Podczas korzystania z serwisu Netflix jest wyświetlany komunikat „Odtwarzanie tego tytułu niedostępne”.

Wyświetlany jest komunikat o treści:

Odtwarzanie tego tytułu niedostępne

Zazwyczaj przyczyną jest problem z połączeniem sieciowym uniemożliwiający urządzeniu dostęp do serwisu Netflix bądź problem z samym tytułem. Ten komunikat pojawia się czasami po tym, gdy ładowanie tytułu zatrzyma się na 25%. Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli widzisz inny komunikat lub kod błędu, przeszukaj nasze Centrum pomocy, wprowadzając w pole wyszukiwania treść komunikatu lub kod błędu (np. „nie można połączyć z serwisem Netflix” lub „ui-1111”).

Xbox 360

Uruchom ponownie urządzenie Xbox.

 1. Wyłącz urządzenie Xbox.

 2. Wyjmij przewód zasilający z gniazda z tyłu konsoli i odczekaj co najmniej minutę.

 3. Gdy konsola Xbox jest odłączona od zasilania, naciśnij i przytrzymaj włącznik na konsoli przez 5 sekund, aby usunąć ładunek elektryczny.

 4. Podłącz urządzenie Xbox do zasilania.

 5. Włącz urządzenie Xbox przyciskiem włącznika i spróbuj uruchomić usługę Netflix.

Deinstalacja i ponowna instalacja aplikacji Netflix

Odinstalowanie aplikacji Netflix

 1. Z poziomu panelu sterowania konsoli Xbox 360 przejdź do sekcji Aplikacje i wybierz opcję Moje aplikacje.

 2. Podświetl aplikację Netflix.

 3. Naciśnij przycisk X, aby wyświetlić szczegóły aplikacji.

 4. Naciśnij przycisk Usuń.

 5. Naciśnij Tak, aby potwierdzić.

Ponowna instalacja aplikacji Netflix

 1. Z poziomu panelu sterowania konsoli Xbox 360 przejdź do sekcji Aplikacje.

 2. Wybierz kafelek Netflix, aby rozpocząć pobieranie aplikacji.

 3. Po zakończeniu pobierania zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić Netflix.

Czyszczenie pamięci podręcznej systemu

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.

 2. Wybierz opcję Ustawienia.

 3. Wybierz opcję Ustawienia systemu.

 4. Wybierz opcję Pamięć.

 5. Podświetl pozycję Jednostka pamięci, Dysk twardy lub Pamięć USB, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze.

 6. Wybierz opcję Wyczyść pamięć podręczną.

  • Jeśli opcja Wyczyść pamięć podręczną systemu jest niewidoczna, sprawdź inne urządzenie pamięci masowej.

 7. W przypadku pojawienia się monitu z prośbą o potwierdzenie konserwacji urządzenia pamięci masowej wybierz Tak.

 8. Po pomyślnym wyczyszczeniu pamięci podręcznej systemu spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Usuwanie danych zapisanych przez aplikację Netflix

 1. W panelu sterowania konsoli Xbox wybierz opcję Ustawienia, a potem System.

 2. Wybierz opcję Pamięć.

 3. Wybierz opcję Wszystkie urządzenia, jeśli jest obecna, albo wybierz pierwsze urządzenie na liście. Będzie to najprawdopodobniej Jednostka pamięci, Przenośna pamięć USB lub Dysk twardy.

  Uwaga:
  Jeśli widocznych jest wiele urządzeń, wykonaj poniższe czynności dla każdego z nich.
 4. Wybierz opcję Gry i aplikacje.

 5. Wybierz opcję Netflix.

 6. Wybierz opcję Zapisana gra Netflix.

 7. Naciśnij przycisk Usuń.

 8. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

 9. Jeśli jest widoczna opcja Gra Netflix Xbox 360, wybierz ją, a następnie wybierz opcję Usuń i potwierdź.

 10. Jeśli jest widoczna opcja Aktualizacja tytułu Netflix, wybierz ją, a następnie wybierz opcję Usuń i potwierdź.

 11. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Xbox One

Odtwórz inny film, serial lub program

Spróbuj obejrzeć inny film, serial lub program. Jeśli uda Ci się pomyślnie odtworzyć inny tytuł, przejdź na stronę Moja aktywność i wybierz pozycję Zgłoś problem obok tytułu, który sprawiał problemy.

 • Jeśli nie widzisz linku Zgłoś problem, oznacza to, że zgłoszenie zostało już przesłane automatycznie.

Wyloguj się

 1. Po uruchomieniu aplikacji Netflix naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk B na kontrolerze, aż po lewej stronie pojawi się menu.

 2. W dolnej części menu wybierz opcję Uzyskaj pomoc > Wyloguj się.

 3. Wybierz opcję Tak, aby się wylogować.

 4. Zaloguj się i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Czyszczenie pamięci podręcznej systemu

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania z przodu konsoli do całkowitego wyłączenia.

 2. Odłącz kabel zasilania z tyłu konsoli, by zasilacz nie był połączony z konsolą.

 3. Naciśnij przycisk zasilania na konsoli pięć razy. Dzięki temu wszelka energia pozostała w akumulatorze zostanie wyczerpana, co pozwoli wyczyścić pamięć podręczną konsoli.

 4. Podłącz z powrotem kabel zasilania do konsoli.

 5. Naciśnij przycisk zasilania, by włączyć konsolę.

 6. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem sprzętu

Problem z odtwarzaniem materiałów z serwisu Netflix może być związany z ochroną zasobów cyfrowych. Aby rozwiązać ten problem:

 1. Upewnij się, że używasz kabla HDMI.

 2. Podłącz urządzenie bezpośrednio do telewizora.

 3. Spróbuj zamienić końcówki kabla HDMI.

 4. Spróbuj użyć nowego kabla HDMI.

 5. Spróbuj użyć innego gniazda HDMI w telewizorze.

 6. Jeśli to możliwe, spróbuj użyć innego gniazda HDMI w innym telewizorze.

  • Jeśli uda Ci się odtworzyć treść na innym telewizorze, może to wskazywać na problem z gniazdem HDMI pierwszego telewizora. Skontaktuj się z producentem tego telewizora, aby uzyskać pomoc.

Wszystkie pozostałe urządzenia

Analizujemy ten problem. Aby nam w tym pomóc, skontaktuj się z obsługą klienta Netflix.