Wciąż pojawia się komunikat z prośbą o zainstalowanie wtyczki Silverlight.

Jeśli podczas prób oglądania treści z serwisu Netflix wielokrotnie pojawia się komunikat z prośbą o zainstalowanie wtyczki Silverlight, zwykle wskazuje to na problem z uprawnieniami na komputerze lub użyciem niezgodnej przeglądarki. Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Czynności w systemie Windows
Czynności na komputerach Mac

Rozwiązywanie problemów z przeglądarką

 1. Wyczyść pliki cookie przeglądarki
  Przeglądarka może odwoływać się do starego lub uszkodzonego ustawienia w pliku cookie.

  1. Przejdź do witryny netflix.com/clearcookies, aby wyczyścić pliki cookie serwisu Netflix. Spowoduje to wylogowanie z serwisu Netflix.com i przeniesienie na ekran główny serwisu Netflix.

  2. Wybierz opcję Zaloguj się, aby zalogować się ponownie i jeszcze raz odtworzyć film, serial lub program.

 2. Ponownie uruchom przeglądarkę
  Ponowne uruchomienie przeglądarki może pomóc rozwiązać ten problem.

  • Zamknij przeglądarkę, uruchom ją ponownie i spróbuj jeszcze raz odtworzyć wybrany film, serial lub program.

 3. Spróbuj użyć innej przeglądarki
  Zalecamy dokonanie aktualizacji do przeglądarki obsługującej standard HTML5, aby zagwarantować optymalizację komputera pod kątem naszego odtwarzacza internetowego. Pobierz najnowszą wersje przeglądarki Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera i spróbuj ponownie skorzystać z serwisu Netflix. Nasz odtwarzacz internetowy działa najlepiej w następujących środowiskach:

  • Google Chrome w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym.

  • Mozilla Firefox w systemie Windows Vista lub nowszym.

  • Opera w systemie Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym.

Sprawdzenie, czy jest włączony dodatek Silverlight

Dodatek Silverlight używany do odtwarzania treści z serwisu Netflix w przeglądarce mógł zostać wyłączony. Wykonaj podane instrukcje w celu sprawdzenia, czy dodatek jest włączony w preferowanej przeglądarce.

Internet Explorer:

 1. Naciśnij klawisz Alt na klawiaturze.

 2. Wybierz menu Narzędzia u góry okna przeglądarki.

 3. Wybierz opcję Zarządzaj dodatkami.

 4. W obszarze Rodzaje dodatków wybierz opcję Paski narzędzi i rozszerzenia.

 5. Wybierz opcję Wszystkie dodatki w menu rozwijanym.

 6. Wybierz pozycję Microsoft Silverlight.

 7. Jeśli dodatek jest wyłączony, kliknij przycisk Włącz w prawym dolnym rogu okna.

 8. Zamknij, a następnie ponownie uruchom przeglądarkę Internet Explorer. Spróbuj ponownie uruchomić aplikację Netflix.

Google Chrome:

 1. Na pasku adresu wpisz chrome://plugins, aby uzyskać dostęp do menu wtyczek programu Chrome.

 2. Przy dodatku Silverlight wybierz opcję Włącz.

 3. Zamknij, a następnie ponownie uruchom przeglądarkę Chrome. Spróbuj ponownie uruchomić aplikację Netflix.

Mozilla Firefox:

 1. Wybierz ikonę Menu w prawym górnym rogu przeglądarki.

 2. Wybierz opcję Dodatki.

 3. Wybierz opcję Wtyczki w panelu po lewej stronie.

 4. Znajdź wtyczkę Silverlight i wybierz opcję Zawsze aktywuj w menu rozwijanym.

 5. Zamknij, a następnie ponownie uruchom przeglądarkę Firefox. Spróbuj ponownie uruchomić aplikację Netflix.

Wyłączanie filtrowania ActiveX w przeglądarce Internet Explorer

 1. Wybierz ikonę koła zębatego () lub opcję Narzędzia w prawym górnym rogu okna przeglądarki.

 2. Wybierz opcję Bezpieczeństwo.

 3. Odznacz opcję Filtrowanie ActiveX.

Odinstalowanie i ponowna instalacja wtyczki Silverlight

Być może używasz starej wersji wtyczki Silverlight lub wtyczka jest uszkodzona.

