Zalecenia dotyczące prędkości połączenia internetowego

Przedstawiamy zalecane prędkości pobierania do odtwarzania filmów, seriali i programów w serwisie Netflix.

Zalecana prędkość (Mb/s)

Jakość HD

720p: 3 Mb/s

Full High Definition (Full HD)

1080p: 5 Mb/s

Jakość 4K/Ultra HD (UHD)

4K: 15 Mb/s

Do oglądania materiałów w serwisie Netflix w jakości Full HD potrzebne są:

Zarządzanie wykorzystaniem przepustowości przez serwis Netflix

Jeśli dostawca internetu narzuca ograniczenie przepustowości lub limit transferu danych, możesz zmienić użycie danych na wartość Niskie lub Średnie, aby zużywać mniej danych.

Sprawdzanie prędkości połączenia

Możesz sprawdzić prędkość połączenia na wielu urządzeniach w aplikacji Netflix.

Uwaga:
jeśli używasz komputera lub urządzenia przenośnego, sprawdź prędkość połączenia na stronie Fast.com.
  1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

  2. Z menu wybierz opcję Uzyskaj pomoc.

    • Jeśli opcja Uzyskaj pomoc nie jest widoczna, wybierz Ustawienia .

  3. Wybierz opcję Sprawdź połączenie.

  4. Aplikacja Netflix sprawdzi dostępność połączenia z internetem i z serwisem Netflix. Zostanie także sprawdzona prędkość połączenia.

Jeśli połączenie działa wolniej od oczekiwań, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu, aby uzyskać pomoc.

Powiązane artykuły