Zalecenia dotyczące szybkości połączenia internetowego

Poniżej znajdziesz zalecane prędkości połączenia internetowego do bezproblemowego oglądania filmów, seriali i programów z serwisu Netflix.

 • 0,5 Mb/s — minimalna wymagana szybkość połączenia

 • 1,5 Mb/s — zalecana szybkość połączenia

 • 3,0 Mb/s — zalecana szybkość połączenia dla jakości SD

 • 5,0 Mb/s — zalecana szybkość połączenia dla jakości HD

 • 25 Mb/s — zalecana szybkość połączenia dla jakości Ultra HD

Oglądanie materiałów z serwisu Netflix w jakości HD

Aby móc oglądać materiały z serwisu Netflix w jakości HD, upewnij się, że masz odpowiedni plan, a w ustawieniach konta wybierz automatyczną lub wysoką jakość obrazu wideo. Tytuły w jakości HD można oglądać przy użyciu połączenia o szybkości 5 megabitów na sekundę lub większej.

Zarządzanie wykorzystaniem przepustowości przez serwis Netflix

Wyższa jakość obrazu oznacza wykorzystanie większej przepustowości łącza. Jeśli dostawca Internetu narzuca ograniczenie przepustowości lub limit transferu danych, możesz zmienić wykorzystanie przepustowości, redukując jakość obrazu na niską lub średnią. Pozwoli to zmniejszyć wykorzystanie danych.

Sprawdzanie szybkości połączenia

Wiele urządzeń umożliwia sprawdzenie szybkości połączenia w aplikacji Netflix. Aby sprawdzić szybkość połączenia, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga:
jeśli używasz urządzenia mobilnego lub komputera, sprawdź szybkość połączenia internetowego na stronie Fast.com.
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź do góry i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę koła zębatego .

  • Jeśli nie widzisz ikony koła zębatego, Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji.

 3. Wybierz opcję Sprawdź połączenie.

 4. Aplikacja Netflix sprawdzi dostępność połączenia z internetem i serwerów Netflix. Zostanie także sprawdzona szybkość połączenia.

 5. Po zakończeniu testu porównaj wynik i zobacz, czy spełnia on zalecaną prędkość połączenia internetowego.

Jeśli połączenie działa wolniej od oczekiwań, zalecamy skontaktować się ze swoim dostawcą internetowym w celu uzyskania pomocy.