Jak używać urządzenia przenośnego do obsługi serwisu Netflix na telewizorze?

Aplikacja Netflix zainstalowana na urządzeniu przenośnym firmy Apple lub urządzeniu z systemem Android oferuje możliwość synchronizacji z urządzeniami z 2014 roku lub nowszymi, dzięki czemu podczas korzystania z serwisu Netflix można używać tabletu lub telefonu w charakterze pilota. Poniżej przedstawiono kroki umożliwiające połączenie urządzenia przenośnego z telewizorem. Zauważ, że możliwość korzystania z usługi Google Cast jest dostępna wyłącznie na telewizorach marki Philips, Sharp, Sony, Toshiba oraz Vizio Android.

Połącz się, korzystając z funkcji drugiego ekranu w serwisie Netflix

  1. Podłącz urządzenie mobilne do tej samej sieci Wi-Fi, do której jest podłączony telewizor.

  2. Uruchom aplikację Netflix na telewizorze i na urządzeniu przenośnym.

  3. Zaloguj się do tego samego konta w serwisie Netflix na telewizorze oraz na urządzeniu mobilnym.

  4. Wybierz ikonę Cast w prawym górnym lub dolnym rogu ekranu.

  5. Wybierz urządzenie, na którym chcesz oglądać film, serial lub program telewizyjny.

  6. Wybierz serial, program lub film, który chcesz obejrzeć, i naciśnij przycisk Odtwórz.

Na urządzeniu przenośnym możesz teraz przewijać do przodu i do tyłu, wstrzymywać odtwarzanie, ocenić film, serial lub program, a także zmienić ustawienia dźwięku i napisów.

Połącz się za pomocą Google Cast

  1. Uruchom aplikację Netflix na urządzeniu mobilnym.

  2. Zaloguj się i wybierz ikonę Cast w prawym górnym lub dolnym rogu ekranu.

  3. Wybierz urządzenie, na którym chcesz oglądać film, serial lub program telewizyjny.

  4. Wybierz serial, program lub film, który chcesz obejrzeć, i naciśnij przycisk Odtwórz.

Na urządzeniu przenośnym możesz teraz przewijać do przodu i do tyłu, wstrzymywać odtwarzanie, ocenić film, serial lub program, a także zmienić ustawienia dźwięku i napisów.