Cách thay đổi gói dịch vụ Netflix nếu thanh toán qua Apple

Nếu bạn muốn thay đổi gói dịch vụ Netflix và hiện đang thanh toán qua Apple, hãy truy cập vào tài khoản Apple của bạn từ trang Tài khoản hoặc trực tiếp qua Apple và làm theo các bước dưới đây. Nếu bạn muốn xem hướng dẫn từng bước kèm theo ảnh chụp màn hình, vui lòng truy cập bài viết xem, thay đổi hoặc hủy gói đăng ký của Apple.

Việc nâng cấp gói dịch vụ sẽ có hiệu lực tức thì; bạn sẽ được tính toàn bộ phí của gói dịch vụ mới vào thời điểm nâng cấp và ngày tính phí sẽ thay đổi. Bạn cũng sẽ được hoàn tiền theo tỷ lệ ngay lập tức cho phần chưa được sử dụng của gói dịch vụ trước. Hạ cấp gói dịch vụ sẽ có hiệu lực vào ngày tính phí tiếp theo.

Lưu ý:
Những khách hàng có tư cách thành viên bắt đầu trước ngày 10/5/2014 không thể thay đổi gói dịch vụ qua Apple. Nếu muốn thay đổi gói dịch vụ, bạn phải hủy tài khoản qua Apple trước. Khi đã qua ngày tính phí và tài khoản của bạn đã đóng, bạn có thể chọn phương thức thanh toán mới và thay đổi gói dịch vụ. Bạn sẽ không còn được tính phí qua Apple nếu thay đổi gói dịch vụ.

Thay đổi gói dịch vụ qua Netflix trên máy tính

 1. Từ trang Tài khoản, hãy nhấp vào liên kết iTunes trong mục Tư cách thành viên và tính phí.

 2. Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang để tải iTunes xuống hoặc iTunes sẽ mở ra.

 3. Sau khi bạn tải xong hoặc mở được iTunes, sẽ xuất hiện yêu cầu Sign In (Đăng nhập).

 4. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Subscriptions (Gói đăng ký).

 5. Ở bên phải gói đăng ký Netflix, chọn Edit (Chỉnh sửa).

 6. Chọn gói dịch vụ mà bạn muốn đổi.

 7. Một hộp thoại sẽ mở ra và yêu cầu bạn xác nhận lựa chọn của mình. Chọn Confirm (Xác nhận).

  • Bạn cũng có thể được yêu cầu đăng nhập vào iTunes.

 8. Tài khoản của bạn sẽ hiển thị gói dịch vụ mới.

Thay đổi gói dịch vụ qua Apple trên máy tính

 1. Tải xuống hoặc mở iTunes.

 2. Nếu chưa đăng nhập, bạn sẽ cần đăng nhập bằng ID Apple.

  • Để đăng nhập, chọn Account (Tài khoản) trên thanh menu ở phía trên cùng màn hình hoặc trên cùng cửa sổ iTunes, sau đó chọn Sign In (Đăng nhập). Bạn sẽ được yêu cầu nhập ID Apple và mật khẩu.

 3. Chọn Account (Tài khoản) trên thanh menu ở phía trên cùng màn hình hoặc trên cùng cửa sổ iTunes, sau đó chọn View My Account (Xem tài khoản của tôi). Có thể bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập.

 4. Trên màn hình Account Information (Thông tin tài khoản), cuộn đến mục Settings (Cài đặt).

 5. Ở bên phải các gói đăng ký, chọn Manage (Quản lý).

 6. Ở bên phải gói đăng ký Netflix, chọn Edit (Chỉnh sửa).

  • Nếu bạn không thấy gói đăng ký Netflix và vẫn đang bị tính phí, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập đúng ID Apple. Nếu vậy, bạn có thể đã đăng ký trực tiếp qua Netflix, không phải qua Apple. Khi đó, vui lòng đọc bài viết này để biết cách thay đổi gói đăng ký.

 7. Chọn gói dịch vụ mà bạn muốn đổi.

 8. Một hộp thoại sẽ mở ra và yêu cầu bạn xác nhận lựa chọn của mình. Chọn Confirm (Xác nhận).

  • Bạn cũng có thể được yêu cầu đăng nhập lại.

 9. Tài khoản của bạn sẽ hiển thị gói dịch vụ mới.

Thay đổi gói dịch vụ qua Apple trên iPad, iPod hoặc iPhone

 1. Trên màn hình chính, chọn Settings (Cài đặt).

 2. Nhấn vào tên của bạn.

 3. Nhấn vào Subscriptions (Gói đăng ký).

 4. Trong mục Subscriptions (Gói đăng ký), chọn Netflix.

 5. Chọn gói dịch vụ mà bạn muốn đổi.

 6. Một hộp thoại sẽ mở ra và yêu cầu bạn xác nhận lựa chọn của mình. Chọn Confirm (Xác nhận).

  • Bạn cũng có thể được yêu cầu đăng nhập lại.

 7. Tài khoản của bạn sẽ hiển thị gói dịch vụ mới.

Thay đổi gói dịch vụ trên Apple TV 4 hoặc Apple TV 4K

 1. Trên màn hình chính của Apple TV, chọn Settings (Cài đặt).

 2. Chọn Accounts (Tài khoản).

 3. Trong mục Subscriptions (Gói đăng ký), chọn Manage Subscriptions (Quản lý gói đăng ký). Có thể bạn sẽ cần đăng nhập bằng Apple ID.

 4. Sau khi đăng nhập, chọn Netflix.

 5. Sau khi chọn Netflix, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Edit Subscription (Chỉnh sửa gói đăng ký). Dưới mục Renewal Options (Tùy chọn gia hạn), chọn gói dịch vụ mà bạn muốn đổi sang.

 6. Một hộp thoại sẽ mở ra và yêu cầu bạn xác nhận lựa chọn của mình. Chọn Confirm (Xác nhận).

 7. Tài khoản của bạn sẽ hiển thị gói dịch vụ mới.

Lưu ý:
Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các gói dịch vụ cho ứng dụng tvOS được cài đặt trên Apple TV.

Nếu bạn chuyển sang phương thức thanh toán khác, bạn sẽ không thể thay đổi gói dịch vụ Netflix cho đến ngày tính phí tiếp theo. Sau khi phương thức thanh toán mới được tính phí, bạn sẽ có thể thay đổi gói dịch vụ Netflix của mình.