Hvordan installerer jeg Silverlight på en Windows PC?

Silverlight er nettlesertillegget som gjør at du kan se på filmer og serier på datamaskinen din. Velg ønsket nettleser fra listen nedenfor, og følg trinnene for å installere Silverlight-tillegget på en Windows-datamaskin.

Internet Explorer

 1. Velg en serie eller en film for å se på innholdet.

 2. Velg Installer nå (Install Now).

 3. Velg Lagre fil (Save File).

  • Hvis du har problemer med å finne filen, kan du søke etter Silverlight.exe i Nedlastinger-mappen ved å trykke på Ctrl + J på tastaturet.

 4. Velg Kjør (Run) når du blir spurt i vinduet Filnedlasting – Sikkerhetsadvarsel (File Download – Security Warning).

 5. Velg Kjør (Run) når du blir spurt i vinduet Internet Explorer – Sikkerhetsadvarsel (Internet Explorer – Security Warning).

 6. Velg Installer nå (Install Now).

 7. Velg Lukk (Close).

 8. Lukk nettleseren, og åpne den på nytt.

 9. Prøv Netflix på nytt.

Firefox

 1. Velg en serie eller en film for å se på innholdet.

 2. Velg Installer nå (Install Now).

 3. Velg Lagre fil (Save File).

 4. Dobbeltklikk eller dobbelttrykk på Silverlight.exe i nedlastingsvinduet i Firefox.

  • Hvis du har problemer med å finne filen, kan du søke etter Silverlight.exe i Nedlastinger-mappen ved å trykke på Ctrl + J på tastaturet.

   • Velg OK hvis du blir spurt i vinduet Åpne kjørbar fil? (Open Executable File?) .

   • Velg Kjør (Run) hvis du blir spurt i vinduet Åpne fil – Sikkerhetsadvarsel (Open File – Security Warning).

 5. Velg Installer nå (Install Now).

 6. Velg Lukk (Close).

 7. Lukk nettleseren, og åpne den på nytt.

 8. Prøv Netflix på nytt.

Chrome

 1. Velg en serie eller en film for å se på innholdet.

 2. Velg Installer nå (Install Now).

 3. Velg Silverlight.exe på nedlastingslinjen nederst i webleseren.

  • Hvis du har problemer med å finne filen, kan du søke etter Silverlight.exe i Nedlastinger-mappen ved å trykke på Ctrl + J på tastaturet.

 4. Velg Kjør (Run) hvis du blir spurt i vinduet Åpne fil – Sikkerhetsadvarsel (Open File – Security Warning).

 5. Velg Installer nå (Install Now).

 6. Velg Lukk (Close).

 7. Lukk nettleseren, og åpne den på nytt.

 8. Prøv Netflix på nytt.

Hvis du fortsatt får beskjed om å installere Silverlight etter å ha fullført trinnene ovenfor, kan du se Jeg blir stadig bedt om å installere Silverlight.