Cách cập nhật thông tin thanh toán của Apple

Làm theo các bước bên dưới để cập nhật thông tin thanh toán Apple của bạn thông qua thiết bị di động hoặc máy tính Apple.

Cập nhật qua iPhone, iPad hoặc iPod touch

Nếu bạn đang dùng iOS 10.3 hoặc mới hơn:

 1. Nhấn vào Settings (Cài đặt).

 2. Nhấn vào tên của bạn.

 3. Nhấn vào Payment & Shipping (Thanh toán & giao hàng). Bạn có thể phải nhập mật khẩu cho ID Apple.

 4. Chọn phương thức thanh toán hiện tại.

 5. Nhập thông tin thanh toán.

 6. Nhấn Save (Lưu).

Nếu bạn đang dùng iOS 10.2 hoặc cũ hơn:

 1. Nhấn vào Settings (Cài đặt).

 2. Nhấn vào iTunes & App Store.

 3. Nhấn vào ID Apple của bạn.

 4. Nhấn vào View Apple ID (Xem ID Apple). Bạn có thể phải đăng nhập.

 5. Nhấn vào Payment Information (Thông tin thanh toán).

 6. Nhập thông tin thanh toán.

 7. Nhấn Done (Hoàn tất).

Sau khi bạn thay đổi thông tin thanh toán của mình, Apple sẽ khoanh giữ một khoản cấp phép tạm thời trên thẻ tín dụng của bạn để xác minh thông tin tài khoản cập nhật. Nếu bạn gặp bất cứ sự cố nào khi cập nhật phương thức thanh toán, hãy truy cập trang hỗ trợ của Apple để được trợ giúp thêm.

Cập nhật qua máy tính

 1. Tải xuống hoặc mở iTunes.

 2. Nếu chưa đăng nhập, bạn sẽ cần đăng nhập bằng ID Apple.

  • Để đăng nhập, chọn Account (Tài khoản) trên thanh menu ở phía trên cùng màn hình hoặc trên cùng cửa sổ iTunes, sau đó chọn Sign In (Đăng nhập). Bạn sẽ được yêu cầu nhập ID Apple và mật khẩu.

 3. Chọn Account (Tài khoản) trên thanh menu ở phía trên cùng màn hình hoặc trên cùng cửa sổ iTunes, sau đó chọn View My Account (Xem tài khoản của tôi). Có thể bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập.

 4. Chọn Edit (Chỉnh sửa) ở bên phải Payment Type (Loại thanh toán) ở trang Account Information (Thông tin tài khoản). Bạn có thể thấy các phương thức thanh toán được iTunes Store chấp nhận trong mục Payment Type (Loại thanh toán). Nếu bạn đang sử dụng Family Sharing (Chia sẻ trong gia đình), chỉ có người tổ chức của gia đình mới có thể cập nhật thông tin thanh toán.

 5. Nhập thông tin thanh toán.

 6. Nhấn Done (Hoàn tất).

Sau khi bạn thay đổi thông tin thanh toán của mình, Apple sẽ khoanh giữ một khoản cấp phép tạm thời trên thẻ tín dụng của bạn để xác minh thông tin tài khoản cập nhật. Nếu bạn gặp bất cứ sự cố nào khi cập nhật phương thức thanh toán, hãy truy cập trang hỗ trợ của Apple để được trợ giúp thêm.