Jak zaktualizować dane konta Netflix?

Aby zaktualizować dane swojego konta w serwisie Netflix, wykonaj opisane poniżej czynności.

Hasło

Aby zmienić hasło, zaloguj się do witryny Netflix i przejdź na stronę Konto w dowolnym profilu (z wyjątkiem profilu Dzieci).

Adres e-mail

Aby zaktualizować adres e-mail, zaloguj się do serwisu Netflix i przejdź na stronę Konto w dowolnym profilu, z wyjątkiem profilu Dzieci.

Numer telefonu

Aby zmienić numer telefonu, zaloguj się do serwisu Netflix i przejdź na stronę Konto w dowolnym profilu, z wyjątkiem profilu Dzieci.

Informacje rozliczeniowe

Zaloguj się do witryny Netflix, aby zaktualizować metodę płatności lub informacje rozliczeniowe w serwisie Netflix. Jeżeli rachunki są wystawiane przez inną firmę, a nie bezpośrednio przez Netflix, odwiedź stronę internetową tej firmy w celu zaktualizowania tych informacji.

Adres do wysyłki

Użytkownicy serwisu Netflix w USA, którzy otrzymują płyty DVD i chcieliby, aby były one wysyłane na inny adres, mogą zaktualizować adres do wysyłki, logując się do witryny Netflix.

Po zaktualizowaniu informacji dotyczących Twojego konta prześlemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem wprowadzonych zmian. W przypadku problemów z zapisaniem zaktualizowanych informacji wykonaj te czynności.

Powiązane artykuły