Hvorfor forsvinner serier og filmer fra Netflix?

Netflix kjøper lisenser til serier og filmer fra studioer og innholdsleverandører i hele verden, og disse lisensene kan utløpe hvis vi ikke fornyer dem. Selv om vi arbeider for å beholde innholdet du vil se, kjøper vi lisensrettigheter til serier og filmer for en bestemt periode, ikke på ubestemt tid, så noen titler forsvinner fra Netflix. Hvis en serie eller film du elsker kommer til å bli borte, betyr det at lisensavtalen vår med innholdsleverandøren er i ferd med å utløpe.

Når en serie eller film er i ferd med å utløpe, vurderer vi om vi skal fornye den ved hjelp av de samme kriteriene som for potensielt nytt innhold. Vi vurderer faktorer som:

  • Er rettighetene til å fornye strømmelisensen fortsatt tilgjengelig?

  • Hvor populær er tittelen og hva koster den?

  • Er det andre sesongmessige eller stedsbestemte faktorer å ta hensyn til?

Hvis en serie eller film blir fornyet, blir den værende i tjenesten slik at du kan se den. Hvis en serie eller film ikke blir fornyet, gir vi deg beskjed i forveien på nettstedet vårt om at den er i ferd med å utløpe. Hvis du vil vite hvordan du finner ut når serier eller filmer forsvinner, se Hvordan finner jeg ut om en serie eller film forlater Netflix?

Hvis det er en bestemt serie eller film du vil foreslå at vi legger til tjenesten, kan du sende inn et forslag.

Hvis du vil ha mer informasjon om serier og filmer på Netflix, inkludert forskjeller i innhold mellom land, kan du se Hvordan lisensierer Netflix serier og filmer?