Rozwiązywanie problemów z przesyłaniem treści na urządzeniu z systemem Android

Jeżeli nie możesz korzystać z serwisu Netflix na telefonie lub tablecie z systemem Android, spróbuj wykonać poniższe czynności.

Ponowne uruchamianie telefonu lub tabletu z systemem Android
 1. Wyłącz telefon lub tablet z systemem Android, naciskając przycisk zasilania.

 2. Potwierdź, że chcesz wyłączyć urządzenie.

 3. Ponownie naciśnij przycisk zasilania, żeby włączyć urządzenie.

 4. Gdy urządzenie z systemem Android zostanie uruchomione, spróbuj ponownie uruchomić aplikację Netflix.

Czyszczenie danych aplikacji Netflix
 1. Z głównego ekranu urządzenia przejdź do sekcji Ustawienia.

 2. Wybierz opcję Ogólne.

  • Jeśli opcja Ogólne nie jest widoczna, przejdź do następnego kroku.

 3. Wybierz opcję Aplikacje.

 4. Wybierz opcję Zarządzaj aplikacjami, Menedżer aplikacji lub Zarządzaj wszystkimi aplikacjami.

  • Jeśli te opcje nie są widoczne, przejdź do następnego kroku.

 5. Przewiń w dół i wybierz pozycję Netflix.

  • Jeśli pozycja Netflix nie jest wyświetlana, sprawdź kartę Pobrane.

 6. Wybierz opcję Pamięć.

  • Jeśli opcja Pamięć nie jest widoczna, przejdź do następnego kroku.

 7. Wybierz opcję Wyczyść dane i polecenie OK.

 8. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uwaga:
Na niektórych urządzeniach z systemem Android nie ma opcji usuwania danych aplikacji Netflix. Jeśli nie możesz wykonać tych czynności, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Ponowna instalacja aplikacji Netflix
 1. Uruchom aplikację Sklep Play.

 2. Przeprowadź wyszukiwanie dla hasła Netflix.

 3. Na stronie aplikacji Netflix w sklepie wybierz opcję Odinstaluj.

  Uwaga:
  odinstalowanie aplikacji Netflix spowoduje usunięcie wszystkich pobranych tytułów przechowywanych na urządzeniu.
 4. Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić.

 5. Po pomyślnym odinstalowaniu aplikacji wybierz opcję Zainstaluj.

 6. Po zakończeniu instalacji wybierz opcję Otwórz.

 7. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym

Jeżeli nadal nie możesz połączyć się z serwisem Netflix, spróbuj rozwiązać problem, wykonując opisane czynności.

Co mam teraz zrobić?

Jeśli nie możesz połączyć się z serwisem Netflix pomimo wykonania powyższych kroków, wyszukaj w naszym Centrum pomocy występujący problem lub kod błędu (np. „ui-1111” lub „nie można połączyć z serwisem Netflix”).