Η λίστα μου δεν είναι διαθέσιμη στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Η λειτουργία Η λίστα μου συνήθως εμφανίζεται σε κάποιο σημείο εντός της λίστας κατηγοριών που εμφανίζονται στην εφαρμογή του Netflix. Αν η λειτουργία Η λίστα μου δεν εμφανίζεται στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή ο λογαριασμός σας στο Netflix είναι πολύ πρόσφατος. Μπορεί να χρειαστούν περίπου 15 λεπτά για να δημιουργηθεί η ενότητα Η λίστα μου μετά τη δημιουργία ενός λογαριασμού στο Netflix.

Εάν θέλετε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Προβάλετε έναν τίτλο για τουλάχιστον 5 λεπτά.

  2. Αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή του Netflix και συνδεθείτε ξανά.

Η λίστα σας θα εμφανίζεται πλέον στις κατηγορίες λίστας που εμφανίζονται στην εφαρμογή του Netflix.