Πώς μπορώ να διαγράψω την εφαρμογή του Netflix από το PlayStation;

Αν πρέπει να διαγράψετε την εφαρμογή του Netflix από το PlayStation 3 ή το PlayStation 4, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

PlayStation 3

 1. Ξεκινήστε από την αρχική οθόνη του PS3.

  • Αν δεν βρίσκεστε ήδη στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS στο κέντρο του χειριστηρίου, επιλέξτε Quit (Έξοδος) και έπειτα επιλέξτε Yes (Ναι), για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

 2. Μεταβείτε στην ενότητα TV/Video Services (Τηλεοπτικές υπηρεσίες/Υπηρεσίες βίντεο) και επισημάνετε το Netflix.

 3. Πατήστε το Τρίγωνο κουμπί στο χειριστήριο του PlayStation.

 4. Επιλέξτε Delete (Διαγραφή).

 5. Επιλέξτε Yes (Ναι).

PlayStation 4

 1. Ξεκινήστε από την αρχική οθόνη του PS4.

  • Αν δεν βρίσκεστε ήδη στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS στο κέντρο του χειριστηρίου, επιλέξτε Quit (Έξοδος) και έπειτα επιλέξτε Yes (Ναι), για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

 2. Μεταβείτε στην ενότητα TV & Video (Τηλεόραση και βίντεο) και επισημάνετε το Netflix.

 3. Πατήστε το κουμπί Options (Επιλογές) στο χειριστήριο του PlayStation.

 4. Επιλέξτε Delete (Διαγραφή).

 5. Επιλέξτε OK.

PlayStation Vita

 1. Ξεκινήστε από την αρχική οθόνη του PS Vita.

 2. Πατήστε παρατεταμένα στην εφαρμογή του Netflix μέχρι να εμφανιστεί ο κύκλος στην επάνω δεξιά γωνία του εικονιδίου της εφαρμογής του Netflix.

 3. Πατήστε τον κύκλο .

 4. Επιλέξτε Delete (Διαγραφή).

 5. Επιλέξτε OK.

Για να επανεγκαταστήσετε την εφαρμογή του Netflix, ανοίξτε την καρτέλα "Set Up" (Ρύθμιση) για να Κατεβάσετε την εφαρμογή του Netflix στο Sony PlayStation.