איך מוחקים את אפליקציית Netflix ממכשיר PlayStation?

כדי למחוק את אפליקציית Netflix ממכשיר PlayStation 3 או PlayStation 4, יש לבצע את הפעולות הבאות.

PlayStation 3

 1. התחל מהמסך הראשי של PS3.

  • כדי לעבור למסך הראשי, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ה-PS במרכז הבקר, בחר באפשרות Quit ולחץ על Yes כדי לחזור למסך הראשי.

 2. עבור למקטע TV/Video Services וסמן את האפשרות Netflix.

 3. לחץ על כפתור המשולש בבקר ה-PlayStation.

 4. לחץ על Delete.

 5. לחץ על Yes.

PlayStation 4

 1. התחל מהמסך הראשי של PS4.

  • כדי לעבור למסך הראשי, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ה-PS במרכז הבקר, בחר באפשרות Quit ולחץ על Yes כדי לחזור למסך הראשי.

 2. עבור למקטע TV & Video ובחר באפשרות Netflix.

 3. לחץ על הלחצן Options בבקר של ה-PlayStation.

 4. לחץ על Delete.

 5. לחץ על OK.

PlayStation Vita

 1. התחל מהמסך הראשי של PS Vita.

 2. לחץ לחיצה ארוכה על אפליקציית Netflix עד שיוצג עיגול ... בפינה הימנית העליונה של סמל אפליקציית Netflix.

 3. לחץ על העיגול ....

 4. לחץ על Delete.

 5. לחץ על OK.

כדי להתקין את אפליקציית Netflix מחדש, פעל בהתאם להנחיות המופיעות בלשונית 'הגדרה' כדי להוריד את אפליקציית Netflix למכשיר Sony PlayStation.