Πώς μπορώ να δηλώσω την κλοπή μιας συσκευής;

Αν η συσκευή σας έχει κλαπεί, συνιστούμε να ελέγξετε τη σελίδα Πρόσφατη δραστηριότητα streaming συσκευής, όπου εμφανίζεται η ημερομηνία και ώρα του streaming, καθώς και η χώρα, η πολιτεία και η διεύθυνση IP από την οποία έγινε streaming, καθώς και ο τύπος συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για το streaming. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες τοποθεσίας παρέχονται κατά προσέγγιση και καθορίζονται από το γεωγραφικό σημείο εγγραφής της εντοπισμένης διεύθυνσης IP. Θα πρέπει να παραμείνετε συνδεδεμένοι στην κλεμμένη σας συσκευή για να ανακτήσετε τα στοιχεία διεύθυνσης IP και τοποθεσίας.

Αν κάποιος χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας στο Netflix για streaming περιεχομένου στην κλεμμένη σας συσκευή, μπορείτε να παρέχετε τη διεύθυνση IP που εμφανίζεται στη σελίδα Πρόσφατη δραστηριότητα streaming συσκευής απευθείας στις αρχές για να βοηθήσετε στην έρευνά τους.

Αν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για την έρευνα, το Netflix θα συνεργαστεί με τις αρχές επιβολής του νόμου στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία. Τα αιτήματα πληροφοριών για έναν συγκεκριμένο λογαριασμό θα πρέπει να υποβάλλονται από την αρχή επιβολής του νόμου. Ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετη νομική διαδικασία ανάλογα με τη δικαιοδοσία σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.