Błąd serwisu Netflix NW-2-5

Podczas próby otworzenia aplikacji Netflix na telewizorze lub urządzeniu do przesyłania strumieniowego możesz zobaczyć taki komunikat:

Aplikacja Netflix napotkała błąd. Ponowne uruchomienie za [X] s.
Kod: NW-2-5

Kod błędu NW-2-5 oznacza, że nawiązanie połączenia z serwisem Netflix zajęło Twojemu urządzeniu zbyt dużo czasu. Zazwyczaj powodem jest problem z połączeniem internetowym Twojego urządzenia lub sieci domowej.

Aby naprawić ten problem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeśli wykonanie tych kroków nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

1. Sprawdzanie stanu połączenia internetowego

Skorzystaj z poniższych opcji, aby sprawdzić stan połączenia internetowego na swoim urządzeniu:

 • Na ekranie błędu wybierz kolejno Więcej informacji > Sprawdź sieć. Jeśli w dowolnym miejscu na ekranie pojawi się czerwony znak X, prawdopodobnie Twoje urządzenie nie łączy się z siecią.

 • Spróbuj uruchomić inną aplikację wymagającą połączenia z internetem lub wybierz test połączenia sieciowego w menu ustawień (jeśli taka opcja jest dostępna). Jeśli inne aplikacje także nie działają lub test połączenia sieciowego zakończy się niepowodzeniem, prawdopodobnie Twoje urządzenie nie łączy się z siecią.

Jeśli Twoje urządzenie łączy się z internetem, lecz mimo to widzisz ten błąd, sprawdź w poniżej, czy powodem może być rodzaj sieci, z której korzystasz.

 • W ramach publicznych lub współdzielonych sieci Wi-Fi (np. w hotelach czy budynkach mieszkalnych) z internetu często korzysta jednocześnie zbyt wiele osób, dlatego korzystanie z serwisów streamingowych takich jak Netflix może być w nich zablokowane. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z właścicielem lub administratorem swojej sieci.

 • Część hotspotów komórkowych, satelitarnych lub mobilnych może oferować zbyt wolny transfer danych, aby możliwe było stabilne strumieniowanie treści. Spytaj swojego dostawcę internetu, czy Twoja sieć pozwala na strumieniowanie materiałów wideo.

Uwaga:
instrukcje połączenia z internetem lub rozwiązania problemu z połączeniem sieciowym są często specyficzne dla danego urządzenia czy sieci domowej, dlatego dział obsługi klienta Netflix nie jest w stanie udzielić pomocy z instrukcjami dotyczącymi Twojego urządzenia.

2. Ponowne uruchamianie urządzenia

Ponowne uruchomienie urządzenia pozwoli aplikacji Netflix wznowić działanie i naprawić często występujące błędy.

 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Odczekaj co najmniej 15 sekund. Jeśli korzystasz z dekodera telewizji kablowej, odczekaj 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

3. Uruchom ponownie sieć domową

Ponowne uruchomienie sieci sprawi, że Twoje urządzenie nawiąże nowe połączenie, wyczyści nieaktualne dane i rozwiąże często występujące problemy z łącznością.

 1. Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz modem i router od zasilania.

 2. Po 30 sekundach podłącz modem i router ponownie.

 3. Odczekaj minutę, a następnie włącz urządzenie.

 4. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uwaga:
niektóre urządzenia, modemy i routery nawiązują połączenie z internetem wolniej.

4. Przenieś router Wi-Fi w inne miejsce

Możesz pominąć ten krok, jeśli zmiana położenia routera jest zbyt trudna lub niemożliwa albo gdy Twoje urządzenie łączy się z internetem za pomocą kabla sieciowego.

Jeśli sygnał Wi-Fi docierający z routera do Twojego urządzenia jest zbyt słaby, połączenie będzie mniej stabilne, co może powodować problemy.

Aby zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi:

 • Umieść router bliżej urządzenia lub w centralnym punkcie domu lub mieszkania.

 • Zamiast na podłodze postaw router wyżej, np. na biurku lub półce.

 • Odsuń router od innych urządzeń bezprzewodowych i metalowego sprzętu AGD, takiego jak lodówka czy mikrofalówka.

 • Zainstaluj wzmacniacz sygnału Wi-Fi w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się Twoje urządzenie.

 • Spytaj dostawcę internetu, czy możliwa jest aktualizacja oprogramowania routera lub jego wymiana na nowy model.

5. Włącz opcję automatycznego pobierania adresu DNS (tylko na konsolach PlayStation i Xbox)

Poniższe instrukcje dotyczą wyłącznie konsol PlayStation i Xbox. Jeśli korzystasz z innego urządzenia, pomiń te kroki.

