Aplikacja Netflix zawiesza się, przestaje reagować lub zatrzymuje się podczas ładowania, ale urządzenie poza tym działa poprawnie

Jeśli aplikacja Netflix zawiesza się lub zatrzymuje podczas ładowania, ale pozostałe funkcje urządzenia działają poprawnie, problem często udaje się rozwiązać, wykonując opisane poniżej kroki. Taka sytuacja zwykle ma miejsce, gdy konieczne jest odświeżenie danych zapisanych na urządzeniu lub odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix zostało wstrzymane z powodu problemu z połączeniem sieciowym.

Uwaga:
Jeśli urządzenie przestaje działać całkowicie lub nie odpowiada, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj instrukcje dotyczące Twojego urządzenia.

Telewizory Smart TV

Telewizor Samsung

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Wyloguj się

 1. Na ekranie głównym aplikacji Netflix przejdź w lewo i otwórz menu.

 2. W dolnej części menu przejdź w prawo i wybierz opcję Uzyskaj pomoc.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Jeśli na ekranie urządzenia wyświetla się aktualnie kod błędu:

 1. Wybierz opcję Więcej szczegółów.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się lub Zresetuj.

 3. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Uzyskaj pomoc ani Wyloguj się:

 1. Naciśnij klawisze strzałek na pilocie w następującej kolejności: góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. W menu, które się wyświetli, wybierz opcję Wyloguj się, Zresetuj lub Dezaktywuj.

Kontakt z dostawcą internetu

Ten błąd może wystąpić, gdy występuje problem z serwerem DNS, z którym łączy się urządzenie. Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu z DNS, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu.

Podczas rozmowy z dostawcą internetu poproś go, aby:

 • upewnił się, że Twoje urządzenie może się połączyć z poniższymi adresami Netflix:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • sprawdził problemy z DNS na Twoim modemie lub routerze, Twoim urządzeniu lub na swoich serwerach DNS

 • spróbował użyć innego serwera DNS, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Przed zakończeniem rozmowy z dostawcą internetu spróbuj ponownie wejść na stronę serwisu Netflix, aby upewnić się, że problem został rozwiązany.

Skontaktuj się z firmą Samsung

Na Twoim urządzeniu pojawia się problem ze sprzętem lub oprogramowaniem, który może rozwiązać tylko firma Samsung.

Zwróć się do firmy Samsung z prośbą o:

 • Pomoc przy resetowaniu aplikacji Smart Hub.

 • Pomoc w aktualizacji oprogramowania sprzętowego tego urządzenia.

 • Pomoc w przywróceniu ustawień fabrycznych.

Jeśli wykonanie tych instrukcji nie wyeliminuje problemu, firma Samsung może mieć inne sugestie. Możesz też użyć innego urządzenia do oglądania materiałów z serwisu Netflix.

Telewizor Sony

 1. W menu ekranu głównego wybierz Apps (Aplikacje).

 2. Uruchom aplikację Sklep Play.

 3. Przejdź w dół do pozycji Moje aplikacje.

 4. Wybierz opcjęNetflix z górnego rzędu, a następnie wybierz Update (Aktualizuj).

Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji Sklep Play na swoim telewizorze marki Sony, możliwe że nie jest to telewizor Android TV. W takim przypadku zapoznaj się z artykułem Pozostałe telewizory.

Pozostałe telewizory

Wyloguj się

 1. Na ekranie głównym aplikacji Netflix przejdź w lewo i otwórz menu.

 2. W dolnej części menu przejdź w prawo i wybierz opcję Uzyskaj pomoc.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Jeśli na ekranie urządzenia wyświetla się aktualnie kod błędu:

 1. Wybierz opcję Więcej szczegółów.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się lub Zresetuj.

 3. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Uzyskaj pomoc ani Wyloguj się:

 1. Naciśnij klawisze strzałek na pilocie w następującej kolejności: góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. W menu, które się wyświetli, wybierz opcję Wyloguj się, Zresetuj lub Dezaktywuj.

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Skontaktuj się z producentem urządzenia

Wykonanie tych czynności może spowodować usunięcie aplikacji, danych lub ustawień zapisanych na urządzeniu. Zanim przejdziesz dalej, przygotuj nazwę i hasło do sieci Wi-Fi oraz dane logowania do serwisu Netflix.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Podczas rozmowy poproś o pomoc przy tych krokach. Po każdym z kroków spróbuj ponownie włączyć Netflix, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

 1. Pobierz najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego lub użytkowego dla Twojego urządzenia.

 2. Przywróć pierwotne ustawienia urządzenia, takie jak przy zakupie.

Jeśli producent nie może rozwiązać problemu lub powyższe czynności nie przyniosły efektu, użyj innego urządzenia do korzystania z serwisu Netflix.

