Hur installerar jag Silverlight på min Windowsbaserade PC?

Silverlight är det plugin-program för webbläsaren som gör att du kan titta på serier och filmer på din dator. Välj webbläsaren du helst använder i listan nedan, och följ sedan stegen för att installera Silverlight på din Windows-dator.

Internet Explorer

 1. Välj en serie eller film som du vill titta på.

 2. Välj Installera nu (Install Now).

 3. Välj Spara fil (Save File).

  • Om du har problem med att hitta filen kan du leta efter Silverlight.exe i mappen Nedladdningar (Downloads) genom att trycka på Ctrl + J på tangentbordet.

 4. Klicka på Kör (Run) när du ser fönstret Filhämtning – Säkerhetsvarning (File Download – Security Warning).

 5. Klicka på Kör (Run) när du ser fönstret Internet Explorer – Säkerhetsvarning (Internet Explorer Security Window).

 6. Välj Installera nu (Install Now).

 7. Välj Stäng (Close).

 8. Stäng och öppna din webbläsare.

 9. Prova Netflix igen.

Firefox

 1. Välj en serie eller film som du vill titta på.

 2. Välj Installera nu (Install Now).

 3. Click Save File.

 4. Dubbelklicka eller dubbeltryck på Silverlight.exe från Firefox nerladdningsfönster.

  • Om du har problem med att hitta filen kan du leta efter Silverlight.exe i mappen Nedladdningar (Downloads) genom att trycka på Ctrl + J på tangentbordet.

   • Välj OK om du ser fönstret Öppna körbar fil? (Open Executable File?).

   • Klicka på Kör (Run) om du ser fönstret Öppna fil – Säkerhetsvarning (Open File – Security Warning).

 5. Välj Installera nu (Install Now).

 6. Välj Stäng (Close).

 7. Stäng och öppna din webbläsare.

 8. Prova Netflix igen.

Chrome

 1. Välj en serie eller film som du vill titta på.

 2. Välj Installera nu (Install Now).

 3. Klicka på Silverlight.exe i Chromes hämtningsfält längst ned i webbläsaren.

  • Om du har problem med att hitta filen kan du leta efter Silverlight.exe i mappen Nedladdningar (Downloads) genom att trycka på Ctrl + J på tangentbordet.

 4. Klicka på Kör (Run) om du ser fönstret Öppna fil – Säkerhetsvarning (Open File – Security Warning).

 5. Välj Installera nu (Install Now).

 6. Välj Stäng (Close).

 7. Stäng och öppna din webbläsare.

 8. Prova Netflix igen.

Läs Jag uppmanas installera Silverlight om och om igen om du har slutfört stegen ovan men fortfarande uppmanas att installera Silverlight.