'הרשימה שלי' חסרה ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch.

'הרשימה שלי' תופיע לרוב כחלק מרשימת הקטגוריות שמוצגות באפליקציית Netflix. אם 'הרשימה שלי' אינה מופיעה במכשיר iPhone,‏ iPad או iPod touch, ייתכן שהסיבה לכך היא שחשבון ה-Netflix שלך נוצר זה עתה. יחלפו כ-15 דקות מרגע יצירת חשבון ה-Netflix עד שתופק הרשימה שלי.

כדי להאיץ את התהליך, פעל בהתאם לשלבים הבאים:

  1. הפעל כל כותר למשך חמש דקות לפחות.

  2. בצע יציאה מאפליקציית Netflix ולאחר מכן היכנס אליה שוב.

'הרשימה שלי' אמורה להופיע כעת כחלק מרשימת הקטגוריות שמוצגות באפליקציית Netflix.