ฉันจะลบแอป Netflix ใน PlayStation อย่างไร

หากต้องการลบแอป Netflix จาก PlayStation 3 หรือ PlayStation 4 ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

PlayStation 3

 1. เริ่มต้นจากหน้าจอหลักของ PS3

  • หากคุณไม่ได้อยู่ที่หน้าจอหลัก ให้กดปุ่ม "PS" ตรงกลางของอุปกรณ์ควบคุมค้างไว้ แล้วเลือก "ออก"จากนั้นเลือก "ใช่" เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

 2. เข้าไปที่หัวข้อ "การบริการสำหรับทีวี/วิดีโอ" และไฮไลท์ที่ Netflix

 3. กดปุ่ม "สามเหลี่ยม" บนอุปกรณ์ควบคุมของเครื่อง PlayStation

 4. เลือก "ลบ"

 5. เลือก "ใช่"

PlayStation 4

 1. เริ่มต้นจากหน้าจอหลักของ PS4

  • หากคุณไม่ได้อยู่ที่หน้าจอหลัก ให้กดปุ่ม "PS" ตรงกลางของอุปกรณ์ควบคุมค้างไว้ แล้วเลือก "ออก"จากนั้นเลือก "ใช่" เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

 2. ไปที่หัวข้อ TV & Video (ทีวีและวิดีโอ) และไฮไลท์ที่ Netflix

 3. กดปุ่ม Options (ตัวเลือก) บนอุปกรณ์ควบคุมของ PlayStation

 4. เลือก "ลบ"

 5. เลือก"ตกลง"

PlayStation Vita

 1. เริ่มต้นจากหน้าจอหลักของ PS Vita

 2. กดแอป Netflix ค้างไว้จนกว่าจะเห็นวงกลม แสดงขึ้นมาที่มุมขวาบนของไอคอนแอป Netflix

 3. กดที่วงกลม

 4. เลือก "ลบ"

 5. เลือก"ตกลง"

ในการติดตั้งแอป Netflix อีกครั้ง ให้ให้ทำตามขั้นตอนในแท็บ "ตั้งค่า" เพื่อดาวน์โหลดแอป Netflix ใน Sony PlayStation