Hur gör jag för att ta bort Netflix-appen från min PlayStation?

Om du vill ta bort Netflix-appen på din PlayStation 3 eller PlayStation 4 följer du felsökningsstegen nedan.

PlayStation 3

 1. Börja från hemskärmen på PS3.

  • Om startskärmen inte redan visas – håll ner knappen PS i mitten av handkontrollen, välj Avsluta (Quit) och sedan Ja (Yes) för att gå tillbaka till startskärmen.

 2. Navigera till avsnittet med tv-/videotjänster (TV/Video Services) och markera Netflix.

 3. Tryck på triangel-knappen på PlayStation-kontrollen.

 4. Välj Ta bort (Delete).

 5. Välj Ja (Yes).

PlayStation 4

 1. Börja från startskärmen på PS4.

  • Om startskärmen inte redan visas – håll ner knappen PS i mitten av handkontrollen, välj Avsluta (Quit) och sedan Ja (Yes) för att gå tillbaka till startskärmen.

 2. Navigera till TV och video (TV & Video) och markera Netflix.

 3. Tryck på knappen Alternativ (Options) på PlayStation-handkontrollen.

 4. Välj Ta bort (Delete).

 5. Välj OK.

PlayStation Vita

 1. Börja från hemskärmen på PS Vita.

 2. Håll fingret på Netflix-appen tills du ser -cirkeln i det övre högra hörnet av ikonen för Netflix-appen.

 3. Tryck på -cirkeln.

 4. Välj Ta bort (Delete).

 5. Välj OK.

Om du vill installera Netflix-appen igen följer du instruktionerna under fliken Konfiguration (Set up) för att ladda ner Netflix-appen till din Sony PlayStation.