Jak korzystać z funkcji Odtwórz losowo

Odtwórz losowo to funkcja dostępna podczas oglądania serwisu Netflix na telewizorze albo telefonie lub tablecie z systemem Android. Po wybraniu tej funkcji natychmiast włączy się nieobejrzany jeszcze film, serial lub program.

  • Na telewizorze funkcję Odtwórz losowo możesz znaleźć w menu, na ekranie wyboru profilu, lub w jednym z rzędów na ekranie głównym. Nowi użytkownicy serwisu Netflix zobaczą opcję Odtwórz losowo po miesiącu korzystania z serwisu.

    Uwaga:
    na urządzeniach Chromecast do korzystania z funkcji Odtwórz losowo wymagane jest urządzenie Chromecast z obsługą Google TV lub jego nowsza wersja. Funkcja Odtwórz losowo nie jest dostępna na urządzeniach Apple TV.
  • Na telefonie lub tablecie z systemem Android funkcja Odtwórz losowo jest dostępna w postaci ikony i rzędu na ekranie głównym. Nowi użytkownicy serwisu Netflix zobaczą opcję Odtwórz losowo po miesiącu korzystania z serwisu.

Aby wybrać inny tytuł

  • Wybierz opcję Odtwórz coś innego, aby dołączyć sugestie tytułów, których nie obejrzałeś(-aś) do końca, oraz tytułów z Mojej listy.

Aby zamknąć funkcję Odtwórz losowo

  • Wybierz opcję Wyjdź w lewym górnym rogu odtwarzacza Netflix na telewizorze. Możesz też nacisnąć przycisk Wstecz na pilocie.

  • Na telefonie z systemem Android dotknij strzałki wstecz w lewym górnym rogu ekranu.

Uwaga:
Funkcja Odtwórz losowo jest włączona domyślnie i nie można jej wyłączyć.