Jeśli wybrane zostały niewłaściwe ustawienia DNS, Twoje urządzenie może mieć problem z odnalezieniem serwerów Netflix, co może wywołać błędy limitu czasu przeznaczonego na nawiązanie połączenia sieciowego.

Aby zmienić ustawienia DNS na konsoli, wykonaj następujące kroki:

PlayStation 4/5

 1. Przejdź do menu głównego, a następnie wybierz opcję Ustawienia.

 2. Wybierz kolejno Sieć > Skonfiguruj połączenie internetowe.

 3. Wybierz rodzaj używanego połączenia:

  • W sekcji Użyj Wi-Fi wybierz opcję Niestandardowe, a następnie wybierz właściwą sieć Wi-Fi.

  • W sekcji Użyj kabla sieciowego wybierz opcję Niestandardowe > Tryb działania.

 4. Na kolejnych ekranach wybierz następujące opcje:

  • Ustawienia adresu IP > Automatyczne

  • Host DHCP > Nie określaj

  • Ustawienia DNS > Automatyczne

  • Serwer proxy > Nie używaj

  • Ustawienia MTU > Automatyczne

 5. Wybierz opcję Testuj połączenie.

 6. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

PlayStation 3

 1. Na ekranie głównym wybierz opcję Ustawienia.

 2. Wybierz kolejno Ustawienia sieci > Ustawienia połączenia internetowego > OK.

 3. Wybierz opcję Niestandardowe.

 4. Wybierz rodzaj używanego połączenia:

  • Dla połączenia bezprzewodowego wybierz następujące opcje:

   • W sekcji WLAN wybierz opcję Wprowadź ręcznie.

   • Wybierz opcję Ustawienia adresu IP.

  • Dla połączenia przewodowego wybierz opcję Wykrywanie automatyczne dla Trybu działania.

 5. Na kolejnych ekranach wybierz następujące opcje:

  • Ustawienia adresu IP > Automatyczne

  • Host DHCP > Nie ustawiaj

  • Ustawienia DNS > Automatyczne

  • Serwer proxy > Nie używaj

  • MTU > Automatyczne

  • UPnP > Włącz

 6. Aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk X.

 7. Wybierz opcję Testuj połączenie.

 8. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Xbox One/Series

Sprawdzanie ustawień DNS w konsoli Xbox

 1. Naciśnij przycisk Xbox, aby otworzyć Przewodnik.

 2. W menu Profil i system wybierz Ustawienia.

 3. Wybierz opcje Ogólne > Ustawienia sieciowe > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia DNS.

 4. Wybierz opcję Automatyczne.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Xbox 360

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.

 2. Przejdź do sekcji Ustawienia i wybierz opcję Ustawienia systemu.

 3. Wybierz opcję Ustawienia sieci.

 4. Wybierz sieć, a następnie opcję Skonfiguruj sieć.

 5. Wybierz opcję Ustawienia DNS, a następnie Automatyczne.

 6. Wyłącz konsolę Xbox i włącz ją ponownie.

 7. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą internetu, aby uzyskać pomoc dotyczącą ustawień DNS.

Kontakt z dostawcą internetu

Ten błąd może wystąpić, gdy występuje problem z serwerem DNS, z którym łączy się urządzenie. Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu z DNS, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu.

Podczas rozmowy z dostawcą internetu poproś go, aby:

 • upewnił się, że Twoje urządzenie może się połączyć z poniższymi adresami Netflix:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • sprawdził problemy z DNS na Twoim modemie lub routerze, Twoim urządzeniu lub na swoich serwerach DNS

 • spróbował użyć innego serwera DNS, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Przed zakończeniem rozmowy z dostawcą internetu spróbuj ponownie wejść na stronę serwisu Netflix, aby upewnić się, że problem został rozwiązany.

6. Skontaktuj się z dostawcą internetu

Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą internetu, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu z połączeniem sieciowym.

Twój dostawca internetu może:

 • sprawdzić, czy w Twojej okolicy doszło do awarii;

 • naprawić częste błędy z routerem lub modemem i nieprawidłowe ustawienia sieciowe;

 • zresetować lub ponownie uruchomić Twoje połączenie sieciowe.

Podczas rozmowy z dostawcą internetu poinformuj go:

 • czy problem dotyczy tylko jednego urządzenia, czy również innych urządzeń w tej samej sieci;

 • czy urządzenie jest połączone z internetem za pomocą sieci Wi-Fi, czy bezpośrednio za pomocą kabla.

Zanim zakończysz rozmowę z dostawcą internetu:

 • za pomocą przeglądarki przejdź na stronę fast.com, aby przetestować prędkość internetu oraz połączenie bezpośrednio z serwisem Netflix;

 • spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix, aby sprawdzić, czy udało się naprawić problem.

Powiązane artykuły