Aby odinstalować wtyczkę Silverlight:

Windows 8

 1. Zamknij wszystkie otwarte przeglądarki — w tym to okno. Możesz wydrukować podane instrukcje.

 2. Przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia. (Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i kliknij pozycję Ustawienia).

 3. Wybierz opcję Panel sterowania

 4. W obszarze Programy wybierz opcję Odinstaluj program.

 5. Znajdź i wybierz pozycję Microsoft Silverlight

 6. Wybierz opcję Odinstaluj.

Windows 7/Vista

 1. Zamknij wszystkie otwarte przeglądarki — w tym to okno. Możesz wydrukować podane instrukcje.

 2. Kliknij przycisk Start.

 3. Wybierz opcję Panel sterowania

 4. W polu Wyświetl wg w prawym górnym rogu ustaw wartość Kategoria.

 5. W części Programy wybierz opcję Odinstaluj program.

 6. Znajdź i wybierz pozycję Microsoft Silverlight

 7. Wybierz opcję Odinstaluj.

Windows XP

 1. Zamknij wszystkie otwarte przeglądarki — w tym to okno. Możesz wydrukować podane instrukcje.

 2. Kliknij przycisk Start.

 3. Wybierz opcję Panel sterowania

 4. Wybierz opcję Dodaj lub usuń programy.

 5. Znajdź i wybierz pozycję Microsoft Silverlight

 6. Kliknij opcję Usuń.

Aby zainstalować najnowszą wersję wtyczki Silverlight:

 1. Przejdź do witryny Netflix.com i odtwórz dowolny tytuł.

 2. Wykonaj instrukcje w celu pobrania i zainstalowania wtyczki Silverlight na komputerze z systemem Windows.

Wtyczka Silverlight nie jest obsługiwana w przeglądarce Safari 12. Jeśli używasz przeglądarki Safari 12, odwiedź stronę z wymaganiami systemowymi, aby znaleźć inną obsługiwaną przeglądarkę. Jeśli nie używasz przeglądarki Safari 12, wykonaj poniższe czynności.

Rozwiązywanie problemów z przeglądarką

 1. Wyczyść pliki cookie przeglądarki
  Przeglądarka może odwoływać się do starego lub uszkodzonego ustawienia w pliku cookie.

  1. Przejdź do witryny netflix.com/clearcookies, aby wyczyścić pliki cookie serwisu Netflix. Spowoduje to wylogowanie z serwisu Netflix.com i przeniesienie na ekran główny serwisu Netflix.

  2. Wybierz opcję Zaloguj się, aby zalogować się ponownie i jeszcze raz odtworzyć film, serial lub program.

 2. Ponownie uruchom przeglądarkę
  Ponowne uruchomienie przeglądarki może pomóc rozwiązać ten problem.

  • Zamknij przeglądarkę, uruchom ją ponownie i spróbuj jeszcze raz odtworzyć wybrany film, serial lub program.

 3. Spróbuj użyć innej przeglądarki
  Zalecamy dokonanie aktualizacji do przeglądarki obsługującej standard HTML5, aby zagwarantować optymalizację komputera pod kątem naszego odtwarzacza internetowego. Pobierz najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari i spróbuj ponownie skorzystać z serwisu Netflix. Nasz odtwarzacz internetowy działa najlepiej w następujących środowiskach:

  • Google Chrome pod kontrolą systemu Mac OS X 10.9 lub nowszego (Snow Leopard).

  • Mozilla Firefox pod kontrolą systemu Mac OS X 10.7 lub nowszego.

