Jak korzystać z serwisu Netflix na konsoli PlayStation

Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach serwisu Netflix na konsoli PlayStation oraz o sposobie konfigurowania i wylogowywania się z konta. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie obsługuje serwis Netflix, wykonaj czynności opisane w sekcji „Konfigurowanie serwisu Netflix”.

Funkcje serwisu Netflix
Konfigurowanie serwisu Netflix
Wylogowanie z serwisu Netflix
Serwis Netflix w rozdzielczości Ultra HD
Serwis Netflix w jakości HDR

Serwis Netflix jest dostępny na konsolach do gier PlayStation. Funkcje przesyłania treści serwisu Netflix w systemie PlayStation obejmują:

PlayStation 3

Obsługiwane regiony
Serwis Netflix jest dostępny na konsolach Sony PlayStation 3 we wszystkich regionach, w których można korzystać z serwisu Netflix.

Nawigacja
Przeglądaj rzędy plakatów filmowych lub wybierz opcję Szukaj, aby znaleźć filmy.

Rozdzielczość
Oglądaj filmy, seriale i programy w rozdzielczości 1080p. Tytuły oznaczone symbolem HD są odtwarzane w rozdzielczości High Definition, jeśli połączenie internetowe obsługuje szybkość przesyłania na poziomie 5 megabitów na sekundę lub wyższą.

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa:
Wybierz ikonę Dźwięk i napisy, aby włączyć napisy lub ścieżkę z dźwiękiem przestrzennym 5.1, jeśli dany film, serial lub program oferuje taką możliwość.

Drugi ekran
W aplikacji Netflix na konsoli PlayStation można używać urządzeń iPad, iPhone, iPod Touch lub urządzeń z systemem Android jako drugiego ekranu aplikacji.

PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro

Obsługiwane regiony
Serwis Netflix jest dostępny na konsolach Sony PlayStation 4 we wszystkich regionach, w których serwis Netflix jest dostępny.

Nawigacja
Przeglądaj rzędy plakatów filmowych lub wybierz opcję Szukaj, aby znaleźć filmy.

Rozdzielczość
Oglądaj filmy, seriale i programy w rozdzielczości HD 1080p na konsoli PlayStation 4. Tytuły oznaczone symbolem HD są odtwarzane w rozdzielczości High Definition, jeśli połączenie internetowe obsługuje szybkość przesyłania na poziomie 5 megabitów na sekundę lub wyższą.

Oglądaj filmy, seriale i programy w rozdzielczości 4K Ultra HD na konsoli PlayStation 4 Pro. Tytuły oznaczone symbolem Ultra HD są odtwarzane w rozdzielczości Ultra High Definition, jeśli połączenie internetowe obsługuje szybkość przesyłania na poziomie 25 megabitów na sekundę lub wyższą.

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa:
Wybierz ikonę Dźwięk i napisy, aby włączyć napisy lub ścieżkę z dźwiękiem przestrzennym 5.1, jeśli dany film, serial lub program oferuje taką możliwość.

Drugi ekran
W aplikacji Netflix na konsoli PlayStation można używać urządzeń iPad, iPhone, iPod Touch lub urządzeń z systemem Android jako drugiego ekranu aplikacji.

PlayStation 5

Obsługiwane regiony
Serwis Netflix jest dostępny na konsolach Sony PlayStation 5 we wszystkich regionach, w których serwis Netflix jest dostępny.

Nawigacja
Przeglądaj rzędy plakatów filmowych lub wybierz opcję Szukaj, aby znaleźć filmy.

Rozdzielczość
Oglądaj filmy, seriale i programy w rozdzielczości maksymalnie Ultra HD. Tytuły oznaczone symbolem Ultra HD są odtwarzane w rozdzielczości Ultra High Definition, jeśli połączenie internetowe obsługuje szybkość przesyłania na poziomie 25 megabitów na sekundę lub wyższą.

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa
Wybierz opcję Dźwięk i napisy, aby włączyć napisy lub ścieżkę z dźwiękiem przestrzennym 5.1, jeśli dany film, serial lub program oferuje taką możliwość.

Drugi ekran
W aplikacji Netflix na konsoli PlayStation można używać urządzeń iPad, iPhone, iPod Touch lub urządzeń z systemem Android jako drugiego ekranu aplikacji.

PlayStation Vita

Obsługiwane regiony
Serwis Netflix jest dostępny dla użytkowników konsoli Sony PlayStation Vita wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej.

