Jak reaktywować konto w serwisie Netflix

Aby odnowić swoje konto w serwisie Netflix, zaloguj się do serwisu Netflix, a następnie wybierz opcję Odnów członkostwo z poziomu dowolnego profilu (z wyjątkiem profilu Dzieci).

Uwaga:
jeśli musisz zresetować hasło, zostaniesz przekierowany(‑a) na stronę Konto. Tam kliknij opcję Dodaj plan > Odnów członkostwo.
  • Jeśli Twoje konto jest nieaktywne, po zalogowaniu się do serwisu Netflix pojawi się żądanie odnowienia członkostwa. Nową datą rozliczenia będzie data odnowienia członkostwa.

  • Jeśli Twoje konto jest aktywne, możesz zachować swój status, klikając link Odnów członkostwo na stronie Konto. Data rozliczenia nie ulegnie zmianie.

  • Jeśli chcesz użyć innej metody płatności, zapoznaj się z dostępnymi opcjami płatności.


Jeśli ktoś odnowił Twoje konto Netflix bez Twojej zgody, wykonaj instrukcje anulowania z artykułu Jak zrezygnować z członkostwa w serwisie Netflix, aa następnie wykonaj kroki wymienione w tym artykule w sekcji Jak uniemożliwić komuś odnowienie mojego konta w serwisie Netflix bez mojej zgody?

Powiązane artykuły