Nie mogę zalogować się do serwisu Netflix

Jeśli masz problem z logowaniem do konta w serwisie Netflix, wybierz opcję, która najbardziej odpowiada Twojemu problemowi.

Jeśli podczas logowania pojawia się komunikat o błędzie

Jeśli pojawia się komunikat „Nieprawidłowe hasło” lub nie pamiętasz swojego hasła, musisz je zmienić.

Jeśli pojawi się jeden z tych komunikatów o błędach, przejdź do odpowiedniego artykułu, aby uzyskać pomoc:

Jeśli zobaczysz inny komunikat o błędzie lub pojawi się kod błędu, wyszukaj w Centrum pomocy dany komunikat lub kod, aby znaleźć właściwy artykuł.

Jeśli nie możesz się zalogować na żadnym urządzeniu

Spróbuj zalogować się na konto Netflix na innym urządzeniu. Jeśli nie możesz zalogować się na żadnym urządzeniu, konieczna może być aktualizacja konta. Te artykuły mogą być pomocne:

Jeśli możesz zalogować się na jakimś urządzeniu, a na innym nie, przejdź do następnej opcji.

Jeśli możesz zalogować się na jakimś urządzeniu, a na innym nie

Jeśli za pomocą tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu oraz hasła możesz zalogować się na jednym urządzeniu, a na innym nie, to problem może dotyczyć Twojego urządzenia lub sieci.

Aby naprawić ten problem, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Telewizor lub urządzenie podłączone do telewizora

Wykonanie poniższych kroków pomaga rozwiązać problemy z logowaniem na telewizorach Smart TV i urządzeniach podłączanych do telewizora, jak przystawki multimedialne (tzw. streaming sticks), odtwarzacze multimedialne, dekodery, urządzenie Apple TV oraz konsole Xbox i PlayStation.

Logowanie za pomocą telefonu

 1. Uruchom aplikację Netflix na telewizorze, a następnie wybierz opcję Zaloguj się.

 2. Na telefonie lub tablecie otwórz aparat i skieruj go w stronę ekranu telewizora, aby zeskanować kod QR.

  Uwaga:
  Jeśli nie widzisz kodu QR, konieczne będzie zalogowanie się przy użyciu pilota.
 3. Naciśnij link, który się wyświetli. Jeśli link się nie wyświetli, otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę netflix.com/tv8.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na telefonie lub tablecie, aby zalogować się na swoje konto Netflix na telewizorze.

Logowanie za pomocą komputera

 1. Uruchom aplikację Netflix na telewizorze, a następnie wybierz opcję Zaloguj się.

 2. Na telewizorze wyświetli się 8-cyfrowy kod logowania.

  Uwaga:
  jeśli nie widzisz kodu logowania, konieczne będzie zalogowanie się przy użyciu pilota.
 3. Otwórz przeglądarkę na komputerze i przejdź na stronę netflix.com/tv8.

 4. Wprowadź kod logowania widoczny na ekranie telewizora, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.

 5. Jeśli pojawi się monit, zaloguj się do konta Netflix, a następnie kliknij opcję Zacznij oglądać.

 6. Telewizor zostanie zalogowany na Twoim koncie Netflix.

Sprawdzenie adresu e-mail i hasła

Sprawdź, czy adres e-mail widoczny na ekranie telewizora jest prawidłowy. Jeśli nie, kliknij opcję Wstecz, aby powrócić do poprzedniej strony i go poprawić.

Wprowadź hasło ponownie. Pamiętaj, że w hasłach do serwisu Netflix wielkość liter ma znaczenie. Kliknij strzałkę na ekranie, aby zmienić wielkie litery na małe i odwrotnie. Kliknij Pokaż hasło, aby zobaczyć hasło i potwierdzić, że jest prawidłowe.

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Resetowanie hasła

Może być konieczne zresetowanie hasła. Aby ro zrobić, wykonaj czynności opisane w artykule Jak zmienić lub zresetować hasło.

Uruchom ponownie sieć domową

 1. Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz modem i router od zasilania.

