Jak zgłosić kradzież urządzenia?

Jeśli Twoje urządzenie zostało skradzione, zalecamy odwiedzenie strony Urządzenia: ostatnia aktywność na koncie, na której znajdują się informacje na temat daty i godziny transmisji, kraju i regionu, w których wyświetlano treści, a także adresu IP i rodzaju wykorzystywanego urządzenia. Informacje o lokalizacji są szacunkowe i określane na podstawie miejsca rejestracji zidentyfikowanego adresu IP. Aby uzyskać informacje na temat adresu IP oraz lokalizacji skradzionego urządzenia, nie wylogowuj się na tym urządzeniu.

Jeśli ktoś używa Twojego konta w serwisie Netflix do oglądania materiałów na skradzionym urządzeniu, możesz przekazać adres IP wyświetlony na stronie Urządzenia: ostatnia aktywność na koncie organom ścigania, aby pomóc im w prowadzonym dochodzeniu.

Jeśli będą wymagane dodatkowe informacje, Netflix będzie współpracować z organami ścigania w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Wnioski o udostępnienie informacji dotyczących konta w serwisie Netflix musi złożyć właściwy organ ścigania. W niektórych jurysdykcjach może być wymagane zachowanie procedur prawnych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.