Hvordan oppdaterer jeg Netflix-appen på Amazon Kindle Fire eller -nettbrett?

Følg trinnene nedenfor for å oppdatere Netflix-appen på et Amazon-nettbrett.

Fire-nettbrett

  1. Velg Apper fra hovedskjermbildet på Fire.

  2. Velg Store.

  3. Velg menyikonet øverst i venstre hjørne av butikkskjermbildet.

  4. Velg App-oppdateringer.

  5. Trykk på Oppdatering-knappen ved siden av Netflix-appen.

Merk:
Hvis du ikke ser et alternativ for å oppdatere Netflix, betyr det at du bruker den nyeste appversjonen.

Kindle Fire-nettbrett

  1. Velg Apper fra hovedskjermbildet på Kindle Fire.

  2. Velg Store.

  3. Velg menyikonet øverst i venstre hjørne av butikkskjermbildet.

  4. Velg App-oppdateringer.

  5. Trykk på Oppdatering-knappen ved siden av Netflix-appen.

Merk:
Hvis du ikke ser et alternativ for å oppdatere Netflix, betyr det at du bruker den nyeste appversjonen.