Nie mogę pobrać aplikacji Netflix na urządzeniu z systemem iOS lub Android

Jeśli nie możesz pobrać aplikacji Netflix ze sklepu App Store w systemie iOS lub znaleźć jej w Sklepie Google Play w systemie Android, wybierz odpowiednią platformę i wykonaj podane kroki.

iPhone, iPad lub iPod touch

Brak opcji pobierania aplikacji Netflix na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch zazwyczaj oznacza, że pewne ustawienia w urządzeniu wymagają dostosowania. Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Modyfikowanie lub wyłączanie ograniczeń na urządzeniu z systemem iOS
 1. Przejdź do menu Ustawienia.

 2. Wybierz opcję Ogólne.

 3. Wybierz opcję Ograniczenia.

  Uwaga:
  Zostanie wyświetlona prośba o podanie kodu dostępu utworzonego podczas włączania ograniczeń.
  • Aby zmodyfikować ograniczenia:

   1. W obszarze Dozwolone treści wybierz opcję Witryny WWW.

    • Powinna być wybrana opcja Tylko określone witryny lub Ograniczaj materiały dla dorosłych.

   2. Przewiń w dół listy i wybierz opcję Dodaj witrynę.

   3. Wpisz https://secure.netflix.com i dowolny tytuł (np. „Aplikacja Netflix”).

   4. Na klawiaturze wybierz Gotowe.

  • Aby wyłączyć ograniczenia:

   1. Wybierz opcję Wyłącz ograniczenia.

   2. Ponownie wpisz kod dostępu, aby wyłączyć ograniczenia.

 4. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Więcej informacji na temat ograniczeń na urządzeniu z systemem iOS znajdziesz w artykule dotyczącym ograniczeń w witrynie pomocy firmy Apple. Należy się z nim zapoznać również w przypadku wystąpienia problemów.

Android

Na określonych urządzeniach z systemem Android zgodnych z serwisem Netflix pobranie aplikacji Netflix ze Sklepu Google Play jest niemożliwe. Za pomocą tych urządzeń można pobrać wersję aplikacji Netflix bezpośrednio od nas, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Uwaga:
Aby można było zainstalować aplikację Netflix z tej strony, na urządzeniu musi działać system Android w wersji 4.4.2 lub nowszej.

Zacznij od skonfigurowania telefonu lub tabletu z systemem Android w taki sposób, aby możliwe było zainstalowanie aplikacji bezpośrednio z naszego serwisu:

 1. Przejdź do menu Ustawienia.

 2. Naciśnij Ustawienia.

 3. Naciśnij Bezpieczeństwo.

 4. Zaznacz pole wyboru Nieznane źródła: zezwalaj na instalację aplikacji ze źródeł innych niż Sklep Google Play.

 5. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić zmianę.

W razie potrzeby zmianę tę można cofnąć po zainstalowaniu aplikacji Netflix.

Następnie, na telefonie lub tablecie z systemem Android:

 1. Kliknij tutaj, aby pobrać aplikację Netflix.

 2. Pojawi się pusty ekran, który następnie zniknie, co sygnalizuje rozpoczęcie pobierania.

 3. Przejdź do menu Aplikacje.

 4. Wybierz pozycję Pobrane.

 5. Wybierz opcję Zainstaluj.

 6. O zakończeniu instalacji poinformuje wiadomość na pasku powiadomień u góry ekranu o treści: Pomyślnie zainstalowano aplikację Netflix.

 7. Znajdź i uruchom aplikację Netflix.

 8. W przypadku wyświetlenia odpowiedniego monitu wpisz dane logowania do serwisu Netflix przy użyciu klawiatury ekranowej.

Możesz już korzystać z serwisu Netflix na telefonie lub tablecie z systemem Android. Miłej zabawy!

Uwaga:
Na urządzeniach przenośnych z systemem Android, które nie są certyfikowane lub w których odblokowano konto „roota”, pobranie aplikacji Netflix ze Sklepu Play jest niemożliwe. Urządzenia przenośne z odblokowanym kontem „roota” lub niecertyfikowane mogą uzyskiwać dostęp do serwisu Netflix, ale — w zależności od konfiguracji — mogą nie działać prawidłowo.
globe