Nie można pobrać filmu, serialu lub programu

Jeśli masz problem z pobraniem filmu, serialu lub programu za pomocą aplikacji Netflix, wybierz opcję, która najbardziej odpowiada Twojemu problemowi.

Komunikat o błędzie lub kod błędu, który pojawia się podczas pobierania

Aby znaleźć artykuł z instrukcjami naprawy tego błędu, wyszukaj w Centrum pomocy dokładny komunikat o błędzie lub kod błędu.

Możesz pobierać tylko niektóre tytuły

Jeśli możesz pobrać tylko niektóre filmy seriale i programy lub jeśli nie widzisz ikony pobierania ikona pobierania obok tytułu, który chcesz oglądać w trybie offline, oznacza to, że tego tytułu nie można pobrać.

Dowiedz się, dlaczego niektórych tytułów nie można pobierać.

Nie możesz znaleźć opcji pobierania

Jeśli nie możesz znaleźć opcji pobierania lub nie widzisz ikony pobierania przycisk pobierania w całym serwisie Netflix na swoim urządzeniu:

Jeśli urządzenie umożliwia pobieranie, ale nadal występują trudności, być może występuje inny problem.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj instrukcje dotyczące Twojego urządzenia.

Telefon lub tablet z systemem Android

Zaktualizuj aplikację Netflix.

Jeśli korzystasz z telefonu lub tabletu z systemem Android, otwórz stronę aplikacji Netflix w Sklepie Play, a następnie naciśnij opcję Aktualizuj.

Możesz również zaktualizować aplikację, wykonując następujące czynności:

 1. Uruchom aplikację Sklep Play. Jeśli nie masz tej aplikacji, być może trzeba naprawić problem ze Sklepem Play.

 2. W okienku wyszukiwania wpisz „Netflix”.

 3. Znajdź na liście aplikację Netflix i wybierz ją. Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji Netflix, wykonaj kroki opisane w tym artykule.

 4. Wybierz opcję Aktualizuj. Jeśli ta opcja nie jest widoczna, oznacza to, że masz najnowszą wersję aplikacji.

Zaktualizuj system Android OS

 1. Otwórz aplikację Ustawienia.

 2. Wybierz kolejno System > Aktualizacja systemu.

 3. Sprawdź dostępność aktualizacji i zainstaluj je.

 4. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Czyszczenie danych aplikacji Netflix

Po zresetowaniu aplikacji z urządzenia zostaną usunięte wszystkie pobrane pliki, a także nastąpi wylogowanie z Twojego konta.
 1. Przejdź do ekranu głównego urządzenia lub listy aplikacji.

 2. Wybierz i przytrzymaj ikonę aplikacji Netflix, a następnie dotknij opcji Informacja o aplikacji.

 3. Dotknij kolejno opcji Pamięć i pamięć podręczna > Wyczyść pamięć > OK.

 4. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uwaga:
Kroki, które należy wykonać, aby wyczyścić dane aplikacji, mogą różnić się w zależności od urządzenia. Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się z dołączoną do urządzenia instrukcją obsługi lub skontaktuj się z jego producentem.

Włączenie opcji magazynowania pobieranych plików

 1. Na ekranie głównym systemu Android wybierz opcję Ustawienia.

 2. Wybierz opcję Aplikacje lub Menedżer aplikacji.

 3. Wybierz opcję Netflix.

 4. Wybierz opcję Zezwolenia.

 5. Przełącz opcję Magazynowanie na .

 6. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

iPhone lub iPad

Zaktualizuj aplikację Netflix.

 1. Przejdź do ekranu głównego, a następnie wybierz opcję App Store.

 2. Wybierz opcję Szukaj i wpisz „Netflix” w polu wyszukiwania.

 3. Znajdź na liście i wybierz pozycję Netflix, a następnie wybierz opcję Uaktualnij. Może być konieczne podanie hasła dla identyfikatora Apple ID. Jeśli nie pamiętasz hasła, postępuj zgodnie z instrukcjami firmy Apple w zakresie jego zresetowania.

 4. Po zakończeniu aktualizacji spróbuj ponownie uruchomić aplikację Netflix.

Zaktualizuj wersję systemu iOS

Wykonaj instrukcje firmy Apple, by zaktualizować urządzenie do najnowszej wersji, a następnie spróbuj ponownie skorzystać z serwisu Netflix.

Ponowna instalacja aplikacji Netflix

Po odinstalowaniu aplikacji z urządzenia zostaną usunięte wszystkie pobrane pliki, a także nastąpi wylogowanie z Twojego konta.
 1. Przejdź do ekranu głównego, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji Netflix.

 2. Naciśnij kolejno opcje Usuń aplikację > Usuń aplikację > Usuń.

 3. W sklepie App Store wyszukaj pozycję „Netflix”.

 4. Naciśnij pozycję Netflix, a następnie ikonę chmury, aby pobrać aplikację. Może być konieczne podanie hasła dla identyfikatora Apple ID. Jeśli nie pamiętasz hasła, postępuj zgodnie z instrukcjami firmy Apple w zakresie jego zresetowania.

 5. Po zainstalowaniu aplikacji spróbuj ponownie uruchomić aplikację Netflix.

Uwaga:
Jeśli po usunięciu nie możesz znaleźć aplikacji Netflix, postępuj zgodnie z instrukcjami firmy Apple, aby ponownie pobrać aplikację z App Store.

Tablet Fire

Zaktualizuj aplikację Netflix.

 1. Przejdź do ekranu głównego, a następnie wybierz opcję Appstore.

 2. W lewym górnym rogu naciśnij opcję Menu przycisk menu, a następnie wybierz opcję Aktualizacje aplikacji.

 3. Znajdź na liście aplikację Netflix i wybierz opcję Aktualizuj. Jeśli aplikacji Netflix nie ma na liście, oznacza to, że jest już aktualna.

 4. Po ukończeniu aktualizacji wybierz opcję Otwórz i spróbuj uruchomić Netflix ponownie.

Zaktualizuj system Fire

 1. Otwórz aplikację Ustawienia.

 2. Wybierz opcję Opcje urządzenia > Aktualizacje systemu > Sprawdź teraz.

 3. Wybierz opcję Aktualizuj, aby zainstalować aktualizację. Jeśli widzisz komunikat Nie znaleziono aktualizacji, Twoje urządzenie zostało już zaktualizowane.

 4. Gdy tablet uruchomi się ponownie, spróbuj znowu włączyć Netflix.

Komputer z systemem Windows

Uwaga:
Pobieranie jest obsługiwane na komputerach z systemem Windows 10 lub 11, które korzystają z aplikacji Netflix ze sklepu Microsoft.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności.

Zaktualizuj system Windows

Użyj poniższych linków, aby sprawdzić konieczność aktualizacji Twojej wersji systemu Windows, a potem spróbuj ponownie skorzystać z serwisu Netflix.

Komputery z systemem Windows XP lub Vista nie mogą zostać zaktualizowane do wersji obsługującej serwis Netflix. Zalecamy korzystanie z komputera z zainstalowanym systemem Windows 10 lub nowszym.

Sprawdź wersję systemu Windows

Komputery z systemem Windows 10 muszą działać z systemem Windows w wersji 1607 lub wyższej.

Aby sprawdzić wersję oprogramowania:

 1. Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze.

 2. Wpisz frazę „Informacje o komputerze” i kliknij opcję Informacje o komputerze.

 3. W sekcji Specyfikacja systemu Windows sprawdź numer wersji w polu Wersja.

Jeśli numer wersji jest niższy niż 1607 i nie pojawiają się żadne aktualizacje dla systemu Windows, skontaktuj się z producentem komputera lub pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc w aktualizacji komputera do obsługiwanej wersji.

Powiązane artykuły