Zawiesza się aplikacja Netflix i urządzenie

Jeśli urządzenie zawiesza się, gdy próbujesz skorzystać z serwisu Netflix, i nie można wrócić do menu urządzenia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli Netflix zawiesza się, ale możesz wrócić do menu urządzenia, sprawdź, jak odświeżyć urządzenie.

Odtwarzacze Blu-ray

Odtwarzacz Blu-ray

Kiedy urządzenie się zawiesza?

Podczas uruchamiania aplikacji Netflix

Wyloguj się

 1. Na ekranie głównym aplikacji Netflix przejdź w lewo, aby otworzyć menu aplikacji.

 2. W dolnej części menu przejdź w prawo i wybierz opcję Uzyskaj pomoc.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Na ekranie błędu:

 1. Wybierz opcję Więcej szczegółów.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się lub Zresetuj.

 3. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

jeśli nie możesz znaleźć opcji Wyloguj się, naciśnij te klawisze na pilocie w następującej kolejności: góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra. Następnie wybierz opcję Wyloguj się, Zresetuj lub Dezaktywuj.

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Skontaktuj się z producentem urządzenia

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z producentem urządzenia i poproś go o pomoc.

Wykonanie tych czynności może spowodować usunięcie danych i ustawień zapisanych na urządzeniu. Przed wykonaniem tych czynności zapisz sobie nazwę i hasło do sieci Wi-Fi oraz dane logowania do serwisu Netflix.
 • Aktualizowanie urządzenia do najnowszej wersji oprogramowania

 • Resetowanie urządzenia do oryginalnych ustawień fabrycznych.

Jeśli producent nie może rozwiązać problemu lub powyższe czynności nie przynoszą rezultatu, użyj innego urządzenia do korzystania z serwisu Netflix.

Przy próbie odtworzenia filmu, serialu lub programu

Wyloguj się

 1. Na ekranie głównym aplikacji Netflix przejdź w lewo, aby otworzyć menu aplikacji.

 2. W dolnej części menu przejdź w prawo i wybierz opcję Uzyskaj pomoc.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Na ekranie błędu:

 1. Wybierz opcję Więcej szczegółów.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się lub Zresetuj.

 3. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

jeśli nie możesz znaleźć opcji Wyloguj się, naciśnij te klawisze na pilocie w następującej kolejności: góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra. Następnie wybierz opcję Wyloguj się, Zresetuj lub Dezaktywuj.

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Skontaktuj się z producentem urządzenia

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z producentem urządzenia i poproś go o pomoc.

Wykonanie tych czynności może spowodować usunięcie danych i ustawień zapisanych na urządzeniu. Przed wykonaniem tych czynności zapisz sobie nazwę i hasło do sieci Wi-Fi oraz dane logowania do serwisu Netflix.
 • Aktualizowanie urządzenia do najnowszej wersji oprogramowania

 • Resetowanie urządzenia do oryginalnych ustawień fabrycznych.

Jeśli producent nie może rozwiązać problemu lub powyższe czynności nie przynoszą rezultatu, użyj innego urządzenia do korzystania z serwisu Netflix.

W dowolnym innym momencie

Analizujemy ten problem. Aby nam w tym pomóc, skontaktuj się z obsługą klienta Netflix.

Telefony i tablety

iPhone, iPad lub iPod touch

Kiedy urządzenie się zawiesza?

Podczas uruchamiania aplikacji Netflix

Uruchom ponownie telefon iPhone, tablet iPad lub urządzenie iPod touch

 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie boczny przycisk i jeden z przycisków głośności do momentu pojawienia się suwaków. Przesuń górny suwak, aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

  • Jeśli suwaki nie pojawią się, naciśnij i przytrzymaj przycisk usypiania/budzenia do czasu pojawienia się czerwonego suwaka, a następnie przesuń ten suwak.

 2. Odczekaj 10 sekund i naciśnij przycisk usypiania/budzenia.

 3. Gdy urządzenie się uruchomi, spróbuj ponownie obejrzeć materiał w serwisie Netflix.

Resetowanie aplikacji Netflix

Odśwież nieaktualne dane z serwisu Netflix przechowywane w urządzeniu iPhone, iPad lub iPod touch, resetując naszą aplikację.

Uwaga:
zresetowanie aplikacji Netflix spowoduje usunięcie wszystkich pobranych tytułów przechowywanych na urządzeniu.
 1. Na ekranie głównym wybierz opcję Ustawienia.

 2. Przesuwaj ekran w dół, aż znajdziesz aplikację Netflix.

 3. Wybierz opcję Netflix.

 4. Przestaw przełącznik Zresetuj do położenia Wł.

  • Jeśli nie widzisz przełącznika Zresetuj, wykonaj poniższe czynności.

 5. Naciśnij przycisk Początek, aby powrócić do ekranu początkowego.

 6. Naciśnij dwa razy przycisk Home i przesuń palcem w prawo, aby znaleźć aplikację Netflix.

 7. Przesuń palcem w górę na aplikacji Netflix, aby zamknąć sesję.

 8. Naciśnij dwa razy przycisk Home, aby powrócić do ekranu początkowego.

 9. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Ponowna instalacja aplikacji Netflix

Po odinstalowaniu aplikacji z urządzenia zostaną usunięte wszystkie pobrane filmy, seriale i programy, a także nastąpi wylogowanie z Twojego konta.
 1. Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji Netflix.

 2. Naciśnij kolejno opcje Usuń aplikację > Usuń aplikację > Usuń.

 3. W sklepie App Store wyszukaj pozycję „Netflix”.

 4. Naciśnij pozycję Netflix, a następnie ikonę chmury, aby pobrać aplikację.

 5. Jeśli pojawi się monit, podaj hasło oraz identyfikator Apple ID. Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, przejdź do witryny wsparcia Apple, aby je zresetować.

 6. Po zainstalowaniu aplikacji spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji Netflix w App Store, przejdź do witryny wsparcia Apple, aby uzyskać pomoc.

Przy próbie odtworzenia filmu, serialu lub programu

Uruchom ponownie telefon iPhone, tablet iPad lub urządzenie iPod touch
 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie boczny przycisk i jeden z przycisków głośności do momentu pojawienia się suwaków. Przesuń górny suwak, aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

  • Jeśli suwaki nie pojawią się, naciśnij i przytrzymaj przycisk usypiania/budzenia do czasu pojawienia się czerwonego suwaka, a następnie przesuń ten suwak.

 2. Odczekaj 10 sekund i naciśnij przycisk usypiania/budzenia.

 3. Gdy urządzenie się uruchomi, spróbuj ponownie obejrzeć materiał w serwisie Netflix.

W dowolnym innym momencie

Analizujemy ten problem. Aby nam w tym pomóc, skontaktuj się z obsługą klienta Netflix.

Pozostałe telefony i tablety

Analizujemy ten problem. Aby nam w tym pomóc, skontaktuj się z obsługą klienta Netflix.

Dekodery i odtwarzacze multimedialne

Chromecast

Kiedy urządzenie się zawiesza?

Przy próbie odtworzenia filmu, serialu lub programu

Resetowanie ustawień urządzenia Chromecast
 1. Przytrzymaj naciśnięty przycisk na urządzeniu Chromecast przez 25 sekund lub do momentu, gdy zacznie migać wskaźnik.

  Uwaga:
  Zresetowanie urządzenia Chromecast usunie wszystkie zapisane wcześniej ustawienia urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami Google, aby ponownie skonfigurować urządzenie Chromecast.
 2. Po zresetowaniu urządzenia podłącz je ponownie do konta Netflix.

W dowolnym innym momencie

Analizujemy ten problem. Aby nam w tym pomóc, skontaktuj się z obsługą klienta Netflix.

Roku

Kiedy urządzenie się zawiesza?

Podczas uruchamiania aplikacji Netflix

Ponowne uruchamianie urządzenia
 1. Wyłącz urządzenie. Jeśli urządzenie ma kabel zasilania, odłącz go.

 2. upewnij się, że urządzenie jest rzeczywiście wyłączone, a nie przeszło tylko w tryb uśpienia lub czuwania.

 3. Pozostaw urządzenie wyłączone na 15 sekund.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Przy próbie wyboru profilu

Ponowne uruchamianie urządzenia
 1. Wyłącz urządzenie. Jeśli urządzenie ma kabel zasilania, odłącz go.

 2. upewnij się, że urządzenie jest rzeczywiście wyłączone, a nie przeszło tylko w tryb uśpienia lub czuwania.

 3. Pozostaw urządzenie wyłączone na 15 sekund.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Przy próbie odtworzenia filmu, serialu lub programu

Ponowne uruchamianie urządzenia
 1. Wyłącz urządzenie. Jeśli urządzenie ma kabel zasilania, odłącz go.

 2. upewnij się, że urządzenie jest rzeczywiście wyłączone, a nie przeszło tylko w tryb uśpienia lub czuwania.

 3. Pozostaw urządzenie wyłączone na 15 sekund.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

W dowolnym innym momencie

Analizujemy ten problem. Aby nam w tym pomóc, skontaktuj się z obsługą klienta Netflix.

Wszystkie pozostałe dekodery i odtwarzacze multimedialne

Kiedy urządzenie się zawiesza?

Podczas uruchamiania aplikacji Netflix

Ponowne uruchamianie urządzenia
 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Przy próbie wyboru profilu

Ponowne uruchamianie urządzenia
 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Przy próbie wyjścia z aplikacji Netflix

Ponowne uruchamianie urządzenia
 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

W dowolnym innym momencie

Analizujemy ten problem. Aby nam w tym pomóc, skontaktuj się z obsługą klienta Netflix.

Telewizory Smart TV

Telewizory Smart TV firmy Samsung

Kiedy urządzenie się zawiesza?

Podczas uruchamiania aplikacji Netflix

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Wyloguj się

 1. Na ekranie głównym aplikacji Netflix przejdź w lewo, aby otworzyć menu aplikacji.

 2. W dolnej części menu przejdź w prawo i wybierz opcję Uzyskaj pomoc.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Na ekranie błędu:

 1. Wybierz opcję Więcej szczegółów.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się lub Zresetuj.

 3. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

jeśli nie możesz znaleźć opcji Wyloguj się, naciśnij te klawisze na pilocie w następującej kolejności: góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra. Następnie wybierz opcję Wyloguj się, Zresetuj lub Dezaktywuj.

Skontaktuj się z firmą Samsung

Na Twoim urządzeniu pojawia się problem ze sprzętem lub oprogramowaniem, który może rozwiązać tylko firma Samsung.

Zwróć się do firmy Samsung z prośbą o:

 • Pomoc przy resetowaniu aplikacji Smart Hub.

 • Pomoc w aktualizacji oprogramowania sprzętowego tego urządzenia.

 • Pomoc w przywróceniu ustawień fabrycznych.

Jeśli wykonanie tych instrukcji nie wyeliminuje problemu, firma Samsung może mieć inne sugestie. Możesz też użyć innego urządzenia do oglądania materiałów z serwisu Netflix.

Przy próbie odtworzenia filmu, serialu lub programu

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Wyloguj się

 1. Na ekranie głównym aplikacji Netflix przejdź w lewo, aby otworzyć menu aplikacji.

 2. W dolnej części menu przejdź w prawo i wybierz opcję Uzyskaj pomoc.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Na ekranie błędu:

 1. Wybierz opcję Więcej szczegółów.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się lub Zresetuj.

 3. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

jeśli nie możesz znaleźć opcji Wyloguj się, naciśnij te klawisze na pilocie w następującej kolejności: góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra. Następnie wybierz opcję Wyloguj się, Zresetuj lub Dezaktywuj.

Skontaktuj się z producentem urządzenia

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z producentem urządzenia i poproś go o pomoc.

Wykonanie tych czynności może spowodować usunięcie danych i ustawień zapisanych na urządzeniu. Przed wykonaniem tych czynności zapisz sobie nazwę i hasło do sieci Wi-Fi oraz dane logowania do serwisu Netflix.
 • Aktualizowanie urządzenia do najnowszej wersji oprogramowania

 • Resetowanie urządzenia do oryginalnych ustawień fabrycznych.

Jeśli producent nie może rozwiązać problemu lub powyższe czynności nie przynoszą rezultatu, użyj innego urządzenia do korzystania z serwisu Netflix.

W dowolnym innym momencie

Analizujemy ten problem. Aby nam w tym pomóc, skontaktuj się z obsługą klienta Netflix.

Pozostałe telewizory Smart TV

Kiedy urządzenie się zawiesza?

Podczas uruchamiania aplikacji Netflix

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Wyloguj się

 1. Na ekranie głównym aplikacji Netflix przejdź w lewo, aby otworzyć menu aplikacji.

 2. W dolnej części menu przejdź w prawo i wybierz opcję Uzyskaj pomoc.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Na ekranie błędu:

 1. Wybierz opcję Więcej szczegółów.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się lub Zresetuj.

 3. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

jeśli nie możesz znaleźć opcji Wyloguj się, naciśnij te klawisze na pilocie w następującej kolejności: góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra. Następnie wybierz opcję Wyloguj się, Zresetuj lub Dezaktywuj.