Telefony i tablety

Telefon lub tablet z systemem Android

Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie

 1. Wyłącz telefon lub tablet. Powinien być wyłączony, a nie tylko zablokowany.

 2. Włącz urządzenie ponownie.

 3. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uruchom ponownie sieć domową

 1. Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz modem i router od zasilania.

 2. Po 30 sekundach podłącz modem i router ponownie.

 3. Odczekaj minutę, a następnie włącz urządzenie.

 4. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uwaga:
niektóre urządzenia, modemy i routery nawiązują połączenie z internetem wolniej.

Zwiększ siłę sygnału Wi-Fi

Aby zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi:

 • Router i urządzenie powinny znajdować się blisko siebie. W miarę możliwości umieść je w tym samym pomieszczeniu.

 • Ustaw router w pewnej odległości od innych urządzeń bezprzewodowych.

 • Router powinien znajdować się nad podłogą i nie być zamknięty w szafce lub szufladzie. Najlepiej ustawić go na biurku lub półce.

iPhone lub iPad

Zamykanie wszystkich ostatnio używanych aplikacji

 1. Otwórz pasek przełączania aplikacji, naciskając dwukrotnie przycisk Początek. Jeśli Twoje urządzenie nie ma przycisku Home, przesuń palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj.

 2. Przesuń palcem każdą aplikację z listy w górę, aby ją zamknąć.

 3. Otwórz aplikację Netflix, a następnie spróbuj ponownie.

Uwaga:
Te czynności mogą być inne dla Twojego urządzenia. Przejdź do witryny pomocy technicznej Apple, aby zapoznać się z instrukcjami zamykania i ponownego otwierania aplikacji na iPhonie lub iPadzie.

Uruchom ponownie urządzenie iPhone lub iPad

 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie boczny przycisk i jeden z przycisków głośności do momentu pojawienia się suwaków. Przesuń górny suwak, aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

  • Jeśli suwaki nie pojawią się, naciśnij i przytrzymaj przycisk usypiania/budzenia do czasu pojawienia się czerwonego suwaka, a następnie przesuń ten suwak.

 2. Odczekaj 10 sekund i naciśnij przycisk usypiania/budzenia.

 3. Gdy urządzenie się uruchomi, spróbuj ponownie obejrzeć materiał w serwisie Netflix.

Resetowanie aplikacji Netflix

Po zresetowaniu aplikacji z urządzenia zostaną usunięte wszystkie pobrane pliki, a także nastąpi wylogowanie z Twojego konta.
 1. Przejdź do ekranu głównego, a następnie wybierz opcję Ustawienia.

 2. Przewiń w dół i wybierz opcję Netflix.

 3. Przestaw przełącznik Zresetuj, aby zresetować aplikację.

 4. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Ponowna instalacja aplikacji Netflix

Po odinstalowaniu aplikacji z urządzenia zostaną usunięte wszystkie pobrane pliki, a także nastąpi wylogowanie z Twojego konta.
 1. Przejdź do ekranu głównego, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji Netflix.

 2. Naciśnij kolejno opcje Usuń aplikację > Usuń aplikację > Usuń.

 3. W sklepie App Store wyszukaj pozycję „Netflix”.

 4. Naciśnij pozycję Netflix, a następnie ikonę chmury, aby pobrać aplikację. Może być konieczne podanie hasła dla identyfikatora Apple ID. Jeśli nie pamiętasz hasła, postępuj zgodnie z instrukcjami firmy Apple w zakresie jego zresetowania.

 5. Po zainstalowaniu aplikacji spróbuj ponownie uruchomić aplikację Netflix.

Uwaga:
Jeśli po usunięciu nie możesz znaleźć aplikacji Netflix, postępuj zgodnie z instrukcjami firmy Apple, aby ponownie pobrać aplikację z App Store.

Uruchom ponownie sieć domową

Aby wykonać ten krok, odłącz urządzenie i wszystkie urządzenia sieci domowej od zasilania na około 30 sekund, a następnie podłącz ponownie wszystkie urządzenia jedno po drugim.

 1. Wyłącz urządzenie przenośne.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeżeli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną mrugać. Jeżeli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj tak długo, aż nie będą na nim migać żadne nowe światełka wskaźników.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Kontakt z dostawcą internetu

Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą internetu, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu z połączeniem sieciowym.

