Jak zgłosić kradzież urządzenia?

Jeśli Twoje urządzenie zostało skradzione, zalecamy sprawdzenie strony Dostęp do konta — ostatnie działania, na której znajdują się informacje na temat daty i godziny transmisji, kraju i regionu, w których wyświetlano treści, a także adresu IP i rodzaju wykorzystywanego urządzenia. Informacje o lokalizacji są szacunkowe i określane na podstawie miejsca rejestracji zidentyfikowanego adresu IP. Aby uzyskać informacje na temat adresu IP oraz lokalizacji skradzionego urządzenia, użytkownik nie może się wylogować na tym urządzeniu.

Jeśli ktoś używa Twojego konta w serwisie Netflix do oglądania materiałów na skradzionym urządzeniu, możesz przekazać adres IP wyświetlony na stronie Dostęp do konta — ostatnie działania organom ścigania, aby pomóc im w prowadzonym dochodzeniu.

Jeśli będą wymagane dodatkowe informacje, Netflix będzie współpracować z organami ścigania w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Wnioski o udostępnienie informacji dotyczących konta w serwisie Netflix musi złożyć właściwy organ ścigania. W niektórych jurysdykcjach może być wymagane zachowanie procedur prawnych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.