Η αφίσα της ταινίας δεν εμφανίζεται στο Netflix.

Αν οι αφίσες ταινιών ξαφνικά σταματήσουν να εμφανίζονται στην εφαρμογή του Netflix ή στην τοποθεσία web του Netflix, αυτό συνήθως οφείλεται σε διακοπή της σύνδεσης στην υπηρεσία μας. ανατρέξτε στα βήματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης στο Netflix για να επιλύσετε το πρόβλημα.