Twój dostawca internetu może:

 • sprawdzić, czy w Twojej okolicy doszło do awarii;

 • naprawić częste błędy z routerem lub modemem i nieprawidłowe ustawienia sieciowe;

 • zresetować lub ponownie uruchomić Twoje połączenie sieciowe.

Podczas rozmowy z dostawcą internetu poinformuj go:

 • czy problem dotyczy tylko jednego urządzenia, czy również innych urządzeń w tej samej sieci;

 • czy urządzenie jest połączone z internetem za pomocą sieci Wi-Fi, czy bezpośrednio za pomocą kabla.

Zanim zakończysz rozmowę z dostawcą internetu:

 • za pomocą przeglądarki przejdź na stronę fast.com, aby przetestować prędkość internetu oraz połączenie bezpośrednio z serwisem Netflix;

 • spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix, aby sprawdzić, czy udało się naprawić problem.

Komputery

Windows

Uruchom ponownie komputer

 1. Wyłącz komputer, korzystając z menu:

  • Komputer Mac: w lewym górnym rogu kliknij menu Apple > Wyłącz.

  • Windows: w menu Start kliknij Zasilanie > Zamknij.

  • Chromebook: w prawym dolnym rogu kliknij godzinę > Wyloguj się > Wyłącz.

 2. Pozostaw komputer wyłączony na co najmniej 10 sekund.

 3. Włącz go i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Wyczyść w przeglądarce pliki cookie serwisu Netflix

 1. Przejdź na stronę netflix.com/clearcookies. Spowoduje to wylogowanie z konta.

 2. Po wybraniu opcji Sign In (Zaloguj się) podaj adres e-mail oraz hasło do serwisu Netflix.

 3. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uruchom ponownie sieć domową

 1. Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz modem i router od zasilania.

 2. Po 30 sekundach podłącz modem i router ponownie.

 3. Odczekaj minutę, a następnie włącz urządzenie.

 4. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uwaga:
niektóre urządzenia, modemy i routery nawiązują połączenie z internetem wolniej.

Mac

Wyłączanie komputera
 1. Wyłącz komputer, korzystając z menu:

  • Komputer Mac: w lewym górnym rogu kliknij menu Apple > Wyłącz.

  • Windows: w menu Start kliknij Zasilanie > Zamknij.

  • Chromebook: w prawym dolnym rogu kliknij godzinę > Wyloguj się > Wyłącz.

 2. Pozostaw komputer wyłączony na co najmniej 10 sekund.

 3. Włącz go i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Chromebook

Wyłączanie komputera
 1. Wyłącz komputer, korzystając z menu:

  • Komputer Mac: w lewym górnym rogu kliknij menu Apple > Wyłącz.

  • Windows: w menu Start kliknij Zasilanie > Zamknij.

  • Chromebook: w prawym dolnym rogu kliknij godzinę > Wyloguj się > Wyłącz.

 2. Pozostaw komputer wyłączony na co najmniej 10 sekund.

 3. Włącz go i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Odtwarzacze multimedialne

Fire TV/Stick

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Wyłącz urządzenie. Jeśli urządzenie ma kabel zasilania, odłącz go.

 2. upewnij się, że urządzenie jest rzeczywiście wyłączone, a nie przeszło tylko w tryb uśpienia lub czuwania.

 3. Pozostaw urządzenie wyłączone na 15 sekund.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uruchom ponownie sieć domową

 1. Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz modem i router od zasilania.

 2. Po 30 sekundach podłącz modem i router ponownie.

 3. Odczekaj minutę, a następnie włącz urządzenie.

 4. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uwaga:
niektóre urządzenia, modemy i routery nawiązują połączenie z internetem wolniej.

Przywracanie ustawień domyślnych połączenia

Jeśli w urządzeniu zostały skonfigurowane niestandardowe ustawienia połączenia, należy przywrócić ustawienia fabryczne.

Ustawienia te to m.in.:

 • Niestandardowe ustawienia modemu.

 • Ustawienia VPN (wirtualnej sieci prywatnej) lub serwera proxy.

 • Niestandardowe ustawienia DNS.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy zmianie tych ustawień, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Po zresetowaniu ustawień spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Kontakt z dostawcą internetu

Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą internetu, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu z połączeniem sieciowym.

Twój dostawca internetu może:

 • sprawdzić, czy w Twojej okolicy doszło do awarii;

 • naprawić częste błędy z routerem lub modemem i nieprawidłowe ustawienia sieciowe;

 • zresetować lub ponownie uruchomić Twoje połączenie sieciowe.

