής "Silverlight.pkg" θα της επιτρέπει πάντα να εκτελείται σε αυτό το Mac.

 4. Ακολουθήστε τα βήματα, για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

 5. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο Silverlight είναι ενεργοποιημένο

Είναι πιθανό το πρόσθετο Silverlight για το πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο χρησιμοποιείται για την προβολή περιεχόμενου του Netflix, να έχει απενεργοποιηθεί. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο είναι ενεργοποιημένο στο πρόγραμμα περιήγησης web της προτίμησής σας.

Safari:

 1. Με το Safari ανοιχτό, επιλέξτε Safari στην επάνω αριστερή γωνία.

 2. Επιλέξτε Προτιμήσεις.

 3. Επιλέξτε Ασφάλεια.

 4. Επιλέξτε Επιτρέπονται οι προσθήκες.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Αν η ρύθμιση "Επιτρέπονται οι προσθήκες" είναι ήδη επιλεγμένη:

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις προσθηκών.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο Silverlight.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Firefox:

 1. Επιλέξτε Εργαλεία στη γραμμή μενού στο πάνω μέρος της οθόνης.

 2. Επιλέξτε Πρόσθετα.

 3. Επιλέξτε Πρόσθετες λειτουργίες.

 4. Βρείτε το Πρόσθετο Silverlight και επιλέξτε Πάντα ενεργοποιημένο από το αναπτυσσόμενο μενού στα δεξιά.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Google Chrome:

 1. Στη γραμμή διευθύνσεων, πληκτρολογήστε chrome://plugins για να μεταβείτε στο μενού προσθηκών του Chrome.

 2. Για το Silverlight, επιλέξτε Ενεργοποίηση.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.