Korzystanie z serwisu Netflix przy użyciu telewizora lub odtwarzacza Blu-ray marki Sony

Witamy w serwisie Netflix na telewizorze, odtwarzaczu Blu-ray lub systemie kina domowego firmy Sony. Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach serwisu Netflix oraz o sposobie konfigurowania konta i wylogowywania się z konta. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie obsługuje serwis Netflix, wykonaj kroki opisane na karcie „Konfigurowanie serwisu Netflix”, aby podjąć próbę znalezienia aplikacji Netflix.

Funkcje serwisu Netflix
Konfigurowanie serwisu Netflix
Wyloguj się
Serwis Netflix w rozdzielczości Ultra HD

Serwis Netflix jest dostępny na wielu urządzeniach Sony, w tym telewizorach z systemem Android i telewizorach Google TV firmy Sony.

Funkcje przesyłania treści serwisu Netflix na obsługiwanych urządzeniach obejmują:

Obsługiwane regiony
Serwis Netflix jest dostępny na całym świecie i większość urządzeń umożliwia korzystanie z niego wszędzie tam, gdzie jest on oferowany, niemniej jednak niektóre starsze urządzenia umożliwiają korzystanie z niego wyłącznie w kraju, w którym je zakupiono. Szczegółowe informacje zawiera nasza mapa obsługiwanych regionów. Jeśli rozważasz zakup nowego urządzenia, sprawdź u producenta, czy obsługuje serwis Netflix w Twoim regionie.

W przypadku starszych urządzeń może zostać wyświetlony monit o przejście na stronę netflix.com/activate w celu skonfigurowania urządzenia. Te urządzenia obsługują serwis Netflix jedynie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Nawigacja
W przypadku większości urządzeń serwis Netflix umożliwia przeglądanie rzędów z filmami, serialami i programami, w tym jednego rzędu zawierającego wyłącznie tytuły związane z pozycjami dodanymi do obszaru Moja lista. Każdy rząd to kategoria (komedie, dramaty, programy telewizyjne itd.) prezentowana na podstawie tytułów, które były przez Ciebie oglądane.

Starsze urządzenia mogą nie wyświetlać rzędów z kategoriami, niemniej jednak umożliwiają przewijanie tytułów w części Moja lista, którą można utworzyć w serwisie Netflix.

Rozdzielczość
Większość urządzeń umożliwia oglądanie treści w serwisie Netflix w rozdzielczości HD przy szybkim połączeniu z Internetem i odtwarza filmy w maksymalnej obsługiwanej rozdzielczości (więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Zalecenia dotyczące szybkości połączenia internetowego).

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa
Dowiedz się, jak włączyć napisy, podpisy dla osób niesłyszących i alternatywną ścieżkę dźwiękową (w tym dźwięk przestrzenny 5.1), które są dostępne w wielu filmach, serialach i programach. Aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie obsługuje dźwięk 5.1, wybierz dowolną pozycję z sekcji Netflix Originals i sprawdź, czy jest dostępna opcja dźwięku 5.1. Jeśli nie, Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji. Wiele urządzeń umożliwia dostosowywanie wyglądu napisów i podpisów. Urządzenia, które nie oferują takiej możliwości, wyświetlają napisy i podpisy zgodnie z ich domyślnym wyglądem bądź nie są skonfigurowane pod kątem wyświetlania napisów.

Na niektórych urządzeniach można odtwarzać wybrane tytuły z dźwiękiem Dolby Atmos. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule dotyczącym korzystania z dźwięku Dolby Atmos w serwisie Netflix.

Kontrola rodzicielska
Netflix umożliwia wprowadzanie ustawień rodzicielskich w poszczególnych profilach.

Dostosowywanie jakości obrazu
Wybrane modele telewizorów Sony z 2018 r. z serii Z9F, ZF9, A9F i AF9 są wyposażone w funkcję Tryb skalibrowany Netflix, która umożliwia oglądanie materiałów z serwisu Netflix w przewidzianej przez twórców jakości obrazu. Aby włączyć funkcję „Tryb skalibrowany Netflix”, przejdź do ustawień telewizora, wybierz tryby, a następnie ustaw przełącznik przy tym ustawieniu w pozycji „włącz”.

