Nie mogę zalogować się do serwisu Netflix

Jeśli masz problem z logowaniem do konta w serwisie Netflix, wybierz opcję, która najbardziej odpowiada Twojemu problemowi.

Jeśli podczas logowania pojawia się komunikat o błędzie

Jeśli pojawia się komunikat „Nieprawidłowe hasło” lub nie pamiętasz swojego hasła, musisz je zmienić.

Jeśli pojawi się jeden z tych komunikatów o błędach, przejdź do odpowiedniego artykułu, aby uzyskać pomoc:

Jeśli zobaczysz inny komunikat o błędzie lub pojawi się kod błędu, wyszukaj w Centrum pomocy dany komunikat lub kod, aby znaleźć właściwy artykuł.

Jeśli nie możesz się zalogować na żadnym urządzeniu

Spróbuj zalogować się na konto Netflix na innym urządzeniu. Jeśli nie możesz zalogować się na żadnym urządzeniu, konieczna może być aktualizacja konta. Te artykuły mogą być pomocne:

Jeśli możesz zalogować się na jakimś urządzeniu, a na innym nie, przejdź do następnej opcji.

Jeśli możesz zalogować się na jakimś urządzeniu, a na innym nie

Jeśli za pomocą tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu oraz hasła możesz zalogować się na jednym urządzeniu, a na innym nie, to problem może dotyczyć Twojego urządzenia lub sieci.

Aby naprawić ten problem, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Telewizor lub urządzenie podłączone do telewizora

Wykonanie poniższych kroków pomaga rozwiązać problemy z logowaniem na telewizorach Smart TV i urządzeniach podłączanych do telewizora, jak przystawki multimedialne (tzw. streaming sticks), odtwarzacze multimedialne, dekodery, urządzenie Apple TV oraz konsole Xbox i PlayStation.

Logowanie za pomocą telefonu lub tabletu

 1. Uruchom aplikację Netflix i Zaloguj się na swoje konto.

 2. Przed wprowadzeniem adresu e-mail i hasła do konta Netflix wybierz opcję Zaloguj się w przeglądarce. Jeśli nie widzisz tej opcji, zaloguj się za pomocą pilota.

 3. Nakieruj aparat w telefonie lub tablecie na kod QR widoczny na ekranie telewizora.

 4. Naciśnij baner, który się wyświetli. Jeśli baner się nie wyświetla, przejdź na stronę netflix.com/tv8.

 5. Wprowadź kod logowania widoczny na ekranie telewizora, a następnie naciśnij opcję Kontynuuj. Może zostać wyświetlona prośba o zalogowanie się.

 6. Naciśnij opcję Zacznij oglądać – zalogujesz się do aplikacji na telewizorze.

Logowanie za pomocą komputera

 1. Uruchom aplikację Netflix i Zaloguj się na swoje konto.

 2. Przed wprowadzeniem adresu e-mail i hasła do konta Netflix wybierz opcję Zaloguj się w przeglądarce. Jeśli ta opcja nie jest widoczna, zaloguj się za pomocą pilota.

 3. Otwórz przeglądarkę na komputerze i przejdź na stronę netflix.com/tv8.

 4. Wprowadź kod logowania widoczny na ekranie telewizora, a następnie kliknij opcję Kontynuuj. Może zostać wyświetlona prośba o zalogowanie się.

 5. Kliknij opcję Zacznij oglądać – zalogujesz się do aplikacji na telewizorze.

Sprawdzenie adresu e-mail i hasła

Sprawdź, czy adres e-mail widoczny na ekranie telewizora jest prawidłowy. Jeśli nie, kliknij opcję Wstecz, aby powrócić do poprzedniej strony i go poprawić.

Wprowadź hasło ponownie. Pamiętaj, że w hasłach do serwisu Netflix wielkość liter ma znaczenie. Kliknij strzałkę na ekranie, aby zmienić wielkie litery na małe i odwrotnie. Kliknij Pokaż hasło, aby zobaczyć hasło i potwierdzić, że jest prawidłowe.

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj minutę. Jeżeli na urządzeniu nie ma przycisku zasilania lub nie masz do niego dostępu, odłącz wtyczkę z gniazdka i odczekaj 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Resetowanie hasła

Może być konieczne zresetowanie hasła. Aby ro zrobić, wykonaj czynności opisane w artykule Jak zmienić hasło w serwisie Netflix.

Uruchom ponownie sieć domową

 1. Wyłącz urządzenie.

 2. Odłącz modem i router od zasilania.

 3. Odczekaj 30 sekund.

 4. Podłącz modem do zasilania.

 5. Odczekaj 1 minutę.

 6. Podłącz router do zasilania.

 7. Odczekaj 1 minutę.

 8. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Niektóre modemy i routery nawiązują połączenie wolniej.

Przywracanie ustawień domyślnych połączenia

Jeśli w urządzeniu zostały skonfigurowane niestandardowe ustawienia połączenia, należy przywrócić ustawienia fabryczne.

Ustawienia te to m.in.:

 • Niestandardowe ustawienia modemu.

 • Ustawienia VPN (wirtualnej sieci prywatnej) lub serwera proxy.

 • Niestandardowe ustawienia DNS.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy zmianie tych ustawień, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Po zresetowaniu ustawień spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Kontakt z dostawcą internetu

Skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu. Może on zweryfikować, czy modem/router jest odpowiednio skonfigurowany i działa prawidłowo.

Telefon lub tablet z systemem Android

Sprawdzenie adresu e-mail i hasła

Sprawdź, czy adres e-mail widoczny na ekranie jest prawidłowy.

Wprowadź hasło ponownie. Pamiętaj, że w hasłach do serwisu Netflix wielkość liter ma znaczenie. Kliknij opcję Pokaż, aby zobaczyć hasło i potwierdzić, że jest prawidłowe.

Aktualizacja i usuwanie zapisanych haseł

Niektóre urządzenia zapamiętują hasła do aplikacji. Przed zalogowaniem się do konta Netflix konieczne może być zaktualizowanie lub usunięcie zapisanych haseł.

Jeśli zarządzasz hasłami za pośrednictwem Google:

 1. Przejdź do sekcji Ustawienia i znajdź opcję Menedżer haseł.

 2. W sekcji Usługi Google Play dotknij opcji Menedżer haseł.

 3. Znajdź na liście i wybierz pozycję Netflix. Konieczne może być odblokowanie ekranu.

 4. Dotknij opcji Usuń, aby usunąć hasło do konta Netflix, lub Edytuj, aby je zmienić.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Jeśli korzystasz z usługi Samsung Pass:

 1. Wybierz kolejno: Ustawienia > Biometria i zabezpieczeniaSamsung Pass. Konieczne może być podanie hasła do konta Samsung.

 2. W sekcji Identyfikatory i hasła wybierz opcję Aplikacje.

 3. Znajdź na liście i wybierz pozycję Netflix.

 4. Dotknij opcji Usuń, a potem ponownie dotknij opcji Usuń, aby potwierdzić swoją decyzję.

Czyszczenie danych aplikacji Netflix

Po usunięciu danych aplikacji Netflix z urządzenia zostaną usunięte wszystkie pobrane filmy, seriale i programy, a także nastąpi wylogowanie z Twojego konta.
 1. Wybierz i przytrzymaj ikonę aplikacji Netflix, a następnie dotknij opcji Informacja o aplikacji.

 2. Dotknij kolejno opcji Pamięć i pamięć podręczna > Wyczyść pamięć > OK.

 3. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Kroki, które należy wykonać, aby wyczyścić dane aplikacji, mogą różnić się w zależności od urządzenia. Aby dowiedzieć się, jak wykonać tę czynność na swoim urządzeniu, zapoznaj się z dołączoną do urządzenia instrukcją obsługi lub uzyskaj pomoc od producenta.

Resetowanie hasła

Może być konieczne zresetowanie hasła. Aby ro zrobić, wykonaj czynności opisane w artykule Jak zmienić hasło w serwisie Netflix.

iPhone, iPad lub iPod touch

Sprawdzenie adresu e-mail i hasła

Sprawdź, czy adres e-mail widoczny na ekranie jest prawidłowy.

Wprowadź hasło ponownie. Pamiętaj, że w hasłach do serwisu Netflix wielkość liter ma znaczenie. Kliknij opcję Pokaż, aby zobaczyć hasło i potwierdzić, że jest prawidłowe.

Uruchom ponownie telefon iPhone, tablet iPad lub urządzenie iPod touch

 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie boczny przycisk i jeden z przycisków głośności do momentu pojawienia się suwaków. Przesuń górny suwak, aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

  • Jeśli suwaki nie pojawią się, naciśnij i przytrzymaj przycisk usypiania/budzenia do czasu pojawienia się czerwonego suwaka, a następnie przesuń ten suwak.

 2. Odczekaj 10 sekund i naciśnij przycisk usypiania/budzenia.

 3. Gdy urządzenie się uruchomi, spróbuj ponownie obejrzeć materiał w serwisie Netflix.

Aktualizacja i usuwanie zapisanych haseł

Jeśli zapisujesz hasła, korzystając z pęku kluczy iCloud, konieczna może być aktualizacja lub usunięcie hasła Netflix oraz podjęcie ponownej próby. Instrukcję, jak zmienić lub usunąć zapisane hasło, znajdziesz na stronie wsparcia firmy Apple.

Resetowanie hasła

Może być konieczne zresetowanie hasła. Aby ro zrobić, wykonaj czynności opisane w artykule Jak zmienić hasło w serwisie Netflix.

Komputer lub przeglądarka

Sprawdzenie adresu e-mail i hasła

Sprawdź, czy adres e-mail widoczny na ekranie jest prawidłowy.

Wprowadź hasło ponownie. Pamiętaj, że w hasłach do serwisu Netflix wielkość liter ma znaczenie. Kliknij opcję Pokaż, aby zobaczyć hasło i potwierdzić, że jest prawidłowe.

Usuwanie pliku cookie pochodzącego z serwisu Netflix

 1. Przejdź na stronę netflix.com/clearcookies. Spowoduje to wylogowanie z konta.

 2. Po wybraniu opcji Sign In (Zaloguj się) podaj adres e-mail oraz hasło do serwisu Netflix.

 3. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Resetowanie hasła

Może być konieczne zresetowanie hasła. Aby ro zrobić, wykonaj czynności opisane w artykule Jak zmienić hasło w serwisie Netflix.

Zaktualizuj przeglądarkę

Przejdź do artykułu Przeglądarki z obsługą serwisu Netflix, aby zaktualizować obecną przeglądarkę lub zainstalować inną.

Włączanie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej

Czynności na komputerach z systemem Windows

Chrome
 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz opcję Menu Ikona Menu Chrome, a następnie Ustawienia.

 2. Z menu po lewej wybierz opcję Prywatność i bezpieczeństwo.

 3. Wybierz opcję Pliki cookie i inne dane witryn.

 4. Ustawienie Wyczyść pliki cookie i dane witryn w momencie zamknięcia Chrome powinno być wyłączone.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Włącz obsługę plików cookie
 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij opcję Ustawienia i nie tylko ustawienia i nie tylko.

 2. Kliknij Ustawienia.

 3. Kliknij opcję Pliki cookie i uprawnienia witryny.

 4. Kliknij opcję Zarządzaj plikami cookie i danymi witryn oraz usuwaj je.

 5. Upewnij się, że została włączona opcja Zezwalaj stronom internetowym na zapisywanie i odczytywanie plików cookie (zalecane).

Firefox

 1. Wybierz ikonę Menu w prawym górnym rogu.

 2. Wybierz pozycję Opcje.

 3. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Prywatność.

 4. W menu rozwijanym w części Historia wybierz opcję Firefox: będzie zachowywał historię.

 5. Zamknij kartę i spróbuj ponownie uruchomić aplikację Netflix.

Internet Explorer
 1. W menu Narzędzia wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Wybierz opcję Prywatność.

 3. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.

 4. Zaznacz pole wyboru Zastąp automatyczną obsługę plików cookie.

 5. W obszarze Pliki cookie tej samej firmy wybierz opcję Akceptuj.

 6. W oknie Zaawansowane ustawienia prywatności kliknij przycisk OK.

 7. W oknie Opcje internetowe kliknij przycisk OK.

 8. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Opera
 1. Wybierz opcję Menu w lewym górnym rogu przeglądarki.

 2. Wybierz opcję Ustawienia.

 3. Przewiń ekran w dół, aż zobaczysz opcję Ciasteczka.

 4. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Zezwalaj na ustawianie danych lokalnych (zalecane).

 5. Zamknij kartę Ustawienia, aby zapisać nowe ustawienia.

 6. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Czynności na komputerach Mac

Chrome
 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz opcję Menu Ikona Menu Chrome, a następnie Ustawienia.

 2. Z menu po lewej wybierz opcję Prywatność i bezpieczeństwo.

 3. Wybierz opcję Pliki cookie i inne dane witryn.

 4. Ustawienie Wyczyść pliki cookie i dane witryn w momencie zamknięcia Chrome powinno być wyłączone.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Firefox

 1. W menu przeglądarki Firefox wybierz pozycję Preferencje.

 2. Wybierz opcję Prywatność.

 3. W rozwijanym polu Program Firefox: wybierz opcję będzie zachowywał historię.

 4. Zamknij kartę Preferencje w celu zapisania nowego ustawienia prywatności.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Opera

 1. W menu przeglądarki Opera wybierz pozycję Preferencje.

 2. Przewiń ekran w dół, aż zobaczysz opcję Ciasteczka.

 3. Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Zezwalaj na ustawianie danych lokalnych (zalecane).

 4. Zamknij kartę Preferencje, aby zapisać nowe ustawienia.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Safari

 1. W menu Safari wybierz opcję Preferencje.

 2. Wybierz opcję Prywatność.

 3. W obszarze Pliki cookie i dane witryn wybierz opcję Z odwiedzonych witryn.

 4. Zamknij kartę Preferencje w celu zapisania nowego ustawienia prywatności.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.