Pobieranie filmów, seriali i programów w serwisie Netflix

Za pomocą aplikacji Netflix możesz pobrać niektóre filmy, seriale i programy, aby obejrzeć je później, gdy nie będziesz mieć dostępu do internetu. Nie wlicza się to do limitu ekranów, na których możesz oglądać jednocześnie. Pobrane tytuły dostępne są tylko na urządzeniu, na które zostały pobrane.

Funkcja pobierania jest dostępna na urządzeniach spełniających podane niżej wymagania. Nie można z niej korzystać w przeglądarkach komputerowych.

Czego potrzebuję, by pobierać filmy, seriale i programy z serwisu Netflix?

 • Połączenie z internetem oraz

 • Aktywne konto w serwisie Netflix umożliwiające przesyłanie treści oraz

 • iPhone, iPad lub iPod touch z systemem iOS 9.0 lub nowszym albo

 • Telefon lub tablet z systemem Android 4.4.2 lub nowszym albo

 • Tablet Amazon Fire z systemem Fire OS 4.0 lub nowszym albo

 • Tablet lub komputer z systemem Windows 10 w wersji 1607 (aktualizacja Anniversary Update) lub nowszej oraz

 • Najnowsza wersja aplikacji Netflix dla systemu Apple iOS, Android, urządzenia Amazon Fire lub systemu Windows 10.

Uwaga:
Za pomocą niektórych modeli urządzeń Chromebook i Chromebox można pobrać aktualną wersję aplikacji Netflix dla systemu Android ze sklepu Google Play Store i korzystać z funkcji pobierania.

Jeśli podczas próby pobrania lub obejrzenia danego tytułu jest wyświetlany komunikat o błędzie, poszukaj informacji na temat tego błędu w Centrum pomocy.

Jak pobrać tytuł?

Jeśli chcesz pobrać konkretny tytuł, wyszukaj go w serwisie Netflix i sprawdź, czy jest przy nim widoczna ikona pobierania . Kiedy znajdziesz tytuł, który Cię interesuje, wykonaj czynności opisane poniżej.

 1. Wybierz tytuł, który chcesz pobrać.

 2. Na stronie z opisem tytułu naciśnij ikonę pobierania .

  • W przypadku seriali ikona pobierania wyświetlana jest obok każdego dostępnego odcinka.

 3. Po zakończeniu pobierania możesz obejrzeć pobrany film, serial lub program w sekcji Pobrane pliki aplikacji Netflix.

Nie widzę opcji pobrania tytułu.

Nie wszystkie tytuły są dostępne do pobrania. Jeśli te opcje nie są dostępne na Twoim urządzeniu, być może próbujesz pobrać tytuł na urządzenie, które nie spełnia opisanych powyżej wymagań.

Uwaga:
Na niektórych urządzeniach dostępna jest również funkcja Inteligentne pobieranie. Polega ona na tym, że po obejrzeniu pobranego odcinka jest on usuwany, a pobieranie kolejnego odcinka rozpoczyna się automatycznie.

Jak obejrzeć pobrany tytuł?

Pobrane pliki można oglądać wyłącznie na urządzeniu, na które je pobrano.

Uwaga:
Choć nie trzeba mieć połączenia z internetem, aby oglądać pobrane tytuły, uzyskanie do nich dostępu wymaga zalogowania się na koncie Netflix. Aby zagwarantować sobie nieprzerwany dostęp do pobranych tytułów, nie wylogowuj się z aplikacji Netflix.

iPhone, iPad lub iPod Touch

 1. W aplikacji Netflix wybierz ikonę Pobrane pliki .

 2. Naciśnij ikonę odtwarzania przy tytule, który chcesz obejrzeć.

  • W przypadku seriali należy najpierw wybrać dany serial, a następnie dotknąć ikony odtwarzania znajdującej się przy odcinku, który chcesz obejrzeć.

Telefon lub tablet z systemem Android

 1. W aplikacji Netflix wybierz ikonę Pobrane pliki .

 2. Naciśnij ikonę odtwarzania przy tytule, który chcesz obejrzeć.

  • W przypadku seriali należy najpierw wybrać dany serial, a następnie dotknąć ikony odtwarzania znajdującej się przy odcinku, który chcesz obejrzeć.

Tablet Amazon Fire

 1. W aplikacji Netflix wybierz ikonę Pobrane pliki .

 2. Naciśnij ikonę odtwarzania przy tytule, który chcesz obejrzeć.

  • W przypadku seriali należy najpierw wybrać dany serial, a następnie dotknąć ikony odtwarzania znajdującej się przy odcinku, który chcesz obejrzeć.

