Pobieranie filmów, seriali i programów w serwisie Netflix

Za pomocą aplikacji Netflix możesz pobrać niektóre filmy, seriale i programy, aby obejrzeć je później, gdy nie będziesz mieć bez dostępu do internetu. Ta funkcja jest dostępna w aplikacji Netflix na urządzenia przenośne z systemem operacyjnym Apple iOS lub Android, a także w aplikacji na komputery i tablety z systemem Windows 10. Pobieranie nie jest obecnie obsługiwane na innych urządzeniach lub przeglądarkach desktopowych.

Aby pobrać tytuł z serwisu Netflix na urządzenie, potrzebne będą:

 • iPhone, iPad lub iPod z systemem iOS 9.0 lub nowszym albo

 • Telefon lub tablet z systemem Android 4.4.2 lub nowszym albo

 • Tablet lub komputer z systemem Windows 10 w wersji 1607 (aktualizacja Anniversary Update) lub nowszej oraz

 • Połączenie z internetem* oraz

 • Aktywne konto w serwisie Netflix umożliwiające przesyłanie treści oraz

 • Najnowsza wersja aplikacji Netflix dla systemu Apple iOS, Android lub Windows 10

*Połączenie z internetem nie będzie potrzebne do oglądania pobranych filmów, seriali i programów, ale jest ono niezbędne do ich pobrania w aplikacji Netflix.

Pobieranie plików zużywa mniej więcej tyle samo danych, co ich oglądanie przy użyciu przesyłania strumieniowego. Jeśli Twoje urządzenie przenośne ma ograniczoną dostępność użycia danych, sugerujemy pobieranie plików poprzez sieć Wi-Fi. Aby uzyskać więcej informacji na temat użycia danych, odwiedź nasze Centrum pomocy.

Jeśli podczas próby pobrania lub obejrzenia danego tytułu jest wyświetlany komunikat o błędzie, poszukaj informacji na temat tego błędu w Centrum pomocy.

Po zalogowaniu się na koncie w witrynie Netflix.com możesz zarządzać aktywnymi urządzeniami używanymi do pobierania na stronie Konto.

Jeśli pobrany przez Ciebie tytuł nie jest już dostępny w serwisie Netflix, pobranie wygaśnie i nie będzie można już go obejrzeć.

Pobieranie wybranego tytułu

Pobieranie wybranego tytułu

Nie wszystkie tytuły są dostępne do pobrania. Jeśli chcesz pobrać konkretny tytuł, wyszukaj go w serwisie Netflix i sprawdź, czy jest przy nim widoczna ikona pobierania . Jeśli chcesz przeglądać tytuły dostępne do pobrania, wybierz opcję Dostępne do pobrania w menu Netflix . Kiedy znajdziesz tytuł, który Cię interesuje, wykonaj czynności opisane poniżej. Jeśli te opcje nie są dostępne na Twoim urządzeniu, być może próbujesz pobrać tytuł na urządzenie, które nie spełnia opisanych powyżej wymagań.

Uwaga:
Aby móc pobierać treści z serwisu Netflix, urządzenie musi być połączone z internetem.
 1. Wybierz tytuł, który chcesz pobrać.

 2. Dotknij ikony pobierania na stronie z opisem tytułu.

  • W przypadku seriali ikona pobierania wyświetlana jest obok każdego dostępnego odcinka.

 3. Po zakończeniu pobierania możesz obejrzeć pobrany film, serial lub program w sekcji Pobrane pliki aplikacji Netflix. Uwaga: poszczególne tytuły mają różny okres ważności. Informacje na ten temat są dostępne na stronie Pobrane pliki.

Jeśli podczas próby pobrania lub obejrzenia danego tytułu jest wyświetlany komunikat o błędzie, poszukaj informacji na temat tego błędu w Centrum pomocy.

Wybieranie jakości pobieranych plików wideo

Możesz dostosować jakość wideo pobieranych plików do swoich potrzeb*. Jakość standardowa oferuje nieco niższą rozdzielczość materiałów wideo, ale plik zajmuje mniej pamięci, a czas pobierania jest krótszy. Jakość wyższa (do 1080p, zależnie od pobranego tytułu) wymaga więcej pamięci oraz dłuższego czasu pobierania.

