Kako zatražiti PIN za dodavanje novog profila

Možeš postaviti PIN za zaključavanje profila i zahtjev za unosom PIN-a prije dodavanja novog profila na svoj račun.

Napomena:
Neki se uređaji ne mogu ažurirati novim značajkama kao što su PIN-ovi za zaključavanje profila.  
  1. U glavnom profilu računa postavi PIN za zaključavanje profila i zahtjev za njegovim unosom.

  2. Nakon postavljanja PIN-a za pristup glavnom profilu za Netflix imat ćeš opciju postavljanja zahtjeva za PIN-om za dodavanje novih profila.

    • Ova je opcija dostupna samo nakon izrade PIN-a za zaključavanje profila za glavni profil računa.

  3. Odaberi Spremi.

Uređaj ćeš možda morati osvježiti kako bi se primijenile ažurirane postavke. Za osvježavanje:

  • Prebaci se u drugi profil, a zatim se vrati u prvotni.

  • Možeš se i odjaviti na uređaju i ponovo se prijaviti.

Da bi iskoristio/la sve prednosti Netflixova roditeljskog nadzora, pobrini se da imaš najnoviju verziju roditeljskog nadzora.

Povezani članci