Vertoning van documentaires op scholen

Sommige educatieve Netflix Original-documentaires zijn beschikbaar voor eenmalige vertoning op scholen.

Wil je weten welke titels beschikbaar zijn voor educatieve screenings? Ga dan naar media.netflix.com en zoek de titel of blader door onze recente en aankomende releases.

Op de informatiepagina van titels die beschikbaar zijn voor vertoning op scholen, wordt de volgende machtigingstoewijzing of een machtigingstoewijzing voor vertoning op scholen weergegeven:


Machtigingstoewijzing voor vertoning op scholen

Netflix biedt Original-programmering graag aan onze gebruikers aan voor educatieve doeleinden. We weten dat velen van jullie net zo enthousiast over deze series en films zijn als wijzelf en dat je ze, vanwege de informatieve waarde ervan, graag in een onderwijsomgeving wilt laten zien, bijvoorbeeld in de klas, bij de volgende bijeenkomst van je gespreksgroep of je boekenclub, etc. Daarom staan we eenmalige educatieve vertoningen toe van alle titels waar je deze informatie bij ziet staan, op de volgende voorwaarden:

Alleen de eigenaar van een Netflix-account heeft toegang tot de serie of film, en uitsluitend via de Netflix-service. We verkopen geen dvd's en we kunnen je ook geen andere methoden aanbieden om de film te vertonen.

De vertoning mag geen winstoogmerk hebben en mag niet voor commerciële doeleinden zijn. Dat betekent dat je geen toegangsprijzen mag berekenen of donaties mag vragen. Je mag ook geen advertenties of commerciële sponsoring accepteren in verband met de vertoning.

Gebruik de logo's van Netflix niet in aankondigingen voor de vertoning en doe ook verder niets waaruit kan blijken dat de vertoning 'officieel' is of door Netflix wordt gesteund.

'Eenmalige vertoning' betekent dat meerdere vertoningen op één dag of in één week niet zijn toegestaan. Als je docent bent en bijvoorbeeld een film eenmaal per semester gedurende meerdere semesters wilt laten zien, dan mag dat.

We vertrouwen erop dat onze gebruikers deze richtlijnen respecteren. Ze zijn bedoeld om je te helpen de content met anderen te delen en te bespreken.

Als je van je instelling moet aantonen dat je over een licentie voor de vertoning beschikt, kun je deze pagina laten zien.

Gerelateerde artikelen