Zalecenia dotyczące prędkości połączenia internetowego

Przedstawiamy zalecane prędkości pobierania do odtwarzania filmów, seriali i programów w serwisie Netflix.

Zalecana prędkość (Mb/s)

Połączenie szerokopasmowe

1,5

Minimum: 0,5

Jakość SD

3

Jakość HD

5

Jakość 4K/Ultra HD (UHD)

25

Do oglądania materiałów w serwisie Netflix w jakości HD potrzebne są:

Zarządzanie wykorzystaniem przepustowości przez serwis Netflix

Jeśli dostawca internetu narzuca ograniczenie przepustowości lub limit transferu danych, możesz zmienić użycie danych na wartość Niskie lub Średnie, aby zużywać mniej danych.

Sprawdzanie prędkości połączenia

Możesz sprawdzić prędkość połączenia na wielu urządzeniach w aplikacji Netflix.

Uwaga:
jeśli używasz komputera lub urządzenia przenośnego, sprawdź prędkość połączenia na stronie Fast.com.
  1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

  2. Przejdź do góry i naciśnij link Ustawienia lub ikonę .

    • Jeśli nie widzisz ikony Ustawienia, Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji.

  3. Wybierz opcję Sprawdź połączenie.

  4. Aplikacja Netflix sprawdzi dostępność połączenia z internetem i z serwisem Netflix. Zostanie także sprawdzona prędkość połączenia.

Jeśli połączenie działa wolniej od oczekiwań, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu, aby uzyskać pomoc.