Το Netflix εμφανίζει το μήνυμα "Το Netflix δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο σε αυτήν τη συσκευή μετά τη 1 Δεκεμβρίου 2019".

Αν εμφανιστεί το σφάλμα

Λόγω τεχνικών περιορισμών, το Netflix δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο στη συσκευή μετά την 1 Δεκεμβρίου 2019. Επισκεφθείτε την τοποθεσία netflix.com/compatibledevices για μια λίστα των διαθέσιμων συσκευών.

Αυτό σημαίνει ότι λόγω τεχνικών περιορισμών, η συσκευή σας δεν είναι πλέον σε θέση να κάνει streaming του Netflix μετά την καθορισμένη ημερομηνία.

Το μήνυμα θα εμφανιστεί πολλές φορές πριν από την καθορισμένη ημερομηνία, ως υπενθύμιση. Για να συνεχίσετε το streaming, θα πρέπει να μεταβείτε σε μια συμβατή συσκευή πριν από εκείνη την ημερομηνία. Για να δείτε τη λίστα των υποστηριζόμενων συσκευών ανατρέξτε στην άρθρο netflix.com/compatibledevices.