Podczas rozmowy z dostawcą internetu poinformuj go:

 • czy problem dotyczy tylko jednego urządzenia, czy również innych urządzeń w tej samej sieci;

 • czy urządzenie jest połączone z internetem za pomocą sieci Wi-Fi, czy bezpośrednio za pomocą kabla.

Zanim zakończysz rozmowę z dostawcą internetu:

 • za pomocą przeglądarki przejdź na stronę fast.com, aby przetestować prędkość internetu oraz połączenie bezpośrednio z serwisem Netflix;

 • spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix, aby sprawdzić, czy udało się naprawić problem.

Apple TV

Wymuszenie zamknięcia aplikacji Netflix

 1. Naciśnij dwukrotnie przycisk Home na pilocie.

 2. Przesuń w prawo lub w lewo, aby wybrać opcję Netflix.

 3. Przesuń w górę, aby wymusić zatrzymanie aplikacji Netflix.

 4. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Wyłącz urządzenie. Jeśli urządzenie ma kabel zasilania, odłącz go.

 2. upewnij się, że urządzenie jest rzeczywiście wyłączone, a nie przeszło tylko w tryb uśpienia lub czuwania.

 3. Pozostaw urządzenie wyłączone na 15 sekund.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Ponowna instalacja aplikacji Netflix

Usuwanie aplikacji Netflix

 1. Na ekranie głównym urządzenia Apple TV podświetl aplikację Netflix.

 2. Naciśnij i przytrzymaj na środku płytkę dotykową pilota, aż ikona Netflix zacznie drżeć.

 3. Naciśnij przycisk odtwarzania/wstrzymania, aby usunąć aplikację.

 4. Wybierz opcję Usuń, aby zatwierdzić wybór.

Ponowna instalacja aplikacji Netflix

 1. Na ekranie głównym urządzenia Apple TV otwórz App Store.

 2. Wpisz „Netflix”, aby wyszukać aplikację, a potem wybierz Zainstaluj.

 3. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Chromecast

Resetowanie ustawień urządzenia Chromecast
 1. Przytrzymaj naciśnięty przycisk na urządzeniu Chromecast przez 25 sekund lub do momentu, gdy zacznie migać wskaźnik.

  Uwaga:
  Zresetowanie urządzenia Chromecast usunie wszystkie zapisane wcześniej ustawienia urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami Google, aby ponownie skonfigurować urządzenie Chromecast.
 2. Po zresetowaniu urządzenia podłącz je ponownie do konta Netflix.

Roku Stick/Box

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Wyłącz urządzenie. Jeśli urządzenie ma kabel zasilania, odłącz go.

 2. upewnij się, że urządzenie jest rzeczywiście wyłączone, a nie przeszło tylko w tryb uśpienia lub czuwania.

 3. Pozostaw urządzenie wyłączone na 15 sekund.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Dezaktywacja i ponowna aktywacja aplikacji Netflix

Roku 1

 1. Naciśnij przycisk Home na pilocie Roku i przejdź do ekranu głównego Roku.

 2. Wybierz opcję Ustawienia.

 3. Wybierz opcję Netfix Settings (Ustawienia serwisu Netflix).

 4. Wybierz opcję Deactivate this player from my Netflix account (Dezaktywuj ten odtwarzacz na moim koncie w serwisie Netflix).

 5. Wybierz opcję Tak. Urządzenie zostało zdezaktywowane.

 6. Wybierz opcję Netflix na ekranie głównym i wykonaj wyświetlone instrukcje w celu ponownej aktywacji aplikacji.

 7. Zaloguj się do swojego konta i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Wszystkie inne modele urządzenia Roku

 1. Naciśnij przycisk Home na pilocie Roku i przejdź do ekranu głównego Roku.

 2. Wyróżnij aplikację Netflix i naciśnij przycisk gwiazdki na pilocie.

 3. Wybierz opcję Remove channel (Usuń kanał).

 4. Ponownie wybierz opcję Remove channel (Usuń kanał), aby potwierdzić.

 5. Wybierz opcję Streaming Channels (Kanały strumieniowe) na ekranie głównym.

 6. Wybierz opcję Movies & TV (Filmy i telewizja).

 7. Wybierz opcję Netflix.

 8. Wybierz opcję Add Channel (Dodaj kanał).

 9. Wybierz opcję Go to channel (Przejdź do kanału).

 10. Zaloguj się do swojego konta i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uruchom ponownie sieć domową

 1. Wyłącz odtwarzacz multimedialny lub odłącz go od zasilania.
  Wyłącz odtwarzacz multimedialny, odczekaj 10 sekund, a następnie włącz go ponownie.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeśli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną mrugać. Jeśli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj tak długo, aż nie będą na nim migać żadne nowe światełka wskaźników.