 2. Po 30 sekundach podłącz modem i router ponownie.

 3. Odczekaj minutę, a następnie włącz urządzenie.

 4. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uwaga:
niektóre urządzenia, modemy i routery nawiązują połączenie z internetem wolniej.

Przywracanie ustawień domyślnych połączenia

Jeśli w urządzeniu zostały skonfigurowane niestandardowe ustawienia połączenia, należy przywrócić ustawienia fabryczne.

Ustawienia te to m.in.:

 • Niestandardowe ustawienia modemu.

 • Ustawienia VPN (wirtualnej sieci prywatnej) lub serwera proxy.

 • Niestandardowe ustawienia DNS.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy zmianie tych ustawień, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Po zresetowaniu ustawień spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Kontakt z dostawcą internetu

Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą internetu, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu z połączeniem sieciowym.

Twój dostawca internetu może:

 • sprawdzić, czy w Twojej okolicy doszło do awarii;

 • naprawić częste błędy z routerem lub modemem i nieprawidłowe ustawienia sieciowe;

 • zresetować lub ponownie uruchomić Twoje połączenie sieciowe.

Podczas rozmowy z dostawcą internetu poinformuj go:

 • czy problem dotyczy tylko jednego urządzenia, czy również innych urządzeń w tej samej sieci;

 • czy urządzenie jest połączone z internetem za pomocą sieci Wi-Fi, czy bezpośrednio za pomocą kabla.

Zanim zakończysz rozmowę z dostawcą internetu:

 • za pomocą przeglądarki przejdź na stronę fast.com, aby przetestować prędkość internetu oraz połączenie bezpośrednio z serwisem Netflix;

 • spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix, aby sprawdzić, czy udało się naprawić problem.

Telefon lub tablet z systemem Android

Sprawdzenie adresu e-mail i hasła

Uwaga:
w hasłach do serwisu Netflix wielkość liter ma znaczenie.
 1. Upewnij się, że Twój adres e-mail jest prawidłowy i popraw wszelkie błędy lub literówki.

 2. Wprowadź swoje hasło, a potem wybierz opcję Wyświetl, aby upewnić się, że jest prawidłowe.

 3. Naciśnij opcję Zaloguj się.

Jeśli serwis Netflix wyświetla komunikat „Nieprawidłowy adres e-mail”, spróbuj zalogować się za pomocą numeru telefonu i hasła.

Jeśli to nie zadziała, przejdź do kolejnych kroków.

Aktualizacja i usuwanie zapisanych haseł

Niektóre urządzenia zapamiętują hasła do aplikacji. Przed zalogowaniem się do konta Netflix konieczne może być zaktualizowanie lub usunięcie zapisanych haseł.

Jeśli zarządzasz hasłami za pośrednictwem Google:

 1. Przejdź do sekcji Ustawienia i znajdź opcję Menedżer haseł.

 2. W sekcji Usługi Google Play dotknij opcji Menedżer haseł.

 3. Znajdź na liście i wybierz pozycję Netflix. Konieczne może być odblokowanie ekranu.

 4. Dotknij opcji Usuń, aby usunąć hasło do konta Netflix, lub Edytuj, aby je zmienić.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Jeśli korzystasz z usługi Samsung Pass:

 1. Wybierz kolejno: Ustawienia > Biometria i zabezpieczeniaSamsung Pass. Konieczne może być podanie hasła do konta Samsung.

 2. W sekcji Identyfikatory i hasła wybierz opcję Aplikacje.

 3. Znajdź na liście i wybierz pozycję Netflix.

 4. Dotknij opcji Usuń, a potem ponownie dotknij opcji Usuń, aby potwierdzić swoją decyzję.

Czyszczenie danych aplikacji Netflix

Po zresetowaniu aplikacji z urządzenia zostaną usunięte wszystkie pobrane pliki, a także nastąpi wylogowanie z Twojego konta.
 1. Przejdź do ekranu głównego urządzenia lub listy aplikacji.

