มีการร้องขอให้ฉันติดตั้ง Silverlight ตลอดเวลา

หากมีการร้องขอให้ติดตั้ง Silverlight ซ้ำๆ เมื่อพยายามรับชม Netflix โดยทั่วไปจะหมายถึงปัญหาการให้อนุญาตในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับ โปรดทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับ Windows
ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับ Mac

การแก้ไขปัญหาเบราว์เซอร์

 1. ล้างคุกกี้ของเบราว์เซอร์
  เบราว์เซอร์ของคุณอาจอ้างอิงข้อมูลการตั้งค่าที่ล้าสมัยหรือที่เกิดข้อผิดพลาดในไฟล์คุกกี้

  1. ไปที่ netflix.com/clearcookies เพื่อล้างคุกกี้ของ Netflix การทำขั้นตอนนี้จะทำให้ออกจากระบบของ Netflix.com และนำคุณไปที่หน้าจอหลักของ Netflix

  2. เลือก “เข้าสู่ระบบ” เพื่อกลับเข้าสู่ระบบและเล่นรายการทีวีหรือภาพยนตร์อีกครั้ง

 2. การรีสตาร์ทเบราว์เซอร์
  บางครั้งการรีสตาร์ทเบราว์เซอร์สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

  • ปิดเบราว์เซอร์ รีสตาร์ทเบราว์เซอร์และเล่นรายการทีวีหรือภาพยนตร์อีกครั้ง

 3. ลองใช้เบราว์เซอร์อื่น
  ขอแนะนำให้อัปเดตเบราว์เซอร์ที่รองรับ HTML5 เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับคอมพิวเตอร์ของคุณให้เหมาะกับการใช้งานโปรแกรมเครื่องเล่นสำหรับเว็บของเรา โปรดดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Opera แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง โปรแกรมเครื่องเล่นบนเว็บของเรามีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อใช้งานกับ:

  • Google Chrome ใน Windows XP Service Pack 2 หรือรุ่นใหม่กว่า

  • Mozilla Firefox ใน Windows Vista หรือรุ่นใหม่กว่า

  • Opera ใน Windows Vista Service Pack 2 หรือรุ่นใหม่กว่า

การตรวจสอบว่าโปรแกรมเสริม Silverlight เปิดใช้งานอยู่

เป็นไปได้ว่าโปรแกรมเสริม Silverlight ในเบราว์เซอร์ซึ่งใช้เล่นเนื้อหาของ Netflix ถูกปิดอยู่ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานโปรแกรมเสริมในเว็บเบราว์เซอร์ที่เลือกใช้แล้ว

Internet Explorer:

 1. กดปุ่ม Alt บนคีย์บอร์ด

 2. เลือกเมนู "เครื่องมือ" ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างเบราว์เซอร์

 3. เลือก "จัดการโปรแกรมเสริม"

 4. จาก Add-on Types (ประเภทโปรแกรมเสริม) ให้เลือก Toolbars and Extensions (แถบเครื่องมือและส่วนขยาย)

 5. เลือก All Add-ons (โปรแกรมเสริมทั้งหมด) จากเมนูแบบหล่นลง

 6. เลือก Microsoft Silverlight

 7. หากโปรแกรมปิดอยู่ ให้คลิกปุ่ม Enable (เปิดใช้งาน) ที่มุมขวาล่างของหน้าต่าง

 8. ปิดและเปิด Internet Explorer ขึ้นใหม่ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

Google Chrome:

 1. ในแถบที่อยู่ใน ให้พิมพ์ chrome://plugins เพื่อเข้าสู่เมนูของ Chrome Plugins

 2. ใต้ Silverlight ให้เลือก "เปิดใช้งาน"

 3. ปิดแล้วเปิด Chrome ขึ้นใหม่ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

Mozilla Firefox:

 1. เลือกไอคอน Menu (เมนู) ที่มุมบนขวาของเบราว์เซอร์

 2. เลือก "โปรแกรมเสริม"

 3. เลือก "ปลั๊กอิน" จากแผงท���งด้านซ้าย

 4. ค้นหา "ปลั๊กอินของ Silverlight" แล้วเลือก Always Activate (เปิดใช้งานเสมอ) จากเมนูแบบหล่น

 5. ปิดและเปิด Firefox ขึ้นใหม่ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การปิดการกรอง ActiveX ใน Internet Explorer

 1. เลือกไอคอนฟันเฟือง () หรือ Tools (เครื่องมือ) จากมุมขวาบนของเบราว์เซอร์

 2. เลือก Safety (ความปลอดภัย)

 3. ยกเลิกตัวเลือกในช่อง ActiveX filtering (การกรอง ActiveX)

