Hvordan rapporterer jeg en frastjålet enhet?

Hvis du har blitt frastjålet enheten din, anbefaler vi at du sjekker siden Nylig strømmehistorikk (Recent Device Streaming Activity) på enheten, som viser dato og klokkeslett for strømmingen i tillegg til landet, delstaten og IP-adressen innholdet ble strømmet fra samt typen enhet som ble brukt til å strømme. Legg merke til at stedsinformasjonen er omtrentlig og bestemmes av hvor den påviste IP-adressen er registrert. Du må forbli pålogget på den frastjålne enheten for å innhente IP-adresse og stedsinformasjon.

Hvis noen bruker Netflix-kontoen din til å strømme innhold på enheten du har blitt frastjålet, kan du videreformidle IP-adressene du finner på siden Nylig strømmehistorikk på enheten (Recent Device Streaming), direkte til politiet for å bidra i etterforskningen.

Hvis videre informasjon er nødvendig for en etterforskning, samarbeider Netflix med politiet i så stor utstrekning som det tillates i henhold til lokale lover. Forespørsler om informasjon om en Netflix-konto må sendes av politiet, og rettsforfølgelse kan kreves, avhengig av jurisdiksjonen. Kontakt oss for å få mer informasjon.