Το βίντεο παγώνει, αλλά συνεχίζει να ακούγεται ήχος

Αν το βίντεο παγώνει σε μία εικόνα, αλλά συνεχίζει να ακούγεται ήχος όταν βλέπετε έναν τίτλο, αυτό συνήθως υποδεικνύει ότι στη συσκευή σας υπάρχουν αποθηκευμένες πληροφορίες που πρέπει να ανανεωθούν. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για τη συσκευή σας για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Amazon Fire TV/Stick

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας
 1. Στο τηλεχειριστήριο Amazon Fire TV, πατήστε το κουμπί Home.

 2. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 3. Επιλέξτε My Fire TV (Το Fire TV μου).

  • Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή My Fire TV (Το Fire TV μου), επιλέξτε System (Σύστημα) ή Device (Συσκευή).

 4. Επιλέξτε Restart (Επανεκκίνηση).

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Android TV

Επαναφέρετε το Android TV

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο μέχρι να επανεκκινηθεί η τηλεόραση.

 2. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

PlayStation 3

Διαγραφή αποθηκευμένων δεδομένων παιχνιδιών
 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη του PS3 πατώντας το κουμπί PS > Quit (Κλείσιμο) > Yes (Ναι).

 2. Μεταβείτε στην επιλογή Game (Παιχνίδι).

 3. Μεταβείτε στην επιλογή Game Data Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα δεδομένων παιχνιδιού) και επισημάνετε το Netflix.

 4. Πατήστε το κουμπί Τρίγωνο.

 5. Επιλέξτε Delete (Διαγραφή).

 6. Επιλέξτε Yes (Ναι).

Roku

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας
 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν η συσκευή σας διαθέτει καλώδιο ρεύματος αποσυνδέστε το.

 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει απενεργοποιηθεί πλήρως και δεν είναι απλά σε λειτουργία αναστολής ή αναμονής.

 3. Αφήστε τη συσκευή απενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Smart TV

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας
 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Υπολογιστής Windows

Ενημέρωση Windows

 1. Πατήστε το Πλήκτρο των Windows στο πληκτρολόγιο.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις .

 3. Επιλέξτε Ενημέρωση και ασφάλεια.

 4. Τα Windows θα πραγματοποιήσουν έλεγχο για ενημερώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.

 5. Μόλις ολοκληρωθούν οι ενημερώσεις, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και δοκιμάστε και πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης βίντεο είναι ενημερωμένα

Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης βίντεο του υπολογιστή σας ή να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης που να υποστηρίζεται από τα Windows 10.

Η εξυπηρέτηση πελατών του Netflix δεν μπορεί να παρέχει βοήθεια για αυτά τα βήματα. Αν δεν είστε σε θέση να τα κάνετε μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας για βοήθεια.

 • Αν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί κάρτα γραφικών ή επεξεργαστή GPU, χρησιμοποιήστε το λογισμικό που εγκαταστάθηκε μαζί με την κάρτα για να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης βίντεο.

  Σημείωση:
  Οι εταιρείες AMD και NVIDIA είναι οι πιο γνωστοί κατασκευαστές επεξεργαστών GPU και λογισμικού επεξεργαστών GPU.
 • Αν η ενημέρωση δεν λειτούργησε ή δεν υπήρχαν διαθέσιμες ενημερώσεις, απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης και επανεγκαταστήστε το.

 • Αν δεν υπάρχει πρόγραμμα οδήγησης βίντεο για τον υπολογιστή σας που να υποστηρίζεται από τα Windows 10, δοκιμάστε να κάνετε προβολή του Netflix από άλλη συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης, όπως το Google Chrome, το Mozilla Firefox ή το Opera.

Αποκωδικοποιητής Xfinity X1

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας
 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν η συσκευή σας διαθέτει καλώδιο ρεύματος αποσυνδέστε το.

 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει απενεργοποιηθεί πλήρως και δεν είναι απλά σε λειτουργία αναστολής ή αναμονής.

 3. Αφήστε τη συσκευή απενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Όλοι οι άλλοι αποκωδικοποιητές

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας
 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν η συσκευή σας διαθέτει καλώδιο ρεύματος αποσυνδέστε το.

 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει απενεργοποιηθεί πλήρως και δεν είναι απλά σε λειτουργία αναστολής ή αναμονής.

 3. Αφήστε τη συσκευή απενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Όλες οι άλλες συσκευές

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σχετικά άρθρα