การถอนการติดตั้งและการติดตั้งปลั๊กอินของ Silverlight อีกครั้ง

คุณอาจใช้งานปลั๊กอินของ Silverlight เวอร์ชันเก่า หรือปลั๊กอินอาจมีข้อผิดพลาด

การถอนการติดตั้งปลั๊กอินของ Silverlight:

Windows 8

 1. ปิดเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่เปิดอยู่ - รวมทั้งหน้าต่างนี้ด้วย! คุณอาจต้องการพิมพ์ขั้นตอนต่อไปนี้ไว้

 2. เลื่อนจากขอบขวาของหน้าจอ จากนั้นแตะที่ "การตั้งค่า" (หากใช้เมาส์ ให้เมาส์ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ จากนั้นคลิก "การตั้งค่า")

 3. เลือก "แผงควบคุม"

 4. ใต้หัวข้อ Programs ("โปรแกรม") ให้เลือก Uninstall a program ("ถอนการติดตั้งโปรแกรม")

 5. ค้นหาแล้วเลือก "Microsoft Silverlight"

 6. เลือก Uninstall (ถอนการติดตั้ง)

Windows 7/Vista

 1. ปิดเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่เปิดอยู่ - รวมทั้งหน้าต่างนี้ด้วย! คุณอาจต้องการพิมพ์ขั้นตอนต่อไปนี้ไว้

 2. คลิกที่ "ปุ่มเริ่มต้น"

 3. เลือก "แผงควบคุม"

 4. ตั้งค่าตัวเลือก "ดูโดยใช้" ที่อยู่ด้านขวาบนเป็น "หมวดหมู่"

 5. ใต้หัวข้อ "โปรแกรม" ให้เลือก "ถอนการติดตั้งโปรแกรม"

 6. ค้นหาแล้วเลือก "Microsoft Silverlight"

 7. เลือก Uninstall (ถอนการติดตั้ง)

Windows XP

 1. ปิดเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่เปิดอยู่ - รวมทั้งหน้าต่างนี้ด้วย! คุณอาจต้องการพิมพ์ขั้นตอนต่อไปนี้ไว้

 2. คลิกที่ "ปุ่มเริ่มต้น"

 3. เลือก "แผงควบคุม"

 4. เลือก "เพิ่มหรือลบโปรแกรม"

 5. ค้นหาแล้วเลือก "Microsoft Silverlight"

 6. คลิก "เปิดใช้งาน"

การติดตั้งปลั๊กอินของ Silverlight เวอร์ชันล่าสุด:

 1. ไปที่ Netflix.com และเล่นเนื้อหาใดก็ได้

 2. ทำตามการแจ้งเตือนเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Silverlight ในคอมพิวเตอร์ Windows ของคุณ

ไม่รองรับ Silverlight ใน Safari 12 หากอัปเดตเป็น Safari 12 โปรดดูข้อมูลที่ "ความต้องการของระบบ" เพื่อค้นหาเบราว์เซอร์อื่นที่รองรับการใช้งาน หากไม่ได้ใช้ Safari 12 ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

การแก้ไขปัญหาเบราว์เซอร์

 1. ล้างคุกกี้ของเบราว์เซอร์
  เบราว์เซอร์ของคุณอาจอ้างอิงข้อมูลการตั้งค่าที่ล้าสมัยหรือที่เกิดข้อผิดพลาดในไฟล์คุกกี้

  1. ไปที่ netflix.com/clearcookies เพื่อล้างคุกกี้ของ Netflix การทำขั้นตอนนี้จะทำให้ออกจากระบบของ Netflix.com และนำคุณไปที่หน้าจอหลักของ Netflix

  2. เลือก “เข้าสู่ระบบ” เพื่อกลับเข้าสู่ระบบและเล่นรายการทีวีหรือภาพยนตร์อีกครั้ง

 2. การรีสตาร์ทเบราว์เซอร์
  บางครั้งการรีสตาร์ทเบราว์เซอร์สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

  • ปิดเบราว์เซอร์ รีสตาร์ทเบราว์เซอร์และเล่นรายการทีวีหรือภาพยนตร์อีกครั้ง

 3. ลองใช้เบราว์เซอร์อื่น
  ขอแนะนำให้อัปเดตเบราว์เซอร์ที่รองรับ HTML5 เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับคอมพิวเตอร์ของคุณให้เหมาะกับการใช้งานโปรแกรมเครื่องเล่นสำหรับเว็บของเรา โปรดดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera หรือ Safari แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง โปรแกรมเครื่องเล่นบนเว็บของเรามีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อใช้งานกับ:

  • Google Chrome ใน Mac OS X เวอร์ชัน 10.9 ขึ้นไป (Snow Leopard)

