Jak zainstalować wtyczkę Silverlight na komputerze Mac?

Wtyczka Silverlight umożliwia oglądanie filmów, seriali i programów na komputerze. Aby zainstalować wtyczkę Silverlight na komputerze Mac, wykonaj poniższe czynności.

 1. Otwórz program Netflix i wybierz odtwarzanie dowolnego tytułu.

 2. Gdy pojawi się okno dialogowe wtyczki Silverlight, kliknij polecenie Zainstaluj teraz.

 3. Otwórz stronę Pobieranie i kliknij dwukrotnie plik Silverlight.dmg.

  • W przeglądarce Safari strona Pobieranie znajduje się w prawym górnym rogu przeglądarki.

  • W przeglądarce Firefox strona Pobieranie jest oddzielnym oknem umieszczonym w doku systemowym.

  • W przeglądarce Chrome strona Pobieraniejest elementem menu rozwijanego Okno w lewym górnym rogu przeglądarki.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy albo przytrzymaj klawisz Control na klawiaturze i wybierz plik Silverlight.pkg.

 5. W wyświetlonym menu kliknij polecenie Otwórz.

 6. Wybierz polecenie Otwórz, gdy pojawi się komunikat z informacją, że plik „Silverlight.pkg” nie został pobrany ze sklepu Mac App Store. Czy na pewno chcesz go otworzyć? Otwarcie pliku „Silverlight.pkg” pozwoli zawsze uruchamiać go na tym komputerze Mac.

 7. Wykonaj wyświetlone instrukcje w celu ukończenia instalacji.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal widzisz komunikat z prośbą o zainstalowanie wtyczki Silverlight, przeczytaj artykuł Wciąż pojawia się komunikat z prośbą o zainstalowanie wtyczki Silverlight.