 4. Włącz odtwarzacz multimedialny i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Zwiększ siłę sygnału Wi-Fi

Aby zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi:

 • Router i urządzenie powinny znajdować się blisko siebie. W miarę możliwości umieść je w tym samym pomieszczeniu.

 • Ustaw router w pewnej odległości od innych urządzeń bezprzewodowych.

 • Router powinien znajdować się nad podłogą i nie być zamknięty w szafce lub szufladzie. Najlepiej ustawić go na biurku lub półce.

Przywracanie ustawień domyślnych połączenia

Jeśli w urządzeniu zostały skonfigurowane niestandardowe ustawienia połączenia, należy przywrócić ustawienia fabryczne.

Ustawienia te to m.in.:

 • Niestandardowe ustawienia modemu.

 • Ustawienia VPN (wirtualnej sieci prywatnej) lub serwera proxy.

 • Niestandardowe ustawienia DNS.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy zmianie tych ustawień, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Po zresetowaniu ustawień spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Kontakt z dostawcą internetu

Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą internetu, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu z połączeniem sieciowym.

Twój dostawca internetu może:

 • sprawdzić, czy w Twojej okolicy doszło do awarii;

 • naprawić częste błędy z routerem lub modemem i nieprawidłowe ustawienia sieciowe;

 • zresetować lub ponownie uruchomić Twoje połączenie sieciowe.

Podczas rozmowy z dostawcą internetu poinformuj go:

 • czy problem dotyczy tylko jednego urządzenia, czy również innych urządzeń w tej samej sieci;

 • czy urządzenie jest połączone z internetem za pomocą sieci Wi-Fi, czy bezpośrednio za pomocą kabla.

Zanim zakończysz rozmowę z dostawcą internetu:

 • za pomocą przeglądarki przejdź na stronę fast.com, aby przetestować prędkość internetu oraz połączenie bezpośrednio z serwisem Netflix;

 • spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix, aby sprawdzić, czy udało się naprawić problem.

Dekoder, w tym dekoder telewizji kablowej

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uruchom ponownie sieć domową

 1. Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz modem i router od zasilania.

 2. Po 30 sekundach podłącz modem i router ponownie.

 3. Odczekaj minutę, a następnie włącz urządzenie.

 4. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uwaga:
niektóre urządzenia, modemy i routery nawiązują połączenie z internetem wolniej.

Skontaktuj się z producentem urządzenia

Wykonanie tych czynności może spowodować usunięcie aplikacji, danych lub ustawień zapisanych na urządzeniu. Zanim przejdziesz dalej, przygotuj nazwę i hasło do sieci Wi-Fi oraz dane logowania do serwisu Netflix.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Podczas rozmowy poproś o pomoc przy tych krokach. Po każdym z kroków spróbuj ponownie włączyć Netflix, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

 1. Pobierz najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego lub użytkowego dla Twojego urządzenia.

 2. Przywróć pierwotne ustawienia urządzenia, takie jak przy zakupie.

Jeśli producent nie może rozwiązać problemu lub powyższe czynności nie przyniosły efektu, użyj innego urządzenia do korzystania z serwisu Netflix.

Odtwarzacz Blu-ray

Wyloguj się

 1. Na ekranie głównym aplikacji Netflix przejdź w lewo i otwórz menu.

 2. W dolnej części menu przejdź w prawo i wybierz opcję Uzyskaj pomoc.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Jeśli na ekranie urządzenia wyświetla się aktualnie kod błędu:

 1. Wybierz opcję Więcej szczegółów.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się lub Zresetuj.

 3. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Uzyskaj pomoc ani Wyloguj się:

 1. Naciśnij klawisze strzałek na pilocie w następującej kolejności: góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. W menu, które się wyświetli, wybierz opcję Wyloguj się, Zresetuj lub Dezaktywuj.

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Skontaktuj się z producentem urządzenia

Wykonanie tych czynności może spowodować usunięcie aplikacji, danych lub ustawień zapisanych na urządzeniu. Zanim przejdziesz dalej, przygotuj nazwę i hasło do sieci Wi-Fi oraz dane logowania do serwisu Netflix.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Podczas rozmowy poproś o pomoc przy tych krokach. Po każdym z kroków spróbuj ponownie włączyć Netflix, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

 1. Pobierz najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego lub użytkowego dla Twojego urządzenia.

 2. Przywróć pierwotne ustawienia urządzenia, takie jak przy zakupie.

Jeśli producent nie może rozwiązać problemu lub powyższe czynności nie przyniosły efektu, użyj innego urządzenia do korzystania z serwisu Netflix.