  • Mozilla Firefox ใน Mac OS X เวอร์ชัน 10.7 ขึ้นไป

  • Opera ใน Mac OS X เวอร์ชัน 10.9 ขึ้นไป

  • Safari ใน Mac OS X เวอร์ชัน 10.10 ขึ้นไป

การถอนการติดตั้งและการติดตั้งปลั๊กอินของ Silverlight อีกครั้ง

คุณอาจใช้งานปลั๊กอินของ Silverlight เวอร์ชันเก่า หรือปลั๊กอินอาจมีข้อผิดพลาด

การถอนการติดตั้งปลั๊กอินของ Silverlight:

 1. ปิดเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่เปิดอยู่ - รวมทั้งหน้าต่างนี้ด้วย! คุณอาจต้องการพิมพ์ขั้นตอนต่อไปนี้ไว้

 2. คลิกไอคอน "เครื่องมือค้นหา" จาก "แถบแสดงไอคอน" ที่ด้านล่างของหน้าจอ

 3. ในแถบเมนูที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ ให้เลือก Go ("ไป") จากนั้นเลือก Computer ("คอมพิวเตอร์")

 4. คลิกไอคอน Macintosh HD

 5. เลือก Library ("คลังข้อมูล")

 6. เลือก Internet Plug-Ins ("ปลั๊กอินของอินเทอร์เน็ต")

 7. ลาก Silverlight.plugin ไปไว้ใน Trash ("ถังขยะ")

 8. คลิกไอคอน Trash ("ถังขยะ") แล้วเลือก Empty ("ลบข้อมูล")

 9. เมื่อลบข้อมูลใน "ถังขยะ" แล้ว ถือว่าการถอนการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Silverlight เสร็จสมบูรณ์

การติดตั้งปลั๊กอินของ Silverlight เวอร์ชันล่าสุด:

 1. เข้าสู่ระบบไปที่เว็บไซต์ Netflix.com แล้วกด "เล่น" ที่เนื้อหาใดก็ได้

 2. ปฏิบัติตามการแจ้งเตือนเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Silverlight ในเครื่อง Mac ของคุณ

เมื่อพยายามติดตั้งโปรแกรม Silverlight สมาชิกบางคนอาจพบข้อความที่ระบุว่า ไม่สามารถเปิด Silverlight.dmg ได้ เนื่องจากเป็นไฟล์ที่มาจากผู้พัฒนาโปรแกรมที่ยังไม่รับการตรวจสอบยืนยัน กรณีนี้พบได้บ่อยสำหรับแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ดาวน์โหลดจาก Mac App Store หากพบข้อความนี้ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งโปรแกรม Silverlight ให้เสร็จสมบูรณ์

 1. คลิกขวาหรือกดแป้น Control บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ แล้วคลิกที่ Silverlight.pkg

 2. เลือก "เปิด" ในเมนูป๊อปอัพ

 3. เลือก "เปิด" ที่หน้าต่างแจ้งเตือนที่มีข้อความว่า "Silverlight.pkg" ไม่ได้มาจาก Mac App Store แน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเปิดไฟล์นี้ การเปิดไฟล์ "Silverlight.pkg" จะอนุญาตให้เปิดไฟล์เพื่อใช้งานใน Mac เครื่องนี้เสมอ

 4. ทำตามข้อความแจ้งเตือนเพื่อทำขั้นตอนการติดตั้งให้เสร็จ

 5. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การตรวจสอบว่าโปรแกรมเสริม Silverlight เปิดใช้งานอยู่

เป็นไปได้ว่าโปรแกรมเสริม Silverlight ในเบราว์เซอร์ซึ่งใช้เล่นเนื้อหาของ Netflix ถูกปิดอยู่ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานโปรแกรมเสริมในเว็บเบราว์เซอร์ที่เลือกใช้แล้ว

Safari:

 1. เมื่อเปิด Safari ให้เลือก Safari จากมุมบนซ้าย

 2. เลือก "การตั้งค่า" (Preferences)

 3. เลือก “การรักษาความปลอดภัย”

 4. เลือก "อนุญาตปลั๊กอิน"

 5. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หากเลือก "อนุญาตปลั๊กอิน" อยู่แล้ว:

 1. เลือก "การตั้งค่าปลั๊กอิน"

 2. ทำเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจาก Silverlight

 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

Firefox:

 1. เลือก "เครื่องมือ" จากแถบเมนูด้านบนสุดของหน้าจอ

 2. เลือก "โปรแกรมเสริม"

 3. เลือก "ปลั๊กอิน"

 4. ค้นหา "Silverlight Plug-in" และเลือก "เปิดใช้งานเสมอ" จากเมนูแบบหล่นทางด้านขวา

 5. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

Google Chrome:

 1. ในแถบที่อยู่ใน ให้พิมพ์ chrome://plugins เพื่อเข้าสู่เมนูของ Chrome Plugins

 2. ใต้ Silverlight ให้เลือก "เปิดใช้งาน"

 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง