Błąd serwisu Netflix NW-2-5

Aplikacja Netflix napotkała błąd. Ponowne uruchomienie za [X] s.
Kod: NW-2-5

Ten błąd występuje, gdy problem z siecią uniemożliwia Twojemu urządzeniu nawiązanie łączności z serwisem Netflix.

Aby rozwiązać ten problem:

Sprawdzanie stanu połączenia internetowego

Możesz przetestować połączenie internetowe na urządzeniu, korzystając z innej aplikacji nawiązującej połączenie z internetem. Na niektórych urządzeniach można skorzystać z testu połączenia sieciowego w ustawieniach.

Jeśli inne aplikacje nie działają lub pojawia się błąd sieci, zwykle oznacza to, że urządzenie nie jest połączone z internetem.

Uwaga:
instrukcje połączenia z internetem lub rozwiązania problemu z połączeniem sieciowym są często specyficzne dla danego urządzenia, dlatego dział obsługi klienta Netflix nie jest w stanie udzielić pomocy z instrukcjami dotyczącymi Twojego urządzenia.

Aby uzyskać instrukcje nawiązywania połączenia przeznaczone dla Twojego urządzenia:

 • sprawdź instrukcje lub przewodnik dołączony do Twojego urządzenia;

 • skontaktuj się z producentem urządzenia, aby uzyskać pomoc w połączeniu urządzenia z internetem.

Jeśli urządzenie jest połączone, ale nadal występują problemy, przejdź do kolejnych kroków.

Zweryfikuj sieć pod kątem obsługi Netflix

Sieci publiczne:

Jeśli korzystasz z sieci Wi-Fi w kawiarni, hotelu lub szkole/uczelni, zapytaj, czy dostęp do serwisów wideo, takich jak Netflix, jest zablokowany.

Sieci prywatne:

Sprawdź, czy Twoje połączenie spełnia nasze wymagania dotyczące szybkości i w razie konieczności skontaktuj się z dostawcą internetu.

Połączenia komórkowe i satelitarne są zazwyczaj zbyt wolne dla takich serwisów, jak Netflix.


Uruchom ponownie sieć domową

 1. Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz modem i router od zasilania.

 2. Po 30 sekundach podłącz modem i router ponownie.

 3. Odczekaj minutę, a następnie włącz urządzenie.

 4. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uwaga:
niektóre urządzenia, modemy i routery nawiązują połączenie z internetem wolniej.

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Wyłącz urządzenie. Jeśli urządzenie ma kabel zasilania, odłącz go.

 2. upewnij się, że urządzenie jest rzeczywiście wyłączone, a nie przeszło tylko w tryb uśpienia lub czuwania.

 3. Pozostaw urządzenie wyłączone na 15 sekund.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Zwiększ siłę sygnału Wi-Fi

Aby zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi:

 • Router i urządzenie powinny znajdować się blisko siebie. W miarę możliwości umieść je w tym samym pomieszczeniu.

 • Ustaw router w pewnej odległości od innych urządzeń bezprzewodowych.

 • Router powinien znajdować się nad podłogą i nie być zamknięty w szafce lub szufladzie. Najlepiej ustawić go na biurku lub półce.

Przywracanie ustawień domyślnych połączenia

Jeśli w urządzeniu zostały skonfigurowane niestandardowe ustawienia połączenia, należy przywrócić ustawienia fabryczne.

Ustawienia te to m.in.:

 • Niestandardowe ustawienia modemu.

 • Ustawienia VPN (wirtualnej sieci prywatnej) lub serwera proxy.

 • Niestandardowe ustawienia DNS.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy zmianie tych ustawień, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Po zresetowaniu ustawień spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie pomogło, postępuj zgodnie z instrukcjami dla urządzenia.

Konsole do gier

PlayStation 3

Sprawdzanie ustawień DNS konsoli PlayStation

 1. Na ekranie głównym wybierz opcję Ustawienia.

 2. Wybierz kolejno Ustawienia sieci > Ustawienia połączenia internetowego > OK.

 3. Wybierz opcję Niestandardowe.

 4. Wybierz rodzaj używanego połączenia:

  • Dla połączenia bezprzewodowego wybierz następujące opcje:

   • W sekcji WLAN wybierz opcję Wprowadź ręcznie.

   • Wybierz opcję Ustawienia adresu IP.