 2. Wybierz i przytrzymaj ikonę aplikacji Netflix, a następnie dotknij opcji Informacja o aplikacji.

 3. Dotknij kolejno opcji Pamięć i pamięć podręczna > Wyczyść pamięć > OK.

 4. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uwaga:
Kroki, które należy wykonać, aby wyczyścić dane aplikacji, mogą różnić się w zależności od urządzenia. Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się z dołączoną do urządzenia instrukcją obsługi lub skontaktuj się z jego producentem.

Resetowanie hasła

Może być konieczne zresetowanie hasła. Aby ro zrobić, wykonaj czynności opisane w artykule Jak zmienić lub zresetować hasło.

iPhone, iPad lub iPod touch

Sprawdzenie adresu e-mail i hasła

Uwaga:
w hasłach do serwisu Netflix wielkość liter ma znaczenie.
 1. Upewnij się, że Twój adres e-mail jest prawidłowy i popraw wszelkie błędy lub literówki.

 2. Wprowadź swoje hasło, a potem wybierz opcję Wyświetl, aby upewnić się, że jest prawidłowe.

 3. Naciśnij opcję Zaloguj się.

Jeśli serwis Netflix wyświetla komunikat „Nieprawidłowy adres e-mail”, spróbuj zalogować się za pomocą numeru telefonu i hasła.

Jeśli to nie zadziała, przejdź do kolejnych kroków.

Uruchom ponownie urządzenie iPhone lub iPad

 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie boczny przycisk i jeden z przycisków głośności do momentu pojawienia się suwaków. Przesuń górny suwak, aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

  • Jeśli suwaki nie pojawią się, naciśnij i przytrzymaj przycisk usypiania/budzenia do czasu pojawienia się czerwonego suwaka, a następnie przesuń ten suwak.

 2. Odczekaj 10 sekund i naciśnij przycisk usypiania/budzenia.

 3. Gdy urządzenie się uruchomi, spróbuj ponownie obejrzeć materiał w serwisie Netflix.

Aktualizacja i usuwanie zapisanych haseł

Jeśli zapisujesz hasła, korzystając z pęku kluczy iCloud, konieczna może być aktualizacja lub usunięcie hasła Netflix oraz podjęcie ponownej próby. Instrukcję, jak zmienić lub usunąć zapisane hasło, znajdziesz na stronie wsparcia firmy Apple.

Resetowanie hasła

Może być konieczne zresetowanie hasła. Aby ro zrobić, wykonaj czynności opisane w artykule Jak zmienić lub zresetować hasło.

Komputer lub przeglądarka

Sprawdzenie adresu e-mail i hasła

Uwaga:
w hasłach do serwisu Netflix wielkość liter ma znaczenie.
 1. Upewnij się, że Twój adres e-mail jest prawidłowy i popraw wszelkie błędy lub literówki.

 2. Wprowadź swoje hasło, a potem wybierz opcję Wyświetl, aby upewnić się, że jest prawidłowe.

 3. Naciśnij opcję Zaloguj się.

Jeśli serwis Netflix wyświetla komunikat „Nieprawidłowy adres e-mail”, spróbuj zalogować się za pomocą numeru telefonu i hasła.

Jeśli to nie zadziała, przejdź do kolejnych kroków.

Usuwanie pliku cookie pochodzącego z serwisu Netflix

 1. Przejdź na stronę netflix.com/clearcookies. Spowoduje to wylogowanie z konta.

 2. Po wybraniu opcji Sign In (Zaloguj się) podaj adres e-mail oraz hasło do serwisu Netflix.

 3. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Resetowanie hasła

Może być konieczne zresetowanie hasła. Aby ro zrobić, wykonaj czynności opisane w artykule Jak zmienić lub zresetować hasło.

Zaktualizuj przeglądarkę

Przejdź do artykułu Przeglądarki z obsługą serwisu Netflix, aby zaktualizować obecną przeglądarkę lub zainstalować inną.