 1. Naciśnij ikonę Menu w aplikacji Netflix.

 2. Przewiń w dół i wybierz pozycję Ustawienia aplikacji.

 3. W obszarze Pobrane pliki wybierz opcję Jakość wideo.

 4. Wybierz standardową lub wyższą jakość wideo.

* Jakość wideo można wybrać tylko wtedy, gdy urządzenie z systemem Android oferuje możliwość oglądania materiałów w serwisie Netflix w jakości HD. Przeczytaj artykuł o systemie Android, aby uzyskać więcej informacji na temat modeli obsługujących odtwarzanie materiałów w rozdzielczości HD.

Wybierz lokalizację przechowywania pobranych plików (tylko w systemie Android)

Jeśli masz urządzenie z systemem Android z zainstalowaną kartą SD, możesz przechowywać pobrane pliki na tej karcie.

 1. Naciśnij ikonę Menu w aplikacji Netflix.

 2. Przewiń w dół i wybierz pozycję Ustawienia aplikacji.

 3. W obszarze Pobrane pliki wybierz opcję Lokalizacja pobierania.

 4. Wybierz, gdzie chcesz przechowywać pobrane pliki.

  • Odtąd kolejne pobrane pliki będą zapisywane w tym miejscu. Pobrane wcześniej pliki pozostaną tam, gdzie zostały zapisane.

Oglądanie pobranych tytułów

Aby uzyskać dostęp do dotychczas pobranych tytułów na urządzeniu:

 1. Otwórz aplikację Netflix i dotknij ikony Menu *.

 2. Wybierz pozycję Pobrane pliki.

 3. Dotknij ikony odtwarzania przy tytule, który chcesz obejrzeć.

  • W przypadku seriali należy najpierw wybrać dany serial, a następnie dotknąć ikony odtwarzania znajdującej się przy odcinku, który chcesz obejrzeć.

* Choć nie trzeba mieć połączenia z internetem, aby oglądać pobrane tytuły, uzyskanie do nich dostępu wymaga zalogowania się na koncie Netflix. Aby zagwarantować sobie dostęp do pobranych tytułów, zalecamy stałe zalogowanie w aplikacji Netflix na urządzeniu przenośnym.

Usuwanie pobranych tytułów

Po obejrzeniu pobranego tytułu można usunąć go z urządzenia, aby zwolnić miejsce na nowe pliki.

Usuwanie pobranych tytułów z urządzania z systemem iOS

 1. Dotknij ikony Menu .

 2. Wybierz pozycję Pobrane pliki.

 3. Wybierz opcję Edytuj w prawym górnym rogu ekranu.

 4. Dotknij czerwonej ikony X, aby usunąć wybrany tytuł z urządzenia.

Usuwanie pobranych tytułów z urządzania z systemem Android

 1. Dotknij ikony Menu .

 2. Wybierz pozycję Pobrane pliki.

 3. Wybierz ikonę edycji w prawym górnym rogu ekranu.

 4. Wybierz tytuły, które chcesz usunąć, zaznaczając znajdujące się obok nich pola.

 5. Kliknij lub naciśnij ikonę usuwania , aby usunąć wybrany tytuł z pamięci urządzenia.

Usuwanie pobranych tytułów z urządzenia z systemem Windows 10

 1. Kliknij lub naciśnij ikonę Menu .

 2. Wybierz pozycję Pobrane pliki.

 3. Kliknij lub naciśnij ikonę edycji w prawym górnym rogu ekranu.

 4. Wybierz tytuły, które chcesz usunąć, zaznaczając znajdujące się obok nich pola.

 5. Kliknij lub naciśnij ikonę usuwania , aby usunąć wybrany tytuł z pamięci urządzenia.

Usuwanie wszystkich pobranych tytułów

 1. Kliknij lub naciśnij ikonę Menu .

 2. Przewiń w dół i wybierz pozycję Ustawienia aplikacji.

 3. Wybierz opcję Usuń wszystkie pobrane pliki.

 4. Na ekranie potwierdzenia wybierz opcję Usuń.

 5. Wszystkie pobrane tytuły zostaną usunięte.

globe