Jak mogę usunąć aplikację Netflix z mojej konsoli PlayStation?

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować aplikację Netflix z konsoli PlayStation 3 lub PlayStation 4.

Sony PlayStation 3

 1. Zacznij od ekranu głównego konsoli PS3.

  • Jeśli ekran główny nie jest obecnie widoczny, przytrzymaj przycisk PS w środkowej części kontrolera, wybierz opcję Zamknij, a następnie wybierz opcję Tak, aby powrócić do ekranu głównego.

 2. Przejdź do sekcji Usługi TV/wideo i podświetl pozycję Netflix.

 3. Naciśnij przycisk Trójkąta na kontrolerze PlayStation.

 4. Naciśnij przycisk Usuń.

 5. Wybierz opcję Tak.

Sony PlayStation 4

 1. Zacznij od ekranu głównego konsoli PS4.

  • Jeśli ekran główny nie jest obecnie widoczny, przytrzymaj przycisk PS w środkowej części kontrolera, wybierz opcję Zamknij, a następnie wybierz opcję Tak, aby powrócić do ekranu głównego.

 2. Przejdź do sekcji Telewizja i wideo i podświetl pozycję Netflix.

 3. Naciśnij przycisk Options na kontrolerze PlayStation.

 4. Naciśnij przycisk Usuń.

 5. Wybierz opcję OK.

Jeśli chcesz przeinstalować aplikację Netflix, przejdź do karty „Konfiguracja”, aby pobrać aplikację Netflix na konsolę Sony PlayStation.