Tablet lub komputer z systemem Windows 10

 1. Otwórz aplikację Netflix i naciśnij ikonę Menu Menu.

 2. Wybierz pozycję Pobrane pliki.

 3. Naciśnij ikonę odtwarzania przy tytule, który chcesz obejrzeć.

  • W przypadku seriali należy najpierw wybrać dany serial, a następnie dotknąć ikony odtwarzania znajdującej się przy odcinku, który chcesz obejrzeć.

Jak usunąć pobrany tytuł?

Gdy skończysz oglądać pobrany tytuł i nie chcesz go przechowywać na swoim urządzeniu, możesz go usunąć z pamięci urządzenia.

iPhone, iPad lub iPod Touch

Usuwanie jednego pobranego tytułu z urządzania z systemem iOS:

 1. Naciśnij sekcję Pobrane pliki.

 2. Wybierz opcję Edytuj w prawym górnym rogu ekranu.

 3. Naciśnij czerwoną ikonę X, aby usunąć tytuł ze swojego urządzenia.

Usuwanie wszystkich pobranych tytułów z urządzenia z systemem iOS:

 1. Naciśnij ikonę Menu .

 2. Przewiń w dół i wybierz pozycję Ustawienia aplikacji.

 3. Wybierz opcję Usuń wszystkie pobrane pliki.

 4. Na ekranie potwierdzenia wybierz opcję Usuń.

 5. Wszystkie pobrane tytuły zostaną usunięte.

Telefon lub tablet z systemem Android

Usuwanie jednego pobranego tytułu z urządzania z systemem Android

 1. Naciśnij sekcję Pobrane pliki.

 2. Naciśnij ikonę edycji Edytowanie w prawym górnym rogu ekranu.

 3. Wybierz tytuły, które chcesz usunąć, zaznaczając znajdujące się obok nich pola.

 4. Naciśnij ikonę usuwania Usuwanie, aby usunąć wybrany tytuł z pamięci urządzenia.

Usuwanie wszystkich pobranych tytułów z urządzenia z systemem Android:

 1. Naciśnij ikonę Menu .

 2. Przewiń w dół i wybierz pozycję Ustawienia aplikacji.

 3. Wybierz opcję Usuń wszystkie pobrane pliki.

 4. Na ekranie potwierdzenia wybierz opcję Usuń.

 5. Wszystkie pobrane tytuły zostaną usunięte.

Tablet Amazon Fire

Usuwanie jednego pobranego tytułu z urządzenia:

 1. Naciśnij sekcję Pobrane pliki.

 2. Naciśnij ikonę edycji Edytowanie w prawym górnym rogu ekranu.

 3. Wybierz tytuły, które chcesz usunąć, zaznaczając znajdujące się obok nich pola.

 4. Naciśnij ikonę usuwania Usuwanie, aby usunąć wybrany tytuł z pamięci urządzenia.

Usuwanie wszystkich pobranych tytułów z urządzenia:

 1. Naciśnij ikonę Menu .

 2. Przewiń w dół i wybierz pozycję Ustawienia aplikacji.

 3. Wybierz opcję Usuń wszystkie pobrane pliki.

 4. Na ekranie potwierdzenia wybierz opcję Usuń.

 5. Wszystkie pobrane tytuły zostaną usunięte.

Tablet lub komputer z systemem Windows 10

Usuwanie jednego pobranego tytułu z urządzania z systemem Windows 10:

 1. Kliknij lub naciśnij ikonę Menu Menu.

 2. Wybierz pozycję Pobrane pliki.

 3. Kliknij lub naciśnij ikonę edycji Edytowanie w prawym górnym rogu ekranu.

 4. Wybierz tytuły, które chcesz usunąć, zaznaczając znajdujące się obok nich pola.

 5. Kliknij lub naciśnij ikonę usuwania Usuwanie, aby usunąć wybrany tytuł z pamięci urządzenia.

Usuwanie wszystkich pobranych tytułów z urządzenia z systemem Windows 10:

 1. Kliknij lub naciśnij ....

 2. Wybierz opcję Ustawienia.

 3. Wybierz opcję Usuń wszystkie pobrane pliki.

 4. Na ekranie potwierdzenia wybierz opcję Usuń.

 5. Wszystkie pobrane tytuły zostaną usunięte.

Uwaga:
Na niektórych urządzeniach dostępna jest również funkcja Inteligentne pobieranie. Polega ona na tym, że po obejrzeniu pobranego odcinka jest on usuwany, a pobieranie kolejnego odcinka rozpoczyna się automatycznie.
Uwaga:
Jeśli chcesz usunąć z pamięci urządzenia wcześniej pobrane tytuły po zamknięciu konta, wystarczy że usuniesz aplikację Netflix.