Włączanie obsługi plików cookie w przeglądarce

Chrome
 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Chrome wybierz opcję MenuIkona Menu Chrome, a następnie Ustawienia.

 2. Z menu po lewej wybierz opcję Prywatność i bezpieczeństwo.

 3. Wybierz opcję Pliki cookie innych firm.

 4. Upewnij się, że ustawienie Zezwalaj na pliki cookie innych firm jest włączone.

 5. Uruchom ponownie serwis Netflix.

Microsoft Edge
 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij opcję Ustawienia i nie tylko ustawienia i nie tylko.

 2. Kliknij Ustawienia.

 3. Kliknij opcję Pliki cookie i uprawnienia witryny.

 4. Kliknij opcję Zarządzaj plikami cookie i danymi witryn oraz usuwaj je.

 5. Upewnij się, że została włączona opcja Zezwalaj stronom internetowym na zapisywanie i odczytywanie plików cookie (zalecane).

Firefox

 1. W prawym górnym rogu okna wybierz opcję Menu, a następnie przycisk menuUstawienia.

 2. Z menu po lewej wybierz opcję Prywatność i bezpieczeństwo.

 3. Przejdź w dół do opcji Historia. Kliknij menu rozwijane przy opcji Program Firefox:.

 4. Wybierz opcję będzie zachowywał historię, a następnie opcję Uruchom przeglądarkę Firefox ponownie.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Opera
 1. Wybierz opcję Menu w lewym górnym rogu przeglądarki.

 2. Wybierz opcję Ustawienia.

 3. Przewiń ekran w dół, aż zobaczysz opcję Ciasteczka.

 4. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Zezwalaj na ustawianie danych lokalnych (zalecane).

 5. Zamknij kartę Ustawienia, aby zapisać nowe ustawienia.

 6. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Safari

 1. W lewym górnym rogu kliknij opcję Safari.

 2. Kliknij Ustawienia , a następnie kliknij opcję Zaawansowane.

 3. Upewnij się, że opcja Blokuj wszystkie cookie nie jest zaznaczona.

 4. Zamknij okno i spróbuj ponownie uruchomić aplikację Netflix.

Jeśli korzystasz z aplikacji Netflix dla systemu Windows, postępuj zgodnie z instrukcjami przeznaczonymi dla Twojego komputera.

Resetowanie aplikacji Netflix dla systemu Windows 10

Uwaga:
Wykonanie tych czynności spowoduje usunięcie plików pobranych na Twoje urządzenie.
 1. Kliknij menu Start, a następnie kliknij przycisk Ustawienia przycisk Ustawienia.

 2. Kliknij opcję Aplikacje.

 3. W menu Aplikacje i funkcje przewiń w dół i kliknij opcję Netflix, a następnie wybierz Opcje zaawansowane.

 4. W sekcji resetowania kliknij przycisk Resetuj.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Resetowanie aplikacji Netflix dla systemu Windows 11

Uwaga:
Wykonanie tych czynności spowoduje usunięcie plików pobranych na Twoje urządzenie.
 1. Kliknij menu Start, a następnie kliknij przycisk Ustawienia przycisk Ustawienia.

 2. Kliknij opcję Aplikacje.

 3. W menu Aplikacje i funkcje przewiń w dół i kliknij opcję Netflix, a następnie wybierz Opcje zaawansowane.

 4. W sekcji resetowania kliknij przycisk Resetuj.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Po zresetowaniu aplikacji z urządzenia zostaną usunięte wszystkie pobrane pliki, a także nastąpi wylogowanie z Twojego konta.
 1. Kliknij menu Start, a następnie kliknij opcję Ustawienia przycisk Ustawienia.

 2. Po lewej stronie kliknij kolejno opcje Aplikacje > Zainstalowane aplikacje.

 3. Przewiń w dół, aż znajdziesz aplikację Netflix.

 4. Obok aplikacji Netflix kliknij opcję Menu przycisk menu, a następnie kliknij opcję Opcje zaawansowane.

 5. W sekcji resetowania kliknij przycisk Resetuj.

 6. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Powiązane artykuły