Kako pronaći ID računa ili ID naplate za PayPal

Ako plaćaš Netflix putem usluge PayPal, tim naše korisničke službe trebat će provjeriti tvoj ID računa ili ID naplate za unos bilo kakvih promjena u tvojem računu za Netflix.

Napomena:
Ako ne želiš pružiti te podatke, možeš unijeti promjene za svoj račun izravno na stranici Račun.

Pronađi ID računa za PayPal u usluzi PayPal

  1. Idi na stranicu aktivnosti usluge PayPal (možda će se prikazati zahtjev da se prijaviš).

  2. Pronađi i odaberi najnoviju transakciju za Netflix.com.

  3. Pronađi ID računa.

Pronađi ID naplate za PayPal u usluzi PayPal

1. Idi na Upravljanje automatskim plaćanjima u svojem računu za PayPal (možda će se prikazati zahtjev da se prijaviš).

2. Pronađi i odaberi Netflix.com na popisu Automatska plaćanja.

  • Ako je stavka Netflix.com navedena nekoliko puta, počni od vrha i pregledaj svaku stavku dok ne vidiš Ukupno naplaćeni iznos veći od 0,00 $.

    Napomena:
    Ukupno naplaćeni iznosi od 0,00 $ obično ukazuju na neuspjelu transakciju, a potreban nam je ID naplate uspješne transakcije.

3. Pronađi ID naplate (B-XXXXXXXXXXXXXXXXX).