Skontaktuj się z producentem urządzenia

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z producentem urządzenia i poproś go o pomoc.

Wykonanie tych czynności może spowodować usunięcie danych i ustawień zapisanych na urządzeniu. Przed wykonaniem tych czynności zapisz sobie nazwę i hasło do sieci Wi-Fi oraz dane logowania do serwisu Netflix.
 • Aktualizowanie urządzenia do najnowszej wersji oprogramowania

 • Resetowanie urządzenia do oryginalnych ustawień fabrycznych.

Jeśli producent nie może rozwiązać problemu lub powyższe czynności nie przynoszą rezultatu, użyj innego urządzenia do korzystania z serwisu Netflix.

Przy próbie odtworzenia filmu, serialu lub programu

Ponowne uruchamianie urządzenia

 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Wyloguj się

 1. Na ekranie głównym aplikacji Netflix przejdź w lewo, aby otworzyć menu aplikacji.

 2. W dolnej części menu przejdź w prawo i wybierz opcję Uzyskaj pomoc.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Na ekranie błędu:

 1. Wybierz opcję Więcej szczegółów.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się lub Zresetuj.

 3. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

jeśli nie możesz znaleźć opcji Wyloguj się, naciśnij te klawisze na pilocie w następującej kolejności: góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra. Następnie wybierz opcję Wyloguj się, Zresetuj lub Dezaktywuj.

Skontaktuj się z producentem urządzenia

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z producentem urządzenia i poproś go o pomoc.

Wykonanie tych czynności może spowodować usunięcie danych i ustawień zapisanych na urządzeniu. Przed wykonaniem tych czynności zapisz sobie nazwę i hasło do sieci Wi-Fi oraz dane logowania do serwisu Netflix.
 • Aktualizowanie urządzenia do najnowszej wersji oprogramowania

 • Resetowanie urządzenia do oryginalnych ustawień fabrycznych.

Jeśli producent nie może rozwiązać problemu lub powyższe czynności nie przynoszą rezultatu, użyj innego urządzenia do korzystania z serwisu Netflix.

W dowolnym innym momencie

Analizujemy ten problem. Aby nam w tym pomóc, skontaktuj się z obsługą klienta Netflix.

Konsole do gier

PlayStation 3

Kiedy urządzenie się zawiesza?

Podczas uruchamiania aplikacji Netflix

Ponowne uruchamianie urządzenia
 1. Wyłącz urządzenie. Jeśli urządzenie ma kabel zasilania, odłącz go.

 2. upewnij się, że urządzenie jest rzeczywiście wyłączone, a nie przeszło tylko w tryb uśpienia lub czuwania.

 3. Pozostaw urządzenie wyłączone na 15 sekund.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

W dowolnym innym momencie

Analizujemy ten problem. Aby nam w tym pomóc, skontaktuj się z obsługą klienta Netflix.

PlayStation 4

Kiedy urządzenie się zawiesza?

Podczas uruchamiania aplikacji Netflix

Ponowne uruchamianie urządzenia
 1. Wyłącz urządzenie. Jeśli urządzenie ma kabel zasilania, odłącz go.

 2. upewnij się, że urządzenie jest rzeczywiście wyłączone, a nie przeszło tylko w tryb uśpienia lub czuwania.

 3. Pozostaw urządzenie wyłączone na 15 sekund.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

W dowolnym innym momencie

Analizujemy ten problem. Aby nam w tym pomóc, skontaktuj się z obsługą klienta Netflix.

Xbox 360

Kiedy urządzenie się zawiesza?

Podczas uruchamiania aplikacji Netflix

Zaloguj się do usługi Xbox Live
 1. Aby połączyć konsolę Xbox z kontem w serwisie Netflix, musisz zalogować się do konta Xbox Live.

 2. Po zalogowaniu spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

W dowolnym innym momencie

Analizujemy ten problem. Aby nam w tym pomóc, skontaktuj się z obsługą klienta Netflix.

Pozostałe konsole do gier

Analizujemy ten problem. Aby nam w tym pomóc, skontaktuj się z obsługą klienta Netflix.

Wszystkie pozostałe urządzenia

Wszystkie pozostałe urządzenia

Analizujemy ten problem. Aby nam w tym pomóc, skontaktuj się z obsługą klienta Netflix.

Powiązane artykuły