  • Dla połączenia przewodowego wybierz opcję Wykrywanie automatyczne dla Trybu działania.

 5. Na kolejnych ekranach wybierz następujące opcje:

  • Ustawienia adresu IP > Automatyczne

  • Host DHCP > Nie ustawiaj

  • Ustawienia DNS > Automatyczne

  • Serwer proxy > Nie używaj

  • MTU > Automatyczne

  • UPnP > Włącz

 6. Aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk X.

 7. Wybierz opcję Testuj połączenie.

 8. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Kontakt z dostawcą internetu

Ten błąd może wystąpić, gdy występuje problem z serwerem DNS, z którym łączy się urządzenie. Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu z DNS, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu.

Podczas rozmowy z dostawcą internetu poproś go, aby:

 • upewnił się, że Twoje urządzenie może się połączyć z poniższymi adresami Netflix:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • sprawdził problemy z DNS na Twoim modemie lub routerze, Twoim urządzeniu lub na swoich serwerach DNS

 • spróbował użyć innego serwera DNS, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Przed zakończeniem rozmowy z dostawcą internetu spróbuj ponownie wejść na stronę serwisu Netflix, aby upewnić się, że problem został rozwiązany.

PlayStation 4

Sprawdzanie ustawień DNS konsoli PlayStation

 1. Przejdź do menu głównego, a następnie wybierz opcję Ustawienia.

 2. Wybierz kolejno Sieć > Skonfiguruj połączenie internetowe.

 3. Wybierz rodzaj używanego połączenia:

  • W sekcji Użyj Wi-Fi wybierz opcję Niestandardowe, a następnie wybierz właściwą sieć Wi-Fi.

  • W sekcji Użyj kabla sieciowego wybierz opcję Niestandardowe > Tryb działania.

 4. Na kolejnych ekranach wybierz następujące opcje:

  • Ustawienia adresu IP > Automatyczne

  • Host DHCP > Nie określaj

  • Ustawienia DNS > Automatyczne

  • Serwer proxy > Nie używaj

  • Ustawienia MTU > Automatyczne

 5. Wybierz opcję Testuj połączenie.

 6. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Kontakt z dostawcą internetu

Ten błąd może wystąpić, gdy występuje problem z serwerem DNS, z którym łączy się urządzenie. Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu z DNS, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu.

Podczas rozmowy z dostawcą internetu poproś go, aby:

 • upewnił się, że Twoje urządzenie może się połączyć z poniższymi adresami Netflix:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • sprawdził problemy z DNS na Twoim modemie lub routerze, Twoim urządzeniu lub na swoich serwerach DNS

 • spróbował użyć innego serwera DNS, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Przed zakończeniem rozmowy z dostawcą internetu spróbuj ponownie wejść na stronę serwisu Netflix, aby upewnić się, że problem został rozwiązany.

PlayStation 5

Sprawdzanie ustawień DNS konsoli PlayStation

 1. Przejdź do menu głównego, a następnie wybierz opcję Ustawienia.

 2. Wybierz kolejno Sieć > Skonfiguruj połączenie internetowe.

 3. Wybierz rodzaj używanego połączenia:

  • W sekcji Użyj Wi-Fi wybierz opcję Niestandardowe, a następnie wybierz właściwą sieć Wi-Fi.

  • W sekcji Użyj kabla sieciowego wybierz opcję Niestandardowe > Tryb działania.

 4. Na kolejnych ekranach wybierz następujące opcje:

  • Ustawienia adresu IP > Automatyczne

  • Host DHCP > Nie określaj

  • Ustawienia DNS > Automatyczne

  • Serwer proxy > Nie używaj

  • Ustawienia MTU > Automatyczne

 5. Wybierz opcję Testuj połączenie.

 6. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Kontakt z dostawcą internetu

Ten błąd może wystąpić, gdy występuje problem z serwerem DNS, z którym łączy się urządzenie. Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu z DNS, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu.

Podczas rozmowy z dostawcą internetu poproś go, aby:

 • upewnił się, że Twoje urządzenie może się połączyć z poniższymi adresami Netflix:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • sprawdził problemy z DNS na Twoim modemie lub routerze, Twoim urządzeniu lub na swoich serwerach DNS

 • spróbował użyć innego serwera DNS, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Przed zakończeniem rozmowy z dostawcą internetu spróbuj ponownie wejść na stronę serwisu Netflix, aby upewnić się, że problem został rozwiązany.

Xbox 360

Sprawdzanie ustawień DNS w konsoli Xbox

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.

 2. Przejdź do sekcji Ustawienia i wybierz opcję Ustawienia systemu.

 3. Wybierz opcję Ustawienia sieci.

 4. Wybierz sieć, a następnie opcję Skonfiguruj sieć.

 5. Wybierz opcję Ustawienia DNS, a następnie Automatyczne.

 6. Wyłącz konsolę Xbox i włącz ją ponownie.

 7. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Kontakt z dostawcą internetu

Ten błąd może wystąpić, gdy występuje problem z serwerem DNS, z którym łączy się urządzenie. Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu z DNS, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu.

Podczas rozmowy z dostawcą internetu poproś go, aby:

 • upewnił się, że Twoje urządzenie może się połączyć z poniższymi adresami Netflix:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • sprawdził problemy z DNS na Twoim modemie lub routerze, Twoim urządzeniu lub na swoich serwerach DNS

 • spróbował użyć innego serwera DNS, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Przed zakończeniem rozmowy z dostawcą internetu spróbuj ponownie wejść na stronę serwisu Netflix, aby upewnić się, że problem został rozwiązany.

Xbox One

Sprawdzanie ustawień DNS w konsoli Xbox

 1. Naciśnij przycisk Xbox, aby otworzyć Przewodnik.

 2. W menu Profil i system wybierz Ustawienia.

 3. Wybierz opcje Ogólne > Ustawienia sieciowe > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia DNS.

 4. Wybierz opcję Automatyczne.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Kontakt z dostawcą internetu

Ten błąd może wystąpić, gdy występuje problem z serwerem DNS, z którym łączy się urządzenie. Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu z DNS, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu.

Podczas rozmowy z dostawcą internetu poproś go, aby:

 • upewnił się, że Twoje urządzenie może się połączyć z poniższymi adresami Netflix:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • sprawdził problemy z DNS na Twoim modemie lub routerze, Twoim urządzeniu lub na swoich serwerach DNS

 • spróbował użyć innego serwera DNS, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Przed zakończeniem rozmowy z dostawcą internetu spróbuj ponownie wejść na stronę serwisu Netflix, aby upewnić się, że problem został rozwiązany.

Xbox Series X/S

Sprawdzanie ustawień DNS w konsoli Xbox

 1. Naciśnij przycisk Xbox, aby otworzyć Przewodnik.

 2. W menu Profil i system wybierz Ustawienia.

 3. Wybierz opcje Ogólne > Ustawienia sieciowe > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia DNS.

 4. Wybierz opcję Automatyczne.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Kontakt z dostawcą internetu

Ten błąd może wystąpić, gdy występuje problem z serwerem DNS, z którym łączy się urządzenie. Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu z DNS, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu.

Podczas rozmowy z dostawcą internetu poproś go, aby:

 • upewnił się, że Twoje urządzenie może się połączyć z poniższymi adresami Netflix:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • sprawdził problemy z DNS na Twoim modemie lub routerze, Twoim urządzeniu lub na swoich serwerach DNS

 • spróbował użyć innego serwera DNS, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Przed zakończeniem rozmowy z dostawcą internetu spróbuj ponownie wejść na stronę serwisu Netflix, aby upewnić się, że problem został rozwiązany.

Wszystkie pozostałe urządzenia

Kontakt z dostawcą internetu

Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą internetu, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu z połączeniem sieciowym.

Twój dostawca internetu może:

 • sprawdzić, czy w Twojej okolicy doszło do awarii;

 • naprawić częste błędy z routerem lub modemem i nieprawidłowe ustawienia sieciowe;

 • zresetować lub ponownie uruchomić Twoje połączenie sieciowe.

Podczas rozmowy z dostawcą internetu poinformuj go:

 • czy problem dotyczy tylko jednego urządzenia, czy również innych urządzeń w tej samej sieci;

 • czy urządzenie jest połączone z internetem za pomocą sieci Wi-Fi, czy bezpośrednio za pomocą kabla.

Zanim zakończysz rozmowę z dostawcą internetu:

 • za pomocą przeglądarki przejdź na stronę fast.com, aby przetestować prędkość internetu oraz połączenie bezpośrednio z serwisem Netflix;

 • spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix, aby sprawdzić, czy udało się naprawić problem.

Powiązane artykuły