Komunikat serwisu Netflix: „Ta aplikacja jest niezgodna z Twoim urządzeniem”.

Podczas próby pobrania aplikacji Netflix na urządzenie z systemem Android może pojawić się następujący komunikat:

Aplikacja jest niezgodna z Twoim urządzeniem.

Na niektórych starszych urządzeniach z systemem Android pobranie aplikacji Netflix ze Sklepu Google Play jest niemożliwe, mimo że urządzenia te są zgodne z serwisem Netflix. Za pomocą tych urządzeń można pobrać wersję aplikacji Netflix bezpośrednio od nas.

Uwaga:
Aby można było zainstalować aplikację Netflix z tej strony, na urządzeniu musi działać system Android w wersji 4.4.2 lub nowszej (maksymalnie 7.1.2). Na urządzeniach z systemem Android, które nie są certyfikowane lub w których odblokowano konto „roota”, pobranie aplikacji Netflix ze Sklepu Google Play jest niemożliwe, a serwis Netflix może działać nieprawidłowo.

Wykonaj opisane poniżej czynności na urządzeniu z systemem Android, na którym chcesz zainstalować aplikację Netflix.

 1. Naciśnij Ustawienia.

 2. Naciśnij Bezpieczeństwo.

 3. Zaznacz pole wyboru Nieznane źródła: zezwalaj na instalację aplikacji ze źródeł innych niż Sklep Google Play.

 4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić zmianę.

 5. Dotknij tutaj, aby pobrać aplikację Netflix.

 6. Znajdź pobrany plik, przesuwając w dół od góry ekranu.

 7. Po zakończeniu pobierania dotknij plik aplikacji Netflix , a następnie dotknij opcji Zainstaluj.

 8. Po zainstalowaniu aplikacji Netflix wróć do ekranu głównego i uruchom aplikację.

  Uwaga:
  po zainstalowaniu aplikacji ponownie wykonaj kroki od 1. do 4., aby wrócić do poprzednich ustawień.