Nawigacja
Aby przeglądać gatunki dostosowane do Twoich preferencji, przewijaj je w górę lub w dół. Aby wyszukać konkretny tytuł, wybierz Szukaj na górze ekranu. Aby przewinąć do przodu lub do tyłu, naciśnij ekran w dowolnym miejscu, a następnie przesuń palcem wzdłuż paska postępu, aby przejść do kolejnych lub wcześniejszych fragmentów danego tytułu. Naciśnij przycisk Wstecz, aby zamknąć film.

Rozdzielczość
Oglądaj filmy, seriale i programy w rozdzielczości 480p.

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa
Wybierz opcję Dźwięk i napisy, aby włączyć napisy lub alternatywną ścieżkę dźwiękową, jeśli dany film, serial lub program oferuje taką możliwość.

Aby połączyć konsolę PlayStation z kontem w serwisie Netflix, przejdź do ekranu głównego i połącz się z serwisem PlayStation Network. Następnie wykonaj poniższe czynności dla posiadanego urządzenia.

PlayStation 3

Pobieranie aplikacji Netflix

 1. Na ekranie głównym przejdź do sekcji Usługi TV/wideo i wybierz ikonę Netflix.

  • Jeśli ekran główny nie jest obecnie widoczny, przytrzymaj przycisk PS w środkowej części kontrolera, wybierz opcję Zamknij, a następnie wybierz opcję Tak, aby powrócić do ekranu głównego.

 2. Wybierz opcję Tak po wyświetleniu komunikatu: Aby korzystać z tej funkcji, należy pobrać aplikację. Czy chcesz zrobić to teraz? Rozpocznie się pobieranie aplikacji Netflix.

Jeśli nie widzisz aplikacji Netflix w kategorii Usługi TV/wideo, wykonaj poniższe kroki w celu pobrania jej ze sklepu PlayStation.

 1. Wybierz opcję PlayStation Store.

 2. Wybierz opcję Aplikacje.

 3. Wybierz opcję Filmy/telewizja.

 4. Wybierz opcję Netflix.

 5. Wybierz opcję Pobierz.

Po zakończeniu pobierania wykonaj poniższe kroki.

Logowanie się do serwisu Netflix

 1. Na ekranie głównym przejdź do sekcji Usługi TV/wideo i wybierz ikonę Netflix.

  • Jeśli ekran główny nie jest obecnie widoczny, przytrzymaj przycisk PS w środkowej części kontrolera, wybierz opcję Zamknij, a następnie wybierz opcję Tak, aby powrócić do ekranu głównego.

 2. Na ekranie głównym aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

  • Jeśli jeszcze nie masz konta, załóż je.

   Uwaga:
   Może zostać wyświetlony monit o uprzednie zalogowanie się w sieci PlayStation Network (PSN). W tej sytuacji, aby kontynuować, musisz zalogować się do swojego konta PlayStation Network. Jeśli nie pamiętasz swoich danych do logowania, odwiedź witrynę PlayStation.com, aby zresetować hasło użytkownika serwisu PSN.
   • Zostanie wyświetlony monit logowania PSN zawierający pole do wpisania adresu e-mail oraz opcję Wpisz się automatycznie (autowpisywanie). Zaznaczenie pola Wpisz się automatycznie (autowpisywanie) eliminuje zwykle konieczność każdorazowego logowania się do serwisu PlayStation Network wraz z uruchomieniem aplikacji Netflix.

 3. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix.

PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro

Pobieranie aplikacji Netflix

 1. Na ekranie głównym przejdź do sekcji Telewizja i wideo i wybierz ikonę Netflix.

  • Jeśli ekran główny nie jest obecnie widoczny, naciśnij przycisk PS w środkowej części kontrolera.

   Uwaga:
   Sekcja Telewizja i wideo jest dostępna po zalogowaniu się do konta PSN.
 2. Wybierz opcję Pobierz. Rozpocznie się pobieranie aplikacji Netflix.

Jeśli nie widzisz aplikacji Netflix w kategorii Telewizja i wideo, wykonaj poniższe kroki w celu pobrania jej ze sklepu PlayStation.

 1. Wybierz opcję PlayStation Store.

 2. Wybierz opcję Aplikacje.

 3. Wybierz opcję Filmy/telewizja.

 4. Wybierz opcję Netflix.

 5. Wybierz opcję Pobierz.

Po zakończeniu pobierania wykonaj poniższe kroki.

Logowanie się do serwisu Netflix

 1. Na ekranie głównym przejdź do sekcji Telewizja i wideo i wybierz ikonę Netflix.

  • Jeśli ekran główny nie jest obecnie widoczny, naciśnij przycisk PS w środkowej części kontrolera.

