Jak zaktualizować dane konta Netflix?

Aby zaktualizować dane swojego konta w serwisie Netflix, wykonaj opisane poniżej czynności.

Aktualizacja adresu e-mail lub hasła

Aby zaktualizować adres e-mail lub zmienić hasło, zaloguj się w witrynie Netflix i przejdź na stronę Konto w dowolnym profilu (z wyjątkiem profilu Dzieci). Jeżeli nie możesz się zalogować za pomocą aktualnego hasła, wyślij na swój adres wiadomość e-mail umożliwiającą zresetowanie hasła. Jeżeli nie pamiętasz adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem, przejdź na Stronę pomocy przy problemach z logowaniem i postępuj zgodnie z instrukcjami. Jeżeli podczas próby zmiany hasła wyświetla się wiadomość o błędzie, przejdź na stronę z instrukcjami rozwiązania tego problemu.

Aktualizacja numeru telefonu

Aby zaktualizować numer telefonu zaloguj się w witrynie Netflix i przejdź na stronę Konto w dowolnym profilu (z wyjątkiem profilu Dzieci). Jeżeli nie możesz się zalogować za pomocą aktualnego hasła, wyślij na swój adres wiadomość e-mail umożliwiającą zresetowanie hasła. Jeżeli nie pamiętasz adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem, przejdź na Stronę pomocy przy problemach z logowaniem i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aktualizacja informacji rozliczeniowych

Zaloguj się do witryny Netflix, by zaktualizować metodę płatności lub informacje rozliczeniowe w serwisie Netflix. jeżeli rachunki są wystawiane przez inną firmę, a nie bezpośrednio przez Netflix, odwiedź stronę internetową tej firmy w celu zaktualizowania tych informacji.

Aktualizacja adresu do wysyłki

Użytkownicy serwisu Netflix w USA, którzy otrzymują płyty DVD i chcieliby, aby były one wysyłane na inny adres, mogą zaktualizować adres do wysyłki, logując się do witryny Netflix.

Po zaktualizowaniu informacji dotyczących Twojego konta prześlemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem wprowadzonych zmian. W przypadku problemów z zapisaniem zaktualizowanych informacji wykonaj te czynności.