Aby połączyć telewizor, odtwarzacz Blu-ray lub system kina domowego firmy Sony z kontem w serwisie Netflix, przejdź do ekranu głównego i wykonaj kroki opisane poniżej. Wybierz wersję instrukcji, która najlepiej pasuje do używanego urządzenia.

Jeżeli Twój pilot Sony jest wyposażony w przycisk Netflix:

 1. Naciśnij przycisk Netflix na pilocie.

 2. Wybierz opcję Zaloguj się.

  • Jeśli nie widzisz opcji Zaloguj się, wybierz wartość Tak dla opcji Czy masz konto w serwisie Netflix? .

  • Jeśli jeszcze nie masz konta Netflix, załóż je online.

 3. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

 4. Wybierz opcję Zaloguj się lub Kontynuuj.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Jeżeli w menu na ekranie pojawia się opcja Wideo:

 1. Za pomocą strzałek na pilocie do urządzenia firmy Sony przejdź w lewo lub prawo i zaznacz opcję Wideo.

 2. Aby przejść do sekcji Netflix użyj przycisków góra/dół.

 3. Wybierz opcję Netflix.

  • Jeśli zobaczysz monit o zarejestrowanie urządzenia firmy Sony, wykonaj wyświetlane instrukcje, aby je zarejestrować.

 4. Wybierz opcję Zaloguj się.

  • Jeśli nie widzisz opcji Zaloguj się, wybierz wartość Tak dla opcji Czy masz konto w serwisie Netflix? .

  • Jeśli jeszcze nie masz konta Netflix, załóż je online.

 5. Zostanie wyświetlony kod. Wprowadź ten kod aktywacji na stronie netflix.com/activate.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Jeśli urządzenie Sony Google TV jest wyposażone w pilota z klawiaturą:

 1. Naciśnij przycisk Home na pilocie z klawiaturą.

 2. Wybierz opcję Wszystkie aplikacje.

 3. Za pomocą strzałek po lewej stronie pilota do telewizora Sony Google TV przejdź do aplikacji Netflix i naciśnij przycisk OK.

 4. Wybierz opcję Zaloguj się.

  • Jeśli nie widzisz opcji Zaloguj się, wybierz wartość Tak dla opcji Czy masz konto w serwisie Netflix? .

  • Jeśli jeszcze nie masz konta Netflix, załóż je online.

 5. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

 6. Wybierz opcję Kontynuuj.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Aby wylogować się z konta w serwisie Netflix na telewizorze, odtwarzaczu Blu-ray lub systemie kina domowego firmy Sony, przejdź do ekranu głównego i wykonaj kroki opisane poniżej. Wybierz wersję instrukcji, która najlepiej pasuje do używanego urządzenia.

Sony Google TV

 1. Przejdź do ekranu głównego telewizora z funkcją Google TV (w razie wątpliwości naciśnij przycisk Home).

 2. Wybierz opcję Wszystkie aplikacje.

 3. Wybierz opcję Ustawienia.

 4. Wybierz opcję Aplikacje.

 5. Wybierz opcję Zarządzaj aplikacjami.

 6. Za pomocą strzałek przewiń do opcji Netflix, a następnie wybierz tę opcję.

 7. Wybierz opcję Wyczyść dane, a gdy pojawi się odpowiedni komunikat, naciśnij OK.

Pozostałe urządzenia marki Sony

Wyloguj się
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź w lewo, aby otworzyć menu, a następnie wybierz Ustawienia.

  • Przejdź do góry i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę koła zębatego ikona koła zębatego.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

 5. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Ustawienia lub ikony koła zębatego:

 1. W aplikacji Netflix wpisz następującą sekwencję klawiszy za pomocą strzałek na pilocie:
  góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się, Zacznij od nowa, Dezaktywuj lub Zresetuj.

 3. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Serwis Netflix jest dostępny w jakości Ultra HD w większości telewizorów Sony Ultra HD. Do oglądania materiałów w rozdzielczości Ultra HD są potrzebne następujące elementy: