Korzystanie z serwisu Netflix przy użyciu okularów Samsung Gear VR (powered by Oculus)

Witamy w serwisie Netflix przeznaczonym do korzystania przy użyciu okularów Samsung Gear VR (powered by Oculus). Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach serwisu Netflix oraz o sposobie konfigurowania konta i wylogowywania się. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie obsługuje serwis Netflix, wykonaj kroki opisane na karcie „Konfigurowanie serwisu Netflix”, aby podjąć próbę znalezienia aplikacji Netflix.

Funkcje serwisu Netflix
Konfigurowanie serwisu Netflix
Wyloguj się

Serwis Netflix jest dostępny za pośrednictwem okularów Samsung Gear VR przy użyciu wybranych smartfonów marki Samsung. Listę obsługiwanych smartfonów znajdziesz w witrynie firmy Samsung.

Obsługiwane regiony:

Aplikacja Netflix jest dostępna na telefony marki Samsung sparowane z okularami Samsung Gear VR we wszystkich regionach, w których serwis Netflix jest dostępny.

Nawigacja:

Przeglądaj rzędy plakatów filmowych lub naciśnij opcję Wyszukaj, aby znaleźć filmy.

Rozdzielczość:

Oglądaj filmy, seriale i programy w rozdzielczości 480p.

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa:

Wybierz ikonę Dźwięk i napisy, aby włączyć napisy lub alternatywną ścieżkę dźwiękową, jeśli dany film, serial lub program oferuje taką możliwość.

Aby połączyć okulary Samsung Gear VR z kontem w serwisie Netflix, upewnij się, że jest wyświetlony ekran główny, i wykonaj poniższe kroki.

  1. Na ekranie głównym urządzenia Oculus wybierz opcję Netflix.

  2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu ukończenia instalacji.

  3. Po uruchomieniu aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Aby wylogować się z konta Netflix na swoim urządzeniu, wykonaj poniższe czynności.

  1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

  2. Przejdź do góry i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę koła zębatego.

  3. Wybierz opcję Wyloguj się.

  4. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

  5. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako innyu żytkownik serwisu Netflix.