Pozostałe odtwarzacze multimedialne

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uruchom ponownie sieć domową

 1. Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz modem i router od zasilania.

 2. Po 30 sekundach podłącz modem i router ponownie.

 3. Odczekaj minutę, a następnie włącz urządzenie.

 4. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uwaga:
niektóre urządzenia, modemy i routery nawiązują połączenie z internetem wolniej.

Konsole do gier

PlayStation 5

Zweryfikuj sieć pod kątem obsługi Netflix

Sieci publiczne:

Jeśli korzystasz z sieci Wi-Fi w kawiarni, hotelu lub szkole/uczelni, zapytaj, czy dostęp do serwisów wideo, takich jak Netflix, jest zablokowany.

Sieci prywatne:

Sprawdź, czy Twoje połączenie spełnia nasze wymagania dotyczące szybkości i w razie konieczności skontaktuj się z dostawcą internetu.

Połączenia komórkowe i satelitarne są zazwyczaj zbyt wolne dla takich serwisów, jak Netflix.


PlayStation 4

Zweryfikuj sieć pod kątem obsługi Netflix

Sieci publiczne:

Jeśli korzystasz z sieci Wi-Fi w kawiarni, hotelu lub szkole/uczelni, zapytaj, czy dostęp do serwisów wideo, takich jak Netflix, jest zablokowany.

Sieci prywatne:

Sprawdź, czy Twoje połączenie spełnia nasze wymagania dotyczące szybkości i w razie konieczności skontaktuj się z dostawcą internetu.

Połączenia komórkowe i satelitarne są zazwyczaj zbyt wolne dla takich serwisów, jak Netflix.


Sprawdzanie ustawień daty i godziny

Jeśli data i godzina ustawione na urządzeniu znacząco odbiegają od faktycznego czasu, wystąpią problemy z odtwarzaniem wideo. Aby ustawić datę i godzinę:

 1. Z menu głównego przejdź do sekcji Ustawienia.

  • Jeśli menu główne nie jest otwarte, wciśnij i przytrzymaj przycisk PS znajdujący się w centralnej części kontrolera. Wybierz opcję Zamknij, a następnie opcję Tak, aby powrócić do ekranu głównego.

 2. Wybierz opcję Data i godzina.

 3. Wybierz opcję Ustawienia daty i godziny.

 4. Wybierz opcję Ustaw przez Internet.

 5. Wybierz opcję Ustaw automatycznie, jeśli to pole nie jest jeszcze zaznaczone.

 6. Wybierz opcję Ustaw teraz.

 7. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Deinstalacja i ponowna instalacja aplikacji Netflix

 1. Zacznij od ekranu głównego konsoli PS4.

  • Jeśli ekran główny nie jest obecnie widoczny, przytrzymaj przycisk PS w środkowej części kontrolera, wybierz opcję Zamknij aplikację, a następnie wybierz opcję OK.

 2. Przejdź do sekcji Telewizja i wideo i podświetl pozycję Netflix.

 3. Naciśnij przycisk Options na kontrolerze.

 4. Naciśnij przycisk Usuń.

 5. Wybierz opcję OK.

  Uwaga:
  Usunięcie aplikacji Netflix nie spowoduje usunięcia ikony serwisu Netflix z ekranu głównego konsoli PS4.
 6. Wybierz ikonę Netflix. Zostanie uruchomiony sklep PlayStation.

 7. Wybierz ikonę Pobierz.

 8. Po zakończeniu pobierania aplikacji Netflix wybierz opcję Uruchom.

 9. Zaloguj się do konta w serwisie Netflix i ponownie spróbuj uruchomić przesyłanie treści.

  • Może zostać wyświetlony monit o uprzednie zalogowanie się w sieci PlayStation Network (PSN).

Uruchom ponownie sieć domową

 1. Wyłącz konsolę do gier lub odłącz ją od zasilania.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeśli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną mrugać. Jeśli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj tak długo, aż nie będą na nim migać żadne nowe światełka wskaźników.

 4. Włącz konsolę do gier i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Kontakt z dostawcą internetu

Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą internetu, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu z połączeniem sieciowym.

Twój dostawca internetu może:

 • sprawdzić, czy w Twojej okolicy doszło do awarii;

 • naprawić częste błędy z routerem lub modemem i nieprawidłowe ustawienia sieciowe;

 • zresetować lub ponownie uruchomić Twoje połączenie sieciowe.

