Jak mogę kontrolować ile danych używa serwis Netflix?

Oglądanie seriali, programów i filmów przez serwis Netflix wykorzystuje około 1 GB danych na godzinę jednej transmisji w standardowej rozdzielczości i do 3 GB na godzinę jednej transmisji w jakości HD. Pobieranie plików zużywa mniej więcej tyle samo danych, co ich oglądanie przy użyciu przesyłania strumieniowego. Jeśli obawiasz się przekroczenia limitu transferu danych lub przepustowości łącza, możesz dostosować ustawienia użycia danych. W tym celu postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Dostosowanie ustawień użycia danych

 1. Zaloguj się do konta na stronie Netflix.com.

 2. Wybierz profil, na którym chcesz zmienić ustawienia użycia danych.

  Uwaga:
  Ustawień użycia danych nie można zmienić z profilu Kids.
 3. Wybierz opcję Konto.

 4. Wybierz Mój profil, a następnie Ustawienia odtwarzania.

 5. Wybierz preferowane ustawienie użycia danych:

  Uwaga:
  ograniczanie użycia danych może wpłynąć na jakość obrazu.
  • Niskie (0,3 GB na godzinę na urządzenie)

  • Średnie (standardowa jakość wideo: 0,7 GB na godzinę na urządzenie)

  • Wysokie (najwyższa jakość wideo, do 3 GB na godzinę na urządzenie w jakości HD oraz 7 GB na godzinę na urządzenie w jakości Ultra HD)

  • Automatyczne (dostosowywane automatycznie do bieżącej szybkości połączenia internetowego, by jakość była jak najwyższa)

 6. Wybierz opcję Zapisz. Zmiany zaczną obowiązywać w ciągu kolejnych 8 godzin.

Ustawienia użycia danych mają zastosowanie tylko do tego profilu użytkownika serwisu Netflix, z poziomu którego je wybrano. Oznacza to, że w różnych profilach na koncie można mieć różne ustawienia. Jeśli dbasz o całkowitą ilość danych zużywanych przez serwis Netflix, pamiętaj o wprowadzeniu zmian we wszystkich profilach.

Aby zmienić ustawienia użycia danych w sieci komórkowej na określonych urządzeniach przenośnych, odwiedź stronę Jak kontrolować użycie danych na urządzeniach przenośnych w serwisie Netflix?