Jak usunąć z urządzenia wszystkie pobrane pliki?

W zależności od posiadanego planu możesz mieć w dowolnym momencie jedno, dwa lub cztery urządzenia z pobranymi tytułami. Jeśli wyświetla się informacja o tym, że masz pobrane pliki na zbyt wielu urządzeniach, wszystkie pobrane pliki możesz usunąć z jednego lub większej liczby urządzeń. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności, nawet jeśli nie masz już tego urządzenia. Po usunięciu urządzenia z konta wszystkie pobrane na nie tytuły również zostaną usunięte.

iPhone, iPad lub iPod Touch

 1. Zaloguj się w serwisie Netflix w przeglądarce na komputerze lub urządzeniu przenośnym.

 2. Kliknij lub naciśnij ikonę Menu .

 3. Wybierz opcję Konto.

 4. Przewiń w dół i wybierz pozycję Zarządzanie urządzeniami do pobierania.

 5. Wybierz opcję Usuń urządzenie przy każdym urządzeniu, które chcesz usunąć.

Telefon lub tablet z systemem Android

 1. Na stronie Netflix.com kliknij lub naciśnij ikonę Menu .

 2. Wybierz opcję Konto.

 3. Przewiń w dół i wybierz pozycję Zarządzanie urządzeniami do pobierania.

 4. Wybierz opcję Usuń urządzenie przy każdym urządzeniu, które chcesz usunąć.

Tablet Amazon Fire

 1. Na stronie Netflix.com kliknij lub naciśnij ikonę Menu .

 2. Wybierz opcję Konto.

 3. Przewiń w dół i wybierz pozycję Zarządzanie urządzeniami do pobierania.

 4. Wybierz opcję Usuń urządzenie przy każdym urządzeniu, które chcesz usunąć.

Tablet lub komputer z systemem Windows 10

 1. Kliknij lub naciśnij ....

 2. Wybierz opcję Ustawienia.

 3. Wybierz opcję Szczegóły konta.

 4. Przewiń w dół i wybierz pozycję Zarządzanie urządzeniami do pobierania.

 5. Wybierz opcję Usuń urządzenie przy każdym urządzeniu, które chcesz usunąć.

Jak zmienić jakość pobieranego tytułu?

Możesz dostosować jakość wideo pobieranych plików do swoich potrzeb. Jakość Standardowa oferuje nieco niższą rozdzielczość materiałów wideo, ale plik zajmuje mniej pamięci, a czas pobierania jest krótszy. Jakość wyższa (do 1080p, zależnie od pobranego tytułu) wymaga więcej pamięci oraz dłuższego czasu pobierania.

iPhone, iPad lub iPod Touch

 1. Zaloguj się w serwisie Netflix w przeglądarce na komputerze lub urządzeniu przenośnym.

 2. Kliknij lub naciśnij ikonę Menu .

 3. Przewiń w dół i wybierz pozycję Ustawienia aplikacji.

 4. W obszarze Pobrane pliki wybierz opcję Jakość wideo.

 5. Wybierz standardową lub wyższą jakość wideo.

Telefon lub tablet z systemem Android

 1. W aplikacji Netflix naciśnij ikonę Menu .

 2. Przewiń w dół i wybierz pozycję Ustawienia aplikacji.

 3. W obszarze Pobrane pliki wybierz opcję Jakość wideo.

 4. Wybierz standardową lub wyższą jakość wideo.

Uwaga:
Jakość wideo można wybrać tylko wtedy, gdy urządzenie z systemem Android oferuje możliwość oglądania materiałów w serwisie Netflix w jakości HD. Dowiedz się więcej o modelach z systemem Android obsługujących odtwarzanie materiałów w rozdzielczości HD.

Tablet Amazon Fire

 1. W aplikacji Netflix naciśnij ikonę Menu .

 2. Przewiń w dół i wybierz pozycję Ustawienia aplikacji.

 3. W obszarze Pobrane pliki wybierz opcję Jakość wideo.

 4. Wybierz standardową lub wyższą jakość wideo.

Uwaga:
Jakość wideo można wybrać tylko wtedy, gdy urządzenie Amazon Fire oferuje możliwość oglądania materiałów w serwisie Netflix w jakości HD. Dowiedz się więcej o modelach urządzeń Amazon Fire obsługujących odtwarzanie materiałów w rozdzielczości HD.