Podczas rozmowy z dostawcą internetu poinformuj go:

 • czy problem dotyczy tylko jednego urządzenia, czy również innych urządzeń w tej samej sieci;

 • czy urządzenie jest połączone z internetem za pomocą sieci Wi-Fi, czy bezpośrednio za pomocą kabla.

Zanim zakończysz rozmowę z dostawcą internetu:

 • za pomocą przeglądarki przejdź na stronę fast.com, aby przetestować prędkość internetu oraz połączenie bezpośrednio z serwisem Netflix;

 • spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix, aby sprawdzić, czy udało się naprawić problem.

PlayStation 3

Zweryfikuj sieć pod kątem obsługi Netflix

Sieci publiczne:

Jeśli korzystasz z sieci Wi-Fi w kawiarni, hotelu lub szkole/uczelni, zapytaj, czy dostęp do serwisów wideo, takich jak Netflix, jest zablokowany.

Sieci prywatne:

Sprawdź, czy Twoje połączenie spełnia nasze wymagania dotyczące szybkości i w razie konieczności skontaktuj się z dostawcą internetu.

Połączenia komórkowe i satelitarne są zazwyczaj zbyt wolne dla takich serwisów, jak Netflix.


Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Wyloguj się

W przypadku japońskich konsol PlayStation należy użyć przycisku O zamiast X w celu potwierdzenia wyboru.
 1. Zacznij od ekranu głównego konsoli PS3.

  • Jeśli ekran główny nie jest obecnie widoczny, przytrzymaj przycisk PS3 w środkowej części kontrolera, wybierz opcję Zamknij, a następnie wybierz opcję Tak.

 2. Przejdź do sekcji Usługi TV/wideo i podświetl pozycję Netflix.

 3. Naciśnij przycisk X.

 4. Natychmiast po naciśnięciu przycisku X naciśnij przyciski Start oraz Select i przytrzymaj je do chwili wyświetlenia komunikatu Czy chcesz zresetować ustawienia aplikacji Netflix i ponownie ją zarejestrować?

 5. Wybierz opcję Tak.

 6. Podaj adres e-mail oraz hasło i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Sprawdzanie ustawień daty i godziny

Jeśli data i godzina ustawione na urządzeniu znacząco odbiegają od bieżącej, wystąpią problemy z odtwarzaniem filmu, serialu lub programu.

W przypadku japońskich konsol PlayStation tam, gdzie w poniższej procedurze podano przycisk O, do anulowania wyboru służy przycisk X, zamiast O.
 1. W menu głównym przejdź do sekcji Ustawienia.

  • Jeśli menu główne nie jest obecnie widoczne, przytrzymaj przycisk PS w środkowej części kontrolera i wybierz opcję Zamknij, a następnie opcję Tak, aby powrócić do ekranu głównego.

 2. Wybierz opcję Ustawienia daty i godziny.

 3. Wybierz opcję Data i godzina.

 4. Kliknij opcję Ustaw przez Internet.

 5. Naciśnij przycisk O, aby powrócić do ekranu Data i godzina.

 6. Wybierz opcję Ustaw automatycznie.

 7. Wybierz opcję Wł.

 8. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uruchom ponownie sieć domową

 1. Wyłącz konsolę do gier lub odłącz ją od zasilania.

 2. Odłącz modem (oraz router sieci bezprzewodowej, jeśli jest oddzielnym urządzeniem) od zasilania na 30 sekund.

 3. Podłącz modem do zasilania i zaczekaj, aż wszystkie światełka wskaźników przestaną mrugać. Jeśli router i modem to osobne urządzenia, podłącz router i zaczekaj tak długo, aż nie będą na nim migać żadne nowe światełka wskaźników.

 4. Włącz konsolę do gier i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Kontakt z dostawcą internetu

Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą internetu, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu z połączeniem sieciowym.

Twój dostawca internetu może:

 • sprawdzić, czy w Twojej okolicy doszło do awarii;

 • naprawić częste błędy z routerem lub modemem i nieprawidłowe ustawienia sieciowe;

 • zresetować lub ponownie uruchomić Twoje połączenie sieciowe.

Podczas rozmowy z dostawcą internetu poinformuj go:

 • czy problem dotyczy tylko jednego urządzenia, czy również innych urządzeń w tej samej sieci;

 • czy urządzenie jest połączone z internetem za pomocą sieci Wi-Fi, czy bezpośrednio za pomocą kabla.

Zanim zakończysz rozmowę z dostawcą internetu:

 • za pomocą przeglądarki przejdź na stronę fast.com, aby przetestować prędkość internetu oraz połączenie bezpośrednio z serwisem Netflix;

 • spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix, aby sprawdzić, czy udało się naprawić problem.