   Uwaga:
   Sekcja Telewizja i wideo jest dostępna po zalogowaniu się do konta PSN.
 2. Na ekranie głównym aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

 3. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix.

PlayStation 5

Pobieranie aplikacji Netflix

 1. Na ekranie głównym przejdź do sekcji Media.

  • Jeśli ekran główny nie jest obecnie widoczny, naciśnij przycisk PS w środkowej części kontrolera i przejdź na ekran główny.

 2. Wybierz Wszystkie aplikacje, przejdź do sekcji Aplikacje wideo i muzyczne, a następnie wybierz ikonę Netflix.

 3. Wybierz opcję Pobierz. Rozpocznie się pobieranie aplikacji Netflix.

Logowanie się do serwisu Netflix

 1. Na ekranie głównym przejdź do sekcji Media.

  • Jeśli ekran główny nie jest obecnie widoczny, naciśnij przycisk PS w środkowej części kontrolera.

 2. Wybierz Wszystkie aplikacje, przejdź do sekcji Aplikacje wideo i muzyczne, a następnie wybierz ikonę Netflix.

 3. Na ekranie głównym aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

 4. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix.

Uwaga:
Aby uzyskać dostęp do sekcji Aplikacje wideo i muzyczne, należy najpierw zalogować się na konto PlayStation Network.

PlayStation Vita

Pobieranie aplikacji Netflix

Przypominamy, że serwis Netflix jest dostępny dla użytkowników PlayStation Vita wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej.

 1. Z poziomu ekranu głównego PS Vita przejdź do sklepu PS Store.

 2. Aby znaleźć aplikację Netflix, wybierz opcję Szukaj i wpisz Netflix.

 3. Wybierz opcję Netflix PS Vita.

 4. Wybierz opcję Pobierz.

 5. Naciśnij przycisk PlayStation i przeciągnij prawy górny róg strony do lewego dolnego rogu, aby wyjść ze sklepu PS Store.

 6. Aplikacja Netflix zostanie zainstalowana automatycznie po zakończeniu pobierania.

Po zakończeniu pobierania wykonaj poniższe kroki.

Logowanie się do serwisu Netflix

 1. Otwórz aplikację Netflix.

 2. Wybierz opcję Tak w obszarze Czy masz konto w serwisie Netflix?. .

  • Jeśli jeszcze nie masz konta, utwórz je.

  • W przypadku wyświetlenia monitu o zalogowanie się do sieci PlayStation Network (PSN) zaloguj się, aby kontynuować.

 3. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix.

Uwaga:
Konsola PlayStation Vita loguje się do głównego profilu na koncie i nie obsługuje przełączania profili.

Aby wylogować się z konta Netflix na swoim urządzeniu, wykonaj poniższe czynności.

W przypadku japońskich konsol PlayStation do zatwierdzania wyboru służy przycisk O zamiast X, a do jego anulowania służy przycisk X zamiast O. Odnosi się to do poniższego opisu etapów procesu rozwiązywania problemów.

PlayStation 3

 1. Uruchom aplikację Netflix.

 2. Naciśnij przycisk O na kontrolerze.

 3. Wybierz ikonę koła zębatego.

 4. Wybierz opcję Wyloguj się.

 5. Wybierz opcję Tak.

Jeśli nie możesz się wylogować, wykonując powyższe kroki, wypróbuj następujące sposoby rozwiązania problemu:

 1. Zacznij od ekranu głównego konsoli PlayStation 3.

  • Jeśli ekran główny nie jest obecnie widoczny, przytrzymaj przycisk PS w środkowej części kontrolera, wybierz opcję Zamknij, a następnie wybierz opcję Tak, aby powrócić do ekranu głównego.

 2. Przejdź do sekcji Usługi TV/wideo i podświetl pozycję Netflix.

 3. Naciśnij przycisk X.

 4. Natychmiast po naciśnięciu przycisku X naciśnij przyciski Start i Select oraz trzymaj je tak długo, aż pojawi się komunikat Czy chcesz zresetować ustawienia aplikacji Netflix i ponownie ją zarejestrować?

 5. Wybierz opcję Tak.

Po zakończeniu dezaktywacji urządzenia możesz zalogować się jako inny użytkownik. Jeśli chcesz pozbyć się aplikacji Netflix, możesz ją usunąć z konsoli PlayStation.

PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro

 1. Uruchom aplikację Netflix.

 2. Naciśnij przycisk O na kontrolerze.

 3. Wybierz ikonę koła zębatego.

 4. Wybierz opcję Wyloguj się.

 5. Wybierz opcję Tak.

Jeśli nie możesz się wylogować, wykonując powyższe kroki, wypróbuj następujące sposoby rozwiązania problemu:

 1. Zacznij od ekranu głównego konsoli PlayStation 4.

  • Jeśli ekran główny nie jest obecnie widoczny, przytrzymaj przycisk PS w środkowej części kontrolera, wybierz opcję Zamknij, a następnie wybierz opcję Tak, aby powrócić do ekranu głównego.

 2. Przejdź do sekcji Telewizja i wideo i podświetl pozycję Netflix.

 3. Naciśnij przycisk Options na kontrolerze.

 4. Naciśnij przycisk Usuń.

 5. Wybierz opcję OK.

Po zakończeniu dezaktywacji urządzenia możesz zalogować się jako inny użytkownik. Jeśli chcesz pozbyć się aplikacji Netflix, możesz ją usunąć z konsoli PlayStation.

PlayStation 5

 1. Uruchom aplikację Netflix.

 2. Naciśnij przycisk O na kontrolerze.

 3. Wybierz ikonę koła zębatego.

 4. Wybierz opcję Wyloguj się.

 5. Wybierz opcję Tak.

Jeśli nie możesz się wylogować, wykonując powyższe kroki, wypróbuj następujące sposoby rozwiązania problemu:

 1. Zacznij od ekranu głównego konsoli PlayStation 5.

  • Jeśli ekran główny nie jest obecnie widoczny, przytrzymaj przycisk PS w środkowej części kontrolera, wybierz opcję Zamknij, a następnie wybierz opcję Tak, aby powrócić do ekranu głównego.

 2. Przejdź do sekcji Telewizja i wideo i podświetl pozycję Netflix.

 3. Naciśnij przycisk Options na kontrolerze.

 4. Naciśnij przycisk Usuń.

 5. Wybierz opcję OK.

Po zakończeniu dezaktywacji urządzenia możesz zalogować się jako inny użytkownik. Jeśli chcesz pozbyć się aplikacji Netflix, możesz ją usunąć z konsoli PlayStation.

PlayStation Vita

Wyloguj się
 1. Uruchom aplikację Netflix.

 2. Używając przycisków strzałek na urządzeniu, wprowadź następującą sekwencję:
  Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 3. Wybierz polecenia Wyloguj się, Zacznij od nowa lub Dezaktywuj.

 4. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Po zakończeniu dezaktywacji urządzenia możesz zalogować się jako inny użytkownik. Jeśli chcesz pozbyć się aplikacji Netflix, możesz ją usunąć z konsoli PlayStation.

 1. Serwis Netflix jest dostępny w rozdzielczości Ultra HD na wybranych modelach konsoli PlayStation. Do oglądania materiałów w rozdzielczości Ultra HD są potrzebne następujące elementy:

 • Telewizor obsługujący odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w rozdzielczości Ultra HD podłączony do konsoli PlayStation kablem HDMI, który obsługuje standard HDCP w wersji 2.2 lub nowszej (zazwyczaj port HDMI 1).

 • Plan Netflix obsługujący oglądanie materiałów w jakości Ultra HD.

 • Stabilne połączenie internetowe o szybkości co najmniej 25 megabitów na sekundę.

 • Użycie danych, od którego zależy jakość wideo, ustawione na wartość Wysokie lub Automatycznie.

Odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w jakości Ultra HD obsługują obecnie następujące modele konsoli PlayStation:

 • PlayStation 4 Pro

 • PlayStation 5

Serwis Netflix jest dostępny w jakości HDR na wybranych modelach konsoli PlayStation. Do oglądania materiałów w jakości HDR są potrzebne następujące elementy:

 • Plan Netflix umożliwiający oglądanie materiałów w jakości Ultra HD.

 • Urządzenie do oglądania online obsługujące standard Dolby Vision lub HDR i serwis Netflix.

 • Telewizor Smart TV obsługujący standard Dolby Vision lub HDR10, podłączony do urządzenia kablem HDMI, który obsługuje standard HDCP w wersji 2.2 lub nowszej (zazwyczaj port HDMI 1).

 • Stabilne połączenie internetowe o prędkości co najmniej 25 megabitów na sekundę.

 • Użycie danych, od którego zależy jakość wideo, ustawione na wartość Wysokie.

Odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w jakości HDR obsługują obecnie następujące modele konsoli PlayStation:

 • PlayStation 4 Pro

 • PlayStation 5