Netflix cho biết "Rất tiếc, đã xảy ra lỗi... Lỗi đăng nhập Netflix".

Nếu bạn thấy thông báo lỗi trên máy tính cho biết

Rất tiếc, đã xảy ra lỗi...
Lỗi đăng nhập Netflix.

Thông báo đó cho thấy bạn đã bị đăng xuất khỏi Netflix trên tất cả các thiết bị. Hãy làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây để khắc phục.

Đăng nhập vào Netflix

  1. Vào Netflix.com/Login và đăng nhập.

  2. Dùng thử Netflix lần nữa.