Xbox One

Deinstalacja aplikacji Netflix:

 1. Zacznij od interfejsu głównego konsoli Xbox.

 2. Wybierz opcję Moje gry i aplikacje.

  Uwaga:
  Opcja może być widoczna dopiero po przewinięciu w dół.
 3. Wybierz opcję Aplikacje po lewej stronie.

 4. Podświetl aplikację Netflix i naciśnij przycisk Menu na kontrolerze.

 5. Wybierz opcję Zarządzaj aplikacją.

 6. Wybierz opcję Odinstaluj wszystko.

 7. Wybierz ponownie opcję Odinstaluj wszystko, aby potwierdzić.

Ponowna instalacja aplikacji Netflix:

 1. Zacznij od ekranu głównego konsoli Xbox One.

 2. Przewiń ekran w prawo, aby przejść do sekcji Sklep.

 3. W sekcji Aplikacje wybierz pozycję Netflix.

  Uwaga:
  Jeśli pozycja Netflix jest niewidoczna, wybierz opcję Wyszukaj wśród wszystkich aplikacji, aby odnaleźć aplikację Netflix.
 4. Wybierz opcję Zainstaluj.

 5. Po zakończeniu pobierania aplikacji wybierz opcję Uruchom, aby zalogować się w serwisie Netflix, a następnie spróbuj zacząć oglądać.

Xbox 360

Wyloguj się

 1. Na ekranie głównym aplikacji Netflix przejdź w lewo i otwórz menu.

 2. W dolnej części menu przejdź w prawo i wybierz opcję Uzyskaj pomoc.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Jeśli na ekranie urządzenia wyświetla się aktualnie kod błędu:

 1. Wybierz opcję Więcej szczegółów.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się lub Zresetuj.

 3. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Uzyskaj pomoc ani Wyloguj się:

 1. Naciśnij klawisze strzałek na pilocie w następującej kolejności: góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. W menu, które się wyświetli, wybierz opcję Wyloguj się, Zresetuj lub Dezaktywuj.

Odinstalowanie i ponowna instalacja aplikacji Netflix

Odinstalowanie aplikacji Netflix

 1. Z poziomu panelu sterowania konsoli Xbox 360 przejdź do sekcji Aplikacje > Moje aplikacje.

 2. Podświetl aplikację Netflix.

 3. Naciśnij przycisk X, aby wyświetlić szczegóły aplikacji.

 4. Wybierz Usuń > Tak.

Ponowna instalacja aplikacji Netflix

 1. Z poziomu panelu sterowania konsoli Xbox 360 przejdź do sekcji Aplikacje.

 2. Wybierz Netflix, aby pobrać aplikację

 3. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Testowanie połączenia internetowego

 1. W menu głównym konsoli Xbox 360 wybierz pozycję Ustawienia.

 2. Wybierz opcję Ustawienia systemu.

 3. Wybierz opcję Ustawienia sieci.

 4. W zależności od sposobu połączenia wybierz opcję Sieć przewodowa lub Sieć bezprzewodowa.

 5. Wybierz opcję Testuj połączenie z Xbox LIVE.

 6. Wybierz opcję Kontynuuj.

Sprawdzanie ustawień DNS w konsoli Xbox

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.

 2. Przejdź do sekcji Ustawienia i wybierz opcję Ustawienia systemu.

 3. Wybierz opcję Ustawienia sieci.

 4. Wybierz sieć, a następnie opcję Skonfiguruj sieć.

 5. Wybierz opcję Ustawienia DNS, a następnie Automatyczne.

 6. Wyłącz konsolę Xbox i włącz ją ponownie.

 7. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Czyszczenie pamięci podręcznej systemu

 1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze.

 2. Wybierz opcję Ustawienia.

 3. Wybierz opcję Ustawienia systemu.

 4. Wybierz opcję Pamięć.

 5. Podświetl pozycję Jednostka pamięci, Dysk twardy lub Pamięć USB, a następnie naciśnij przycisk Y na kontrolerze.

 6. Wybierz opcję Wyczyść pamięć podręczną.

  • Jeśli opcja Wyczyść pamięć podręczną systemu jest niewidoczna, sprawdź inne urządzenie pamięci masowej.

 7. W przypadku pojawienia się monitu z prośbą o potwierdzenie konserwacji urządzenia pamięci masowej wybierz Tak.

 8. Po pomyślnym wyczyszczeniu pamięci podręcznej systemu spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Powiązane artykuły