Nie można zrealizować karty podarunkowej Netflix

Jeśli nie możesz zrealizować karty podarunkowej Netflix, wykonaj poniższe kroki zgodnie z wyświetlanym komunikatem o błędzie lub napotkanym problemem.

„Wprowadzonego kodu użyto wcześniej”

Wyświetlenie komunikatu informującego o tym, że wprowadzony kod został użyty wcześniej, oznacza zazwyczaj, że karta została już zrealizowana na jakimś koncie. Na stronie Szczegóły rozliczenia możesz sprawdzić, czy saldo karty podarunkowej zostało wykorzystane. Jeśli saldo karty podarunkowej nie jest widoczne na koncie, skontaktuj się z nami.

„Wprowadzony kod jest nieprawidłowy”

Wyświetlenie komunikatu informującego o nieprawidłowym kodzie oznacza zazwyczaj błąd podczas jego wpisywania. Sprawdź kod i wprowadź go ponownie.

Jeśli kod został wpisany prawidłowo, a mimo tego nadal pojawia się powyższy komunikat, może to oznaczać, że karta nie została jeszcze aktywowana przez sprzedawcę. Poczekaj 24 godziny i spróbuj ponownie zrealizować kartę podarunkową. W przypadku ponownego wyświetlenia komunikatu skontaktuj się z nami.

„Podczas realizacji prezentu wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później”

  1. Przejdź na stronę netflix.com/clearcookies, aby wyczyścić pliki cookie serwisu Netflix. Spowoduje to wylogowanie z konta.

  2. Przejdź na stronę netflix.com/redeem i spróbuj ponownie zrealizować kartę podarunkową.

Jeśli komunikat pojawia się nadal, może to oznaczać, że karta nie została jeszcze aktywowana przez sprzedawcę. Poczekaj 24 godziny i spróbuj ponownie zrealizować kartę podarunkową. W przypadku ponownego wyświetlenia komunikatu skontaktuj się z nami.

„Niestety z kart podarunkowych i kodów promocyjnych nie można korzystać za pomocą obecnej metody płatności”

Jeśli wyświetlił się komunikat o braku możliwości użycia wprowadzonego kodu na Twoim koncie, oznacza to zwykle, że próbujesz zrealizować kartę podarunkową na koncie rozliczanym za pośrednictwem iTunes bądź powiązanym z pakietem obejmującym abonament Netflix.

  • Jeśli chcesz wykorzystać kartę podarunkową Netflix, a rozliczasz się za pośrednictwem iTunes, anuluj konto Netflix zgodnie z procedurą i odnów je przy użyciu karty podarunkowej.

  • Jeśli Twoje konto jest powiązane z pakietem obejmującym abonament Netflix, możesz zachować kartę podarunkową i wykorzystać ją, gdy Twoje konto nie będzie już powiązane z pakietem, bądź zrealizować ją na innym koncie Netflix.

„Kod podarunkowy jest niezgodny z krajem”

Wyświetlenie komunikatu informującego o tym, że wprowadzony kod podarunkowy jest niezgodny z krajem, oznacza zazwyczaj, że waluta karty podarunkowej nie odpowiada walucie, w której się rozliczasz. W celu uzyskania możliwości zrealizowania karty podarunkowej jej waluta musi być zgodna z walutą rozliczeniową.

Jeśli uważasz, że ten komunikat został wyświetlony przez pomyłkę, skontaktuj się z nami.

Karta podarunkowa jest uszkodzona lub nieczytelna

Jeśli nie możesz odczytać kodu z tyłu karty, ponieważ jest nieczytelny lub karta jest uszkodzona, skontaktuj się z nami.