Rozliczenia i opłaty

Opłaty za korzystanie z serwisu Netflix

Możesz wyświetlić swoją historię płatności i rozliczeń na stronie Szczegóły rozliczenia na swoim koncie.

Wyświetlanie planu i miesięcznego koszt

Możesz wyświetlić swój aktualny plan Netflix i historię rozliczeń na stronie Szczegóły rozliczenia na swoim koncie.

Możesz porównać plany i ich ceny oraz zmienić plan w dowolnym momencie.

Informacje o dacie rozliczenia

Od użytkowników automatycznie pobierana jest comiesięczna opłata przypadająca na dzień rejestracji konta. Opłata za korzystanie z serwisu Netflix jest pobierana na początku każdego okresu rozliczeniowego. Może pojawić się na Twoim koncie kilka dni po dacie rozliczenia.

 • Twoja data rozliczenia może przypadać dzień wcześniej lub później z racji różnic w strefach czasowych.

 • Jeśli data rozliczenia przypada w dniu, który nie występuje w każdym miesiącu (np. 31.), opłata zostanie pobrana w ostatnim dniu tego miesiąca.

 • Jeśli rozliczasz się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, data rozliczenia w serwisie Netflix może być inna niż data rozliczenia z Twoim dostawcą usług.

Aktualizacja informacji dotyczących płatności

Przejdź na stronę Zarządzaj metodami płatności. W razie potrzeby zaloguj się. Wybranie niektórych opcji płatności spowoduje przekierowanie na witrynę dostawcy usług płatniczych, gdzie należy dokończyć aktualizowanie informacji.

Jeśli chcesz zmienić metodę płatności za korzystanie z serwisu Netflix, masz do wyboru kilka opcji płatności.

Wydruk faktury za korzystanie z serwisu Netflix

 1. Przejdź na stronę Szczegóły rozliczenia na swoim koncie.

 2. Kliknij opłatę, którą chcesz wyświetlić. Kliknięcie linku spowoduje przejście do przeznaczonej do druku strony z fakturą za daną opłatę. Jeśli wolisz wydrukować listę wszystkich opłat z ostatniego roku, wydrukuj stronę Szczegóły rozliczenia.

 3. Informacje na temat wymienionych na fakturze Netflix podatków znajdziesz w sekcji pytania dotyczące podatków.

Możesz wyświetlić dane o rozliczeniach z serwisu Netflix za ostatni rok. Aby uzyskać informacje o wcześniejszych opłatach, skontaktuj się ze swoją instytucją finansową.

Rozwiązywanie problemów z płatnościami

Jeśli masz problem ze swoją metodą płatności, tutaj znajdziesz najczęstsze przyczyny problemów i sposoby ich rozwiązania.

Metoda płatności została odrzucona

Jeśli bank lub instytucja finansowa odrzuciły obciążenie:

 • Sprawdź, czy informacje dotyczące płatności, takie jak kod pocztowy, kod zabezpieczający i data ważności, są poprawne. 

 • Jeśli nadal masz problem, sprawdź, czy Twoja metoda płatności obsługuje transakcje elektroniczne.

Metoda płatności nie jest akceptowana

Abonament w serwisie Netflix można opłacać za pomocą różnych metod płatności, w tym kart kredytowych i debetowych, a także za pośrednictwem partnerów. Jeśli którakolwiek z akceptowanych metod płatności nie działa, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

Konto zostało niespodziewanie anulowane

Jeśli rozliczasz się za pośrednictwem partnera albo masz pakiet, w którego skład wchodzi abonament Netflix, możemy anulować Twoje konto z różnych powodów.

 • Wystąpił problem z płatnością.

  • Rozliczenia za pośrednictwem partnera: zaloguj się na swoje konto u partnera, aby rozwiązać problem z płatnością, a następnie ponownie dołącz do serwisu Netflix.

   • Jeśli nie możesz ponownie dołączyć do serwisu za pośrednictwem partnera, zrób to na stronie Netflix.com i dodaj inną metodę płatności.

  • Pakiet: zaloguj się na swoje konto pakietu, aby rozwiązać problem z płatnością, a następnie ponownie połącz swoje konto Netflix.

 • Pakiet obejmujący korzystanie z serwisu Netflix został wstrzymany lub anulowany, a na Twoim koncie nie ma innej metody płatności.

  • Jeśli Twój pakiet jest nadal aktywny, połącz ponownie konto Netflix.

  • Jeśli pakiet został anulowany, zaloguj się na swoje konto Netflix i dodaj nową metodę płatności.

Wyjaśnianie nieoczekiwanych obciążeń na koncie

Cena wyższa od oczekiwanej

Istnieje kilka przyczyn, przez które opłata może być większa, niż się spodziewano.

 • Podatki — w niektórych krajach do kwoty opłaty abonamentowej doliczany jest podatek

 • Prowizje — w niektórych krajach wydawcy kart mogą naliczać prowizję za transakcje zagraniczne. Nawet jeśli opłatę pobieramy w lokalnej walucie, niektóre kraje mogą dokonać przewalutowania na dolary amerykańskie (USD).

 • Zmiana planu — jeśli zmienisz lub inny domownik zmieni plan Netflix na wyższy, na rachunku znajdzie się cena wyższego planu.

Wcześniejsze obciążenie opłatą

Jeśli data rozliczenia przypada w dniu, który nie występuje w danym miesiącu (np. 31. dzień), opłata zostanie pobrana w ostatnim dniu tego miesiąca.

Jeśli zmieni się cena planu lub zmienisz plan na wyższy, możemy Cię obciążyć opłatą nieco wcześniej.

Wielokrotne lub nieautoryzowane opłaty

Od użytkowników serwisu Netflix pobieramy co miesiąc opłatę w dniu dokonania rejestracji w serwisie.

Jeśli niedawno zarejestrowałeś(-aś) się w serwisie Netflix lub zmieniłeś(-aś) metodę płatności albo ponowiłeś(-aś) odrzuconą płatność, możesz zauważyć w zestawieniu autoryzację, która wygląda jak transakcja oczekująca. Taka autoryzacja nie jest opłatą, ale może przez kilka dni wpływać na dostępne saldo, dopóki bank nie zwolni zablokowanej kwoty.

 • Jeśli żądanie autoryzacji zużyje środki dostępne na koncie, nie będziemy mogli przetworzyć płatności za korzystanie z serwisu Netflix. W takiej sytuacji należy zasilić konto dodatkowymi środkami lub zmienić metodę płatności.

Jeśli widzisz wielokrotne opłaty lub opłaty naliczone przez serwis Netflix, które nie zostały przez Ciebie autoryzowane, wykonaj czynności opisane w tym artykule.

Powiązane artykuły