Hur rapporterar jag en stulen enhet?

Om din enhet har stulits rekommenderar vi att du kontrollerar sidan Den senaste streamingaktiviteten (Recent Device Streaming Activity) – där visas datum och tid för streaming, samt landet, delstaten och IP-adressen som innehållet streamades från och enhetstypen som användes för att streama. Obs! Platsinformationen är ungefärlig och bestäms av var den identifierade IP-adressen är registrerad. Du måste fortsätta vara inloggad på din stulna enhet för att hämta IP-adress och platsinformation.

Om någon använder ditt Netflix-konto för att streama innehåll på din stulna enhet kan du skicka IP-adresserna som finns på sidan Den senaste streamingaktiviteten (Recent Device Streaming Activity) direkt till polismyndigheten för att hjälpa till med utredningen.

Om ytterligare information behövs i utredningen kommer Netflix att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter i den utsträckning som lokala lagar tillåter. Begäranden om information om ett Netflix-konto måste lämnas in av en brottsbekämpande myndighet; en rättsprocess kan krävas beroende på din jurisdiktion. Kontakta oss för mer information.