ไม่มี "รายการของฉัน" ใน iPhone, iPad, หรือ iPod touch

"รายการของฉัน" มักจะปรากฏที่ไหนซักแห่งในรายการหมวดหมู่ที่แสดงในแอป Netflix หาก "รายการของฉัน" ไม่แสดงใน iPhone, iPad หรือ iPod touch อาจเป็นเพราะบัญชี Netflix ของคุณเป็นบัญชีใหม่ อาจใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเพื่อสร้าง "รายการของฉัน" หลังจากที่สร้างบัญชี Netflix

หากต้องการดำเนินการขั้นตอนนี้ต่อ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. เล่นเนื้อหาใดๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาที

  2. ออกจากระบบแอป Netflix แล้วให้กลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

ตอนนี้ "รายการของฉัน" ควรจะปรากฏในรายการหมวดหมู่ที่แสดงในแอป Netflix