  • Opera pod kontrolą systemu Mac OS X 10.9 lub nowszego.

  • Safari w systemie Mac OS X 10.10 lub nowszym.

Odinstalowanie i ponowna instalacja wtyczki Silverlight

Być może używasz starej wersji wtyczki Silverlight lub wtyczka jest uszkodzona.

Aby odinstalować wtyczkę Silverlight:

 1. Zamknij wszystkie otwarte przeglądarki — w tym to okno. Możesz wydrukować podane instrukcje.

 2. Kliknij ikonę Finder w Docku u dołu ekranu.

 3. Na pasku menu u góry ekranu wybierz opcję Idź, a następnie opcję Komputer.

 4. Kliknij ikonę Macintosh HD.

 5. Wybierz pozycję Biblioteki.

 6. Wybierz pozycję Wtyczki internetowe.

 7. Przeciągnij plik Silverlight.plugin do Kosza.

 8. Kliknij ikonę Kosza i wybierz opcję Opróżnij.

 9. Po opróżnieniu Kosza proces odinstalowywania wtyczki Microsoft Silverlight jest zakończony.

Aby zainstalować najnowszą wersję wtyczki Silverlight:

 1. Zaloguj się w serwisie Netflix.com i wybierz przycisk Odtwórz dla dowolnego tytułu.

 2. Wykonaj instrukcje w celu pobrania i zainstalowania wtyczki Silverlight na komputerze Mac.

W niektórych sytuacjach podczas próby instalacji wtyczki Silverlight może zostać wyświetlony komunikat „Nie można otworzyć Silverlight.dmg, ponieważ pochodzi od niezidentyfikowanego autora”. Ma to często miejsce w przypadku aplikacji, które nie zostały pobrane ze sklepu Mac App Store. W razie wyświetlenia tego komunikatu wykonaj poniższe kroki w celu zainstalowania platformy Silverlight.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy albo przytrzymaj klawisz Control na klawiaturze i kliknij plik Silverlight.pkg.

 2. W wyświetlonym menu kliknij polecenie Otwórz.

 3. Wybierz opcję Otwórz, gdy pojawi się komunikat Program „Silverlight.pkg” nie został pobrany ze sklepu Mac App Store. Czy na pewno chcesz go otworzyć? Otwarcie pliku „Silverlight.pkg” pozwoli zawsze uruchamiać go na tym komputerze Mac.

 4. Wykonaj wyświetlone instrukcje w celu ukończenia instalacji.

 5. Po ukończeniu instalacji spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Sprawdzenie, czy jest włączony dodatek Silverlight

Dodatek Silverlight używany do odtwarzania treści z serwisu Netflix w przeglądarce mógł zostać wyłączony. Wykonaj podane instrukcje w celu sprawdzenia, czy dodatek jest włączony w preferowanej przeglądarce.

Safari:

 1. Otwórz przeglądarkę Safari i wybierz opcję Safari w lewym górnym rogu.

 2. Wybierz opcję Preferencje.

 3. Wybierz opcję Zabezpieczenia.

 4. Zaznacz pole wyboru Pozwalaj na wtyczki.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Jeśli pole wyboru Pozwalaj na wtyczki jest już zaznaczone:

 1. Wybierz opcję Ustawienia wtyczek.

 2. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Silverlight.

 3. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Firefox:

 1. Wybierz opcję Narzędzia na pasku menu u góry ekranu.

 2. Wybierz opcję Dodatki.

 3. Wybierz opcję Wtyczki.

 4. Znajdź wtyczkę Silverlight i wybierz opcję Zawsze aktywuj w menu rozwijanym po prawej stronie.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Google Chrome:

 1. Na pasku adresu wpisz chrome://plugins, aby uzyskać dostęp do menu wtyczek programu Chrome.

 2. Przy dodatku Silverlight wybierz opcję Włącz.

 3. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.