Tablet lub komputer z systemem Windows 10

 1. W aplikacji Netflix naciśnij ....

 2. Wybierz opcję Ustawienia.

 3. W obszarze Pobrane pliki wybierz opcję Jakość wideo.

 4. Wybierz standardową lub wyższą jakość wideo.

Jak zmienić ustawienia dźwięku lub napisów pobieranych plików?

Film, serial lub program zostanie pobrany z opcjami dźwięku i napisów, które zostaną wybrane przed jego pobraniem. Możesz zmienić ustawienia dźwięku lub napisów dla danego tytułu przed jego pobraniem. Możesz też usunąć pobrany tytuł, zmienić ustawienia dźwięku lub napisów, a następnie pobrać ten tytuł ponownie.

Jak mogę zarządzać miejscem przechowywania plików na urządzeniu z systemem Android?

Jeśli masz urządzenie z systemem Android z zainstalowaną kartą SD, możesz przechowywać pobrane pliki na tej karcie.

 1. W aplikacji Netflix naciśnij ikonę Menu .

 2. Przewiń w dół i wybierz pozycję Ustawienia aplikacji.

 3. W obszarze Pobrane pliki wybierz opcję Lokalizacja pobierania.

 4. Wybierz, gdzie chcesz przechowywać pobrane pliki.

  Uwaga:
  Odtąd kolejne pobrane pliki będą zapisywane w tym miejscu. Pobrane wcześniej pliki pozostaną tam, gdzie zostały zapisane.

Czy pobieranie plików wpływa na użycie danych?

Pobieranie plików zużywa mniej więcej tyle samo danych, co ich oglądanie przy użyciu przesyłania strumieniowego. Jeśli Twoje urządzenie przenośne ma ograniczoną dostępność użycia danych, sugerujemy pobieranie plików poprzez sieć Wi-Fi. Aby uzyskać więcej informacji na temat użycia danych, odwiedź nasze Centrum pomocy.

Czy jest limit pobranych tytułów?

Obecnie w dowolnym momencie na jednym urządzeniu można przechowywać maksymalnie 100 tytułów. Przy próbie przekroczenia tej maksymalnej liczby zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Uwaga:
Liczba tytułów, które możesz pobrać, jest ograniczona dostępną pamięcią na Twoim urządzeniu. Nie na wszystkie urządzenia można pobrać 100 tytułów.

Czy tytuł można pobrać ograniczoną liczbę razy?

Tak, z racji praw licencyjnych niektóre tytuły można pobrać ograniczoną liczbę razy w ciągu roku. Jeśli spróbujesz pobrać tytuł po przekroczeniu rocznego limitu liczby pobrań tego tytułu, zostanie wyświetlony komunikat informujący o osiągnięciu limitu pobrań.

Więcej informacji o materiałach licencjonowanych znajdziesz w artykule W jaki sposób serwis Netflix udostępnia filmy, seriale i programy?.

Czy jest limit urządzeń, na które można pobierać tytuły?

Maksymalna liczba urządzeń, na które można pobierać pliki z serwisu Netflix, jest równa liczbie ekranów, na których można jednocześnie korzystać z serwisu, zgodnie z wybranym planem. Na przykład plan z 2 ekranami dopuszcza pobieranie plików na 2 urządzenia.

Jeśli tytuły pobrano na wszystkie objęte planem urządzenia, musisz usunąć wszystkie pobrane pliki z co najmniej jednego urządzenia. Dopiero wówczas możliwe będzie pobranie plików na nowe urządzenie.

Czy otrzymam powiadomienie, że pobrany tytuł przestanie być dostępny?

Po pobraniu tytułu na urządzenie możesz go oglądać przez określony czas, po upływie którego plik przestaje być dostępny. Pozostały czas jest wyświetlany w przypadku tytułów, których dostępność na Twoim urządzeniu wygaśnie w ciągu mniej niż 7 dni. Jeśli pobrany przez Ciebie tytuł nie jest już dostępny w serwisie Netflix, pobrany plik wygaśnie i nie będzie go już można obejrzeć. Odwiedź Centrum pomocy, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, dlaczego pobrane pliki wygasają i jak można je odnowić.

Czy mogę oglądać pobrane pliki po zamknięciu konta?

Nie. Po zamknięciu konta nie można oglądać pobranych plików.