Rozliczenia i opłaty

Opłaty za korzystanie z serwisu Netflix

Możesz wyświetlić swoją historię płatności i rozliczeń na stronie Szczegóły rozliczenia na swoim koncie.

Wyświetlanie planu i miesięcznego koszt

Możesz wyświetlić swój aktualny plan Netflix i historię rozliczeń na stronie Szczegóły rozliczenia na swoim koncie.

Możesz porównać plany i ich ceny oraz zmienić plan w dowolnym momencie.

Informacje o dacie rozliczenia

Od użytkowników automatycznie pobierana jest comiesięczna opłata przypadająca na dzień rejestracji konta. Opłata za korzystanie z serwisu Netflix jest pobierana na początku każdego okresu rozliczeniowego. Może pojawić się na Twoim koncie kilka dni po dacie rozliczenia.

 • Twoja data rozliczenia może przypadać dzień wcześniej lub później z racji różnic w strefach czasowych.

 • Jeśli data rozliczenia przypada w dniu, który nie występuje w każdym miesiącu (np. 31.), opłata zostanie pobrana w ostatnim dniu tego miesiąca.

 • Jeśli rozliczasz się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, data rozliczenia w serwisie Netflix może być inna niż data rozliczenia z Twoim dostawcą usług.

Aktualizacja informacji dotyczących płatności

Zaloguj się do serwisu, przejdź na stronę Konto i wybierz opcję Zarządzaj metodami płatności. Wybranie niektórych opcji płatności spowoduje przekierowanie na witrynę dostawcy usług płatniczych, gdzie należy dokończyć aktualizowanie informacji.

Jeśli chcesz zmienić metodę płatności za korzystanie z serwisu Netflix, masz do wyboru kilka opcji płatności.

Wydruk faktury za korzystanie z serwisu Netflix

 1. Przejdź na stronę Szczegóły rozliczenia na swoim koncie.

 2. Kliknij opłatę, którą chcesz wyświetlić. Kliknięcie linku spowoduje przejście do przeznaczonej do druku strony z fakturą za daną opłatę. Jeśli wolisz wydrukować listę wszystkich opłat z ostatniego roku, wydrukuj stronę Szczegóły rozliczenia.

 3. Informacje na temat wymienionych na fakturze Netflix podatków znajdziesz w sekcji pytania dotyczące podatków.

Możesz wyświetlić dane o rozliczeniach z serwisu Netflix za ostatni rok. Aby uzyskać informacje o wcześniejszych opłatach, skontaktuj się ze swoją instytucją finansową.

Rozwiązywanie problemów z płatnościami

Jeśli masz problem ze swoją metodą płatności, tutaj znajdziesz najczęstsze przyczyny problemów i sposoby ich rozwiązania.

Metoda płatności została odrzucona

Jeśli bank lub instytucja finansowa odrzuciły obciążenie:

 • Sprawdź, czy informacje dotyczące płatności, takie jak kod pocztowy, kod zabezpieczający i data ważności, są poprawne. 

  • Jeśli znajdziesz błąd, zaloguj się do serwisu, przejdź na stronę Konto i wybierz opcję Zarządzaj metodami płatności. Możesz też wypróbować inną metodę płatności.

  • Jeśli wszystkie informacje są poprawne, ponów płatność.

 • Jeśli nadal masz problem, sprawdź, czy Twoja metoda płatności obsługuje transakcje elektroniczne.

Metoda płatności nie jest akceptowana

Abonament w serwisie Netflix można opłacać za pomocą różnych metod płatności, w tym kart kredytowych i debetowych, a także za pośrednictwem partnerów. Jeśli jedna z akceptowanych metod płatności nie działa, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

Konto zostało niespodziewanie anulowane

Jeśli rozliczasz się za pośrednictwem partnera albo masz pakiet, w którego skład wchodzi abonament Netflix, możemy anulować Twoje konto z różnych powodów.

 • Wystąpił problem z płatnością.

  • Rozliczenia za pośrednictwem partnera: zaloguj się na swoje konto u partnera, aby rozwiązać problem z płatnością, a następnie ponownie dołącz do serwisu Netflix.

   • Jeśli nie możesz ponownie dołączyć do serwisu za pośrednictwem partnera, zrób to na stronie Netflix.com i dodaj inną metodę płatności.

  • Pakiet: zaloguj się na swoje konto pakietu, aby rozwiązać problem z płatnością, a następnie ponownie połącz swoje konto Netflix.

 • Pakiet obejmujący korzystanie z serwisu Netflix został wstrzymany lub anulowany, a na Twoim koncie nie ma innej metody płatności.

  • Jeśli Twój pakiet jest nadal aktywny, połącz ponownie konto Netflix.

  • Jeśli pakiet został anulowany, zaloguj się na swoje konto Netflix i dodaj nową metodę płatności.

Wyjaśnianie nieoczekiwanych obciążeń na koncie

Cena wyższa od oczekiwanej

Istnieje kilka przyczyn, przez które opłata może być większa, niż się spodziewano.

 • Podatki — w niektórych krajach do kwoty opłaty abonamentowej doliczany jest podatek

 • Prowizje — w niektórych krajach wydawcy kart mogą naliczać prowizję za transakcje zagraniczne. Nawet jeśli opłatę pobieramy w lokalnej walucie, niektóre kraje mogą dokonać przewalutowania na dolary amerykańskie (USD).

 • Zmiana planu — jeśli zmienisz lub inny domownik zmieni plan Netflix na wyższy, na rachunku znajdzie się cena wyższego planu.

Wcześniejsze obciążenie opłatą

Jeśli data rozliczenia przypada w dniu, który nie występuje w danym miesiącu (np. 31. dzień), opłata zostanie pobrana w ostatnim dniu tego miesiąca.

Jeśli ostatnio zmieniłeś(-aś) datę rozliczenia, a w tym samym miesiącu zmieni się cena planu lub zmienisz plan na wyższy, możemy obciążyć Cię opłatą nieco wcześniej.

Wielokrotne lub nieautoryzowane opłaty

Od użytkowników serwisu Netflix pobieramy co miesiąc opłatę w dniu dokonania rejestracji w serwisie.

Jeśli niedawno zarejestrowałeś(-aś) się w serwisie Netflix lub zmieniłeś(-aś) metodę płatności albo ponowiłeś(-aś) odrzuconą płatność, możesz zauważyć w zestawieniu autoryzację, która wygląda jak transakcja oczekująca. Taka autoryzacja nie jest opłatą, ale może przez kilka dni wpływać na dostępne saldo, dopóki bank nie zwolni zablokowanej kwoty.

 • Jeśli żądanie autoryzacji zużyje środki dostępne na koncie, nie będziemy mogli przetworzyć płatności za korzystanie z serwisu Netflix. W takiej sytuacji należy zasilić konto dodatkowymi środkami lub zmienić metodę płatności.

Jeśli widzisz wielokrotne opłaty lub opłaty naliczone przez serwis Netflix, które nie zostały przez Ciebie autoryzowane, wykonaj czynności opisane w